Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden Duyuru - 05.10.2015

  Yazı Boyutu - 14 +

Münfesih olmalarına veya sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca Müdürlüğümüz tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 06/07/2015 tarihli ve 8856 sayılı ile  29.01.2014 tarihli ve 8496 sayılı  Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilana rağmen süresi içerisinde bildirimde bulunmayan ve aşağıda bilgileri yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin 05.10.2015 tarihinde ticaret sicilinden resen silindikleri tescil ve ilan olunur.

 

Ekler:

1- Münfesih_kayıt_silme 05.10.2015

2- Münfesih_kayıt_silme 05.10.2015-2