Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden Duyuru

  Yazı Boyutu - 14 +

Münfesih olmalarına veya sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca Müdürlüğümüz tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 11.03.2015 tarihli ve 8776 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilana rağmen süresi içerisinde bildirimde bulunmayan ve aşağıda bilgileri yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin 11.06.2015 tarihinde ticaret sicilinden resen silindikleri tescil ve ilan olunur. 

 

Ek: 11.06.2015 RESEN TERK LİSTE