Ölçü ve Tartı Aletlerine Getirilen Muafiyet Hakkında Duyuru

  Yazı Boyutu - 14 +

Sayın Üyemiz,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü'nden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) iletilmiş olan 17.05.2019 tarihli 73283743-010.01 sayılı 'Ölçü ve Tartı Aletlerine Getirilen Muafiyet' konulu yazıda ; Bakanlık tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 28/2/2019 tarihli 30700 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 11/1/1989 tarihli 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun bazı maddelerinde değişiklikler yapıldığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa eklenen Geçici Madde 3 ile damga süresi geçirilerek cezai duruma düşmüş ölçü ve ölçü aleti (tartı aleti, taksimetre, akaryakıt sayacı ile elektrik, su ve gaz sayacı, vb.) kullanıcılarına bir defaya mahsus muafiyet tanınmış olup söz konusu muafiyetten yararlanmak için son başvuru tarihi 28 Mayıs 2019'dur.

Damga süresi geçirilmiş tartı, taksimetre, akaryakıt sayacı vb. ölçü aletlerini muafiyetten yararlanarak kullanmak isteyenlerin Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine veya yetkili muayene servislerine başvurmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.