Trabzon iş dünyası şehirdeki 4 OSB'deki parsel sayısından fazla yatırım talebinde bulundu... Yatırım arsası bekliyorlar.

  Yazı Boyutu - 14 +

07.08.2013, TRABZON-TTSO,  Biri tamamlanmış üçü hazırlanmakta olan organize sanayi bölgelerindeki parsel sayısından çok yatırımcı başvurusu ile karşı karşıya kalan Trabzon'da Ticaret ve Sanayi Odası, zor arazi şartlarının OSB'lerdeki parsel sayısını azalttığını söyledi. Müteşebbislerin yatırım için sırada beklediğini,  altyapı aşamasındaki OSB’lere yatırım için başvuruda bulunduklarını kaydedildi.

 

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu şehirdeki sanayi bölgelerinin durumu hakkında Ağustos ayı meclis toplantısında bilgilendirmede bulundu. Hacısalihoğlu Arsin, Beşikdüzü,  Akçaabat (Şinik)ve Vakfıkebir organize sanayi bölgelerindeki son gelişmeleri aktardı.

 

MECLİS TOPLANTISI

 

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Ağustos ayı meclis toplantısı Ali Osman Ulusoy başkanlığında yapıldı. Yönetim Kurulunun aylık çalışma faaliyetlerinin sunumunun ardından gündem maddelerine geçildi.

 

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu oda üyesi üç firmanın Türkiye’nin 500 sanayi kuruluşu arasında yer almasının mutluluk duyulacak bir başarı olduğunu söyledi. Hacısalihoğlu, " Üyelerimizden üç firmamız  Oltan Fındık, Özgün Fındık  ve Arslantürk fındık firmaları ülkemizin ilk 500 sanayi kuruluşu arasına girmesinin odamızın  mutluluk duyacağı bir başarıdır. Çay- Kur da borsamızın üyesidir. "dedi.

 

Hacısalihoğlu daha sonra konuşmasını organize sanayi bölgelerine ayırarak ayrıntıları gündeme taşıdı.

 

ARSİN OSB

 

Hacısalihoğlu Arsin OSB'nin eski kurulmuş olduğunu, küçük ama derli toplu organize sanayi bölgelerinden bir tanesi olduğunu, ilk kuruluşunun 1985 yılında başladığını ve 2003 yılında müteşebbis heyete geçtiğini anımsattı.

 

Yaklaşık 980 dönüm alan üzerine kurulmuş 86 parsel bulunduğunu vurgulayan Hacısalihoğlu, bu parsellerde faaliyet gösteren 86 firmanın sadece 3'ünün sektör değişikliğine gittiğini ve osb de boşluk bulunmadığının söylenebileceğini aktardı.

 

BEŞİKDÜZÜ

 

Diğer taraftan ikinci osb olarak Beşikdüzü'nün devreye girdiğini anımsatan Başkan Hacısalihoğlu  720 dönüm üzerine kurulmuş olmasına karşın arazi yapısı nedeniyle 200 dönüm üzerinde fabrikalar konumlandırılabildiğine dikkat çekti. 39 parsel çıkarıldığını firmalara verildiğini,  zamanla olumsuz arazi yapısı giderilerek 6 parsel daha ek olarak ortaya çıkarıldığını kaydetti. Bu ek 6 adet parsellerin toplamının yaklaşık 24 dönüm araziye tekabül ettiğini, bu bölümünde belirli kriterler doğrultusunda yatırımcılara verileceğini söyledi.

 

Beşikdüzü OSB'de 16 firmanın faaliyette, 10 firmanın inşaat aşamasında bulunduğunu kaydederek istihdam açısından da 300 kişinin buradaki fabrikalarda istihdam edildiğini kaydetti.

 

AKÇAABAT (ŞİNİK) OSB

 

Akçaabat osb’nin biraz daha geç devreye gireceğini ifade eden Başkan Hacısalihoğlu, arazi durumuna bakıldığında gerçekten Karadeniz Bölgesi'nde arazi yapısının genelde zor olduğunu ifade etti. Burada da 870 dönüm arazi üzerine parsel olabilecek alan 235 bin dönüm olduğunu belirtti. Yani neredeyse dörtte birini kullanılabiliyor, kalanı neredeyse kullanılamaz ve boşa gittiğini dile getirdi.

 

Bugüne kadar burada yapılan çalışmalarda 48 parsel yatırımcılara verileceğini, alt yapı ihalesinin yaklaşık 14 milyona yapılmış olduğunu belirten Hacısalihoğlu yol ihtiyacının da gündeme geldiğini belirtti. "Yaklaşık 4.5 kilometrelik bir yol gündemdedir. Bunun kamulaştırma projeleri tamamlandı. Kamulaştırma ve yolun yapım ihalesi için yaklaşık 12 milyon TL  bakanlıktan alınacak olan bir ödeneğe ihtiyacımız var."dedi.

 

VAKFIKEBİR

 

2004 yılında yatırım programına giren Vakfıkebir osb daha sonra çıkarıldığını anımsatan Başkan Hacısalihoğlu, sürekli yasaların değiştiğini belirterek, " Şöyle bir yaklaşım gelişti.  Bir şehirde bulunan osblerin yüzde 60’ı yatırımcılara tahsis edilmeden yeni bir osb yapılmaması kararı alındı.  Bu nedenle Vakfıkebir osb kapsam dışında kaldı. Burada çok az miktar bir kamulaştırma söz konusudur. Yaklaşık 2 milyon 804 bin Tl. Vakfıkebir osb de de yaklaşık 4.5 kilometre bir yol gündemde vardır. Şehirdeki osblerin yüzde 60'ı tamamlandıktan sonra Vakfıkebir de devreye girecektir."dedi.

 

Boş durmadıklarını kaydeden Hacısalihoğlu Akçaabat osbye şu anda 100'ün üzerinde müracaat olduğunu, 48 parselimiz bulunduğunu belirterek yatırımcılarımızın Vakfıkebir osb ye hazır olduklarını ilettiklerini kaydetti. Kanunun bir maddesinden yararlanarak Kalkınma Ajansları üzerinden Kalkınma Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ve Başbakanlığa duruma özetleyerek ihtiyacımız olduğunu, 2014 yılı yatırım kapsamına Vakfıkebir OSB’nin yeniden alınmasını istediklerini ifade etti.

 

ŞEHİRDEKİ SANAYİ

 

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu Organize Sanayi Bölgeleri dışında şehirde kalan sanayi konusuna bakıldığında sanayi sicil belgesi olan firma sayısının 631 olduğunu söyledi. Bu firmaların toplam çalışanlarının ise yaklaşık 10 bin 971 olduğunu, sanayi sicil belgesi almamış olan diğer firmalar da yaklaşık 14 bin civarında bir istihdam bulunduğunu vurguladı. Hacısalihoğlu, "Dolayısıyla şehrimizdeki sanayi ticarete paralel olarak sürekli gelişme gösteriyor."dedi.

 

TTSO Başkanı M.Suat Hacısalihoğlu daha sonra Trabzon ekonomisine yönelik çeşitli istatistiki bilgileri meclis üyeleri ile paylaştı.

 

 

(HABER DEVAM EDECEK)