08.10.2014 - Ticaret Sicili Müdürlüğü den resen silinen anonim, limited şirketler ve kooperatifler.

  Yazı Boyutu - 14 +

Münfesih olmalarına veya sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca Müdürlüğümüz tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 04.07.2014 tarihli ve 8605 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilana rağmen süresi içerisinde bildirimde bulunmayan ve aşağıda bilgileri yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin 08.10.2014 tarihinde ticaret sicilinden resen silindikleri tescil ve ilan olunur. 

 

Listeyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.