Sivil Gözetimin Geliştirilmesi Projesiyle Demokrasisi Gelişen Güçlü Türkiye

  Yazı Boyutu - 14 +

17.09.2013, TRABZON-VALİLİK, Vali Öz, ‘Devlet Mekanizmasının Temeli İnsanların Can Ve Mal Güvenliğini Sağlamakla Kurulmuş Ancak İlerleyen Dönemlerde Temel Hak Ve Özgürlüklerinin Korunması Ve Hukukun Üstünlüğü İlkesiyle Bu Süreç Farklı Boyutlarda Devam Etmiştir’

 

            İç İşleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, Birleşmiş milletler Kalkınma Programı tarafından ikinci aşaması gerçekleştirilen ‘İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi’ projesine pilot il olarak eklenen Trabzon ‘da bilgilendirme toplantısı yapıldı. 

 

            Novotel'de düzenlenen toplantıya, Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Gazi Levent, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Demokratik Yönetişim Program Yöneticisi Dr. Leyla Şen, Proje Baş Teknik Danışmanı Prof. Dr. Sebastian Roche ile ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve bazı kurum amirleri katıldı. Projenin tanıtım toplantısına katılan Trabzon Valisi Abdil Celil Öz önemli mesajlar verdi.

 

            SİVİL GÖZETİM TÜRKİYE’NİN HEM ULUSLARARASI HUKUKA UYUMU HEM DE AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİ İÇİN ÖNEMLİ

 

            Kolluğun Sivil Gözetiminin Kapasitesinin Geliştirilmesi projesinin çok anlamlı olduğunu belirten Vali Abdil Celil Öz, “Bu proje aslında devletlerin varlığının ve demokratikleşmenin temel dayanağının tekrar gözden geçirilmesi ve modern kurallarla beraber analiz edilmesi esasına dayanıyor. Hepimizin bildiği gibi devlet mekanizmasının temeli insanların can ve mal güvenliğini sağlamakla kurulmuş ancak ilerleyen dönemlerde temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve hukukun üstünlüğü ilkesiyle bu süreç farklı boyutlarda devam etmiştir. Gelinen noktada özellikle Türkiye için bakıldığı zaman Avrupa Birliğini sürecini de dikkate aldığımızda pek çok sivil gözetim ve temel hak ve özgürlüklerin kullanılması, kolluğun sivil gözetimi ve hukuka uyması konusunda normlar, ilkeler geliştirilmiştir. Tabii bu tür projeler uzun vadeli projelerdir. Sivil gözetim ile ilgili süreçte aslında Türkiye’nin hem uluslararası hukuka uyumu hem de Avrupa Birliği tam üyelik sürecindeki önemli konularından birisi. Bu anlamda bakıldığı zaman kolluğun sivil gözetimi kapasitesinin geliştirilmesi projesi İç işleri Bakanlığımız tarafından 2008 yılında başlatılmış Avrupa Birliği destekli, Birleşmiş milletler Kalkınma Programı teknik desteğiyle beraber bakanlığımızın yürüttüğü bir projedir. Bu projenin birinci evresi 2008-2010 yılları arasında tamamlandı. Hem mevzuat açısından hem kurumsal kapasite ve insan kaynakları geliştirmesi, hem de sivil toplum ve yerel katılım açısından önemli sonuçlar alındı.

 

            Sivil Gözetimin Geliştirilmesi projesinin demokrasisi ve insan hakları ile gelişen daha güçlü bir Türkiye olmasını temenni eden Vali Öz “Bugün gelinen noktada, ikinci aşamasında yine bir pilot il olan Trabzon ‘da emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatımız ile birlikte ülkemizde kolluk kuvvetlerinin bağlı bulunduğu iç işleri bakanlığımız bünyesinde bu projeyi hep beraber yürüteceğiz. Yine bu projenin bu aşamasında da farklı konular esas alınmak üzere mevzuat taraması ve mevzuatta var olan boşluklar Avrupa Birliği müktesebatı ve bazı ülkelerin mevzuatı ile beraber değerlendirilip önceki proje aşamasında olduğu gibi öneriler ve teklifler getirilecek. Kurumsal kapasite ve insan kaynakların geliştirilmesi konusunda çalışmalar sürdürülecek. Medya ve sivil toplum ayağında da yine önemli çalışmalar yürütülecek. Burada temel üç hedefi belirlemek gerekiyor. Bunlardan birincisi insan haklarının kullanılması konusunda genel bir bilinç ve sahiplenme oluşturulmasının yanı sıra İçişleri Bakanlığı ve mülki idare amirleri,  Vali ve kaymakamların bu anlamda sivil gözetimi açısından kolluk güçleri üzerindeki gözetim yetkilerinin tekrar değerlendirilip kapasitenin geliştirilmesi ve üçüncü boyut olarak açık, şeffaf ve hesap verilebilir bir kolluk yönetim ve denetim mekanizmasının oluşturulması, kabullenilmesi konusunda çalışma yapmamız gerekiyor.

 

            Geçmiş dönemde bu anlamda  pilot uygulamalarda ciddi mesafeler alındı. Şahsım adına Trabzon ilimizde ve seçeceğimiz pilot ilçemizde bu projenin sürdürülebilmesine gerek salonda bulunan paydaşlarımızın gerekse daha sonra irtibata geçeceğimiz geniş katılımlı toplantılarla yön vereceğimizi belirtmek istiyorum. İnsan hakları ihlalleri konusu gündemimizden düştü inşallah bir daha gündemimize gelmez” dedi.

 

            Ardından proje ile ilgili olarak İller İdaresi Genel müdürlüğü Daire Başkanı Gazi Levent Kurtoğlu ile Proje Baş Teknik Danışmanı Prof Dr. Sebastian Roche, pilot illerin koordinasyonundan sorumlu Sevcan Akıncı, Sivil Toplum ve Medya Kilit Uzmanı Sinan Özden bir sunun gerçekleştirdi.

 

            Ayrıca UNDP Demokratik yönetişim ve program yöneticisi Dr. Leyla Şen de proje ile ilgili bir konuşma yaptı.