TTSO üyelerini Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası kaynaklarından yararlandırıyor. 2'si başladı 10'u görüşme aşamasında.

  Yazı Boyutu - 14 +

31.07.2012, TRABZON – TTSO,  Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M.Suat Hacısalihoğlu,  Türkiye’de 12 bini aşkın projeye destek sağlayan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın yürüttüğü İşletme Geliştirme Programı (EGP) ve Danışmanlık Hizmetleri (BAS)adı altındaki iki programın Trabzon ve Doğu Karadeniz’deki KOBİ’lere açılması için harekete geçti.
 
Başkan Hacısalihoğlu, Kısa dönemde yapılan çalışma ile ABİGEM aracılığı ile TTSO üyesi 2 firma program kaynaklarından yararlanmaya başladığını, 10 firmanın da prensipte anlaşma sağladığını söyledi.

TTSO ÜYELERİNİ AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI DESTEK PROGRAMLARINDAN YARARLANDIRMAYA BAŞLADI

Başkan M. Suat Hacısalihoğlu, bankanın İşletme Geliştirme Programı (EGP) ve Danışmanlık Hizmetleri (BAS) programlarının TTSO üyesi işletmeler tarafından kullanılmasını artırmak için girişimlerin sürdüğünü belirterek, “ Yürütülen çalışma ile Türkiye Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası kaynakları ilimiz ve bölgemizdeki mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ’ler) kazandırılacak.” dedi. 

Başkan Hacısalihoğlu şöyle konuştu: “Türkiye Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası İş Danışmanlık Hizmetleri (BAS)  Proje Uzmanı Efe Uyar ile bir toplantı gerçekleştirdi. Bankanın İşletme Geliştirme Programı (EGP) ve Danışmanlık Hizmetleri (BAS)  olmak üzere iki farklı programlarını Trabzon ve Doğu Karadeniz’de işletmelere yaygınlaştırma kararı alındı Bu amaçla ABİGEM programların üyelere tanıtımı ve KOBİ’lerle buluşturulmasına aracılık yapmaktadır. Programdan yararlanmak isteyen üyelerimiz ABİGEM Proje Uzmanı Bilge Sezen Kayaoğlu ile irtibat kurmasında yarar vardır. ”

12 BİNİ AŞKIN KOBİ’YE 1.45 MİLYOR AVRO KAYNAKYATIRIM YAPILDI

Proje Uzmanı Efe Uyar’da yaptığı konuşmada, Türkiye’de toplam proje bedeli, müşteri konumundaki şirketlere yapılan yatırımın 1.45 milyar avro olduğunu anımsattı. Bunun proje bazında dağılımının ise İşletme Geliştirme Programı (EGP) projeleri 1.870, Danışmanlık Hizmetleri (BAS) Projeleri 10.200, Danışmanlık hizmetleri (BAS) piyasa geliştirme faaliyetleri 595 olduğunu aktardı. Toplamda bugüne kadar gerçekleştirilen proje sayısı İşletme Geliştirme Programı (EGP) ve Danışmanlık Hizmetleri (BAS) olmak üzere 12 bini aştığına dikkat çekti.

ABİGEM ile ortak çalışmada bulunarak Trabzon’da KOBİ’lere BAS Türkiye Ofisi’nin desteklerinden yararlandırmayı öngördüklerini aktaran Efe Uyar, BAS, işletmelerin ticari ihtiyaçlarını belirlemelerine ve performanslarını artırmak amacıyla kendilerine yardımcı olacak uzman danışmanlar tarafından sağlanacak hizmetleri tanımlamalarına yardımcı olduğunu aktardı.  Uyar, “BAS, azamı 10 bin Avro olmak kaydıyla, bir projenin toplam net maliyetinin yüzde 25 ila yüzde 75’i arasında hibe vermektedir. ”dedi.

Efe Uyar daha sonra şöyle konuştu: “Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Danışmanlık Hizmetleri (BAS), yerel danışmanlarla masraf paylaşımı yöntemiyle projeleri kolaylaştırarak mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

İşletme Performansını artırmaya yönelik doğrudan destek, sistematik piyasa faaliyetleriyle birleştirilerek bankanın faaliyetlerde bulunduğu ülkelerdeki mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere desteğe yönelik sürdürülebilir ve ticari açıdan uygulanabilir altyapıların oluşturulmasını amaçlamaktadır.”

 BAS Türkiye Ofisi Proje Uzmanı Efe Uyar Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası  (EBRD)’nin hangi danışmanlık hizmetleri desteklenmektedir, Fizibilite çalışmaları ve İşletme Uygunluk kriterleri konularında da şu açıklamamada bulundu.

Hangi danışmanlık hizmetleri desteklenmektedir?

. Piyasa analizi ve planlama: Piyasa araştırması, anket, strateji geliştirme, markalaşma, tanıtım malzemesi, internet sitesi tasarımı, ticari satış, e-ticaret
. Kalkınma Planlaması: İş Planlaması ve stratejik planlama, büyüme/ çeşitlendirme planlaması, maliyet analizi, mali yönetim.

Fizibilite çalışmaları

. Ortak Araştırması: Tedarikçi, yatırımcı, müşteri araştırması, tedarik yönetimi ve 
. Yeniden organizasyon/yapılanma: organizasyonel gelişim, insan kaynakları yönetimi, satış/dağıtım sistemi, lojistik yönetimi

. Bilgisayarlı mali bilgi/yönetim bilgi sistemleri: Mali yönetim bilgi sistemi, müşteri ilişkileriyönetim sistemi (CRM), işletme kaynak planlama sistemi (ERP)
. Tarım. Ekin, besi hayvanı ve toprak yönetimi

. Bilgisayarlı imalat sistemleri: Bilgisayar destekli tasarım (CAD), bilgisayar destekli imalat (CAM), paketleme, modelleme, optimizasyon ve simülasyon

. Mühendislik çalışmaları: Mimari planlama/ tasarım, alan optimizasyonu, bilgi teknolojileri altyapı tasarımı, makine/ekipman seçimi, kurulum, eğitim

. Kalite Yönetim ve Belgelendirme: ISO 9000-27000, Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol noktası (HACCP)

.Enerji verimliliği ve çevre: Enerji denetimi, Temiz Kalkınma Mekanizması (CDM) yenilenebilir enerji, çevresel etki değerlendirmesi, entegre kirlilik önleme ve kontrol (IPPC), ISO 14000 uygulaması

İşletme Uygunluk kriterleri

. En fazla 250 çalışan

. Çoğunluğun özel sektör ve mülkiyette olması

. Güvenilir ve saygın yönetim

. Bankacılık, savunma sanayine yönelik mamul veya hizmet, kumar ve tütün faaliyetleri dışındaki alanlar

. Büyüme potansiyeli ile birlikte danışmanlık hizmetine duyulan gerçek ihtiyaç

. Toplam proje maliyetinin yüzde 25/75 oranının ödeme kapasitesinin olması