Münfesih durumdaki şirketler ile kooperatiflere tasfiye kolaylığı fırsatı başladı

  Yazı Boyutu - 14 +

07.08.2012, TRABZON-TTSO, Münfesih durumdaki şirketlerin tasfiye edilmesi ve ticaret sicilinden silinmesine yönelik sağlanan fırsattan üyelerin yararlanması için Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvurmaları gerektiği bildirildi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ‘nden alınan yazıda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden yapılan bilgilendirmeye göre, münfesih durumdaki şirketler ile kooperatiflerin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 7’nci maddesi çerçevesinde tasfiyelerin gerçekleştirilmesine ve ticaret sicilinden kayıtlarının silinmesine ilişkin olarak ticaret sicil müdürlükleri ve odalara genelge gönderildiği vurgulandı.

Buna istinaden yazıda, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa 6335 sayılı Kanunun 38’inci maddesi ile eklenen 7’inci madde ile gayri faal durumda bulunan anonim ve limitet şirketler ile kooperatiflere, anılan maddedeki şartların yerine getirilmesi koşuluyla iki yıl içinde ilgili kanunlardaki tasfiye usulüne uyulmaksızın tasfiye edilmesi ve ticaret sicilinden kayıtlarının silinmesi imkânı sağlanmış ve kanun bu tür durumdaki şirketleri münfesih kabul etmiştir, denildi.

Yazıda şu bilgilendirme yapıldı:

5174 sayılı kanunun oda, borsa ve birlik organları seçimlerine katılma nitelikleri başlıklı 83’üncü maddenin son fıkrası; “ Üye şirketin münfesih olması, işyeri ve merkez kaydını başka bir odanın çalışma alanına taşıması halinde, oda üyeliği ile birlikte seçilmiş olduğu oda, borsa, ve birlik organlarındaki görevi sona erer.” Hükmünü içermektedir.

Bünyelerinde ticaret sicili müdürlüğü bulunan odalarımızca, 6102 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi nedeniyle, ticaret sicili müdürlüklerinde oluşan iş yükü de göz önünde bulundurularak gerekli desteğin verilmesi ve odalarımızca ticaret sicil müdürlüğü tarafından tespit edilen, yukarıda belirtilen durumdaki şirket ve kooperatiflerin oda üyeliğinin silinmesi gerekmektedir, bilgilendirilmesinde bulunuldu.

TRABZON TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDE İŞLEMLER BAŞLADI

Trabzon Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, aşağıda yazılı beş şarttan birine sahip olan üyelerin Ticaret Sicili Müdürlüğü’ndeki kayıtlarının silinebilmesi için 6335 sayılı kanun gereği getirilen kolaylıklardan yararlanma hakkına sahip bulunmaktadırlar. Harçlar ve ilan ücretinden muaflık gibi hakları olan bu şartlara sahip olan üyelerin Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvurmaları halinde yararlanacakları haklarla ilgili işlemler başlatılacaktır.

1- 24/6/1995 tarihli ve 559 sayılı Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname gereğince, sermayelerini anılan kanun hükmünde kararname ile öngörülen tutarlara çıkarmamış anonim şirketler ile limited şirketler. ( Limited Şirketler 500 bin, Anonim Şirketler 500 bin Tl’nin altında olanlar.)

2- Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce veya yürürlük tarihinden itibaren iki yıl içinde münfesih olan anonim ve limidet şirketler ( 01.07.2012’den itibaren 2 yıl içinde münfesih olan yani 10.000 ve 50.000’in altında olan)

3- Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre herhangi bir nedenle dağılmış olan kooperatifler.

4- Sebebi ne olursa olsun aralıksız son beş yıla ait olağan genel kurul toplantıları yapılamayan anonim şirketler ile kooperatifler.

5- Bu kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce tasfiye işlemlerine başlanılmış, ancak genel kurlun toplanamaması nedeniyle ara bilançoları veya son ve kati bilançosu genel kurula tevdi edilemediği için ticaret sicilinden terkin işlemi yapılamayan şirket ve kooperatifler.