Ticaret Sicili Müdürlüğün den Duyuru

  Yazı Boyutu - 14 +

Noterler yılsonunda defter tasdiklerinde, yıl içinde alınmış ve üzerindeki bilgilerde değişiklik olmamış tasdiknameleri kabul edeceklerdir. Ancak üzerindeki bilgilerde değişiklik olmuş tasdiknamesi olanlar ile hiç tasdikname almamış olanların yılsonunda yoğunluk yaşanmaması için tasdiknamelerini biran önce almaları gerekmektedir. Üyelerimize duyurulur.

 

Yakın zamanda şirketlerle ilgili tüm işlemler Mersis üzerinden yapılmaya başlanacaktır. Kayıtlar dışındaki tüm işlemlerde firmanın Mersis’te işlem yapabilmesi için firma yetkilisinin elektronik imzaya sahip olması gerekmektedir. Bu durum Mersise geçişte sorun yaşanmaması için firma yetkililerin biran önce elektronik imza almalarını gerekli kılmıştır.