Meclis Başkanı M. Şadan Eren: İşletmeler rekabete hazırlıklı olmalıdır

  Yazı Boyutu - 14 +

09.12.2009 TRABZON-TTSO Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde yürütülen Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri (ABİGEM) projesi kapsamında, Uluslararası KOBİ Konferansı  7 Aralık 2009 tarihinde Ankara Sheraton otelde düzenlendi.

Meclis Başkanı M. Şadan Eren: Yurt içinde uluslararası rekabetle işletmelerimiz karşı karşıyadır, rekabet kurallarına dikkat edilmelidir

BAŞKAN M.ŞADAN EREN: İŞLETMELERİMİZ KURİSEL REKABETE HAZIRLIKLI OLMALIDIR

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Meclis Başkanı M. Şadan Eren, Türkiye’deki işletmelerin küresel rekabete karşı önlem almaları, bu yarışa kendilerini hazırlamaları gerektiğini söyledi. İşletmelerin öncelikle yurt dışına açılmaları gerektiğini savunurak,” İşletmeler yurtdışına açılmalıdır. Bunun yolu da rekabetten geçiyor. İşletmelerimiz yurt dışına açılmasa bile yurt içinde yabancı işletmeler ile rekabet etmek zorundalar.”dedi.

YURTİÇİNDE ULUSLAR ARASI REKABETLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Sheraton Oteli\'nde 2 gün süren konferansın açılışında konuşan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve TTSO Meclis Başkanı M. Şadan Eren, bugün işletmeler arasında en popüler kavramların \'\'küreselleşme ve rekabet\'\' olduğunu belirterek, \'\'Dünyaya açılmanız gerekiyor. Yurtdışına açılmasanız bile ülkenizde uluslararası rekabetle karşı karşıyasınız. Bu noktada da çok iyi nitelikte insan kaynağı önem taşıyor\'\' diye konuştu.

Bilgi varsa rekabetin mümkün olduğunu, aksi halde rekabet şansının bulunmadığını dile getiren Eren, KOBİ\'lerin bilgiye duydukları ihtiyacı karşılayabilmek için ABİGEM projesinin önem taşıdığına vurgu yaptı. ABİGEM\'lerin KOBİ\'lere danışmanlık hizmetini verdiklerini anlatan Eren, bu merkezlerin her alanda uzmanlığa yetişemediklerini, dışardan da danışmanlık hizmeti satın aldıklarını söyledi. Eren, KOBİ\'lerin uzmanlık havuzu oluşturmasına destek verdiklerini kaydetti.

HER SEKTÖRDE REKABET VAR: REKABETİN ANA UNSURLARINA DİKKAT EDİLMELİDİR

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Meclis Başkanı M. Şadan Eren, hemen hemen her sektörde yoğun bir rekabet ortamı olduğunu belirterek,” İşletme ölçeği ile üretilen ürünün katma değeri küçüldükçe daha yoğun rekabetle karşılaşılmaktadır. Bu nedenle işletmelerin faaliyetlerini her geçen gün daha verimli hale getirmeleri ve ürünlerini geliştirmeleri gerekmektedir. Bu da işletmenin üretimdeki verimi artırması, inovatif olması, finansman yönetimini daha etkin yapması ve bunların sonucunda dünya pazarlarına açılabiliyor olmasını gerektirir. Bunlar rekabetin ana unsurlarıdır.”

“Gelişmiş batı ülkeleri ve uzak doğu da KOBİ’lerin bilgiye ulaşmalarına destek vermek amacıyla danışmanlık sistemleri oluşturulmuştur” şeklinde sözlerine devam eden Başkan M. Şadan Eren, şunları söyledi,

”Bu çalışmalar 70’li yıllarda başlamıştır. Kurulan sistemler genellikle kamu tarafından desteklenmiştir.ve halen kamu tarafından desteklenmektedir.

Ülkemizdeki KOBİ’lerin yeterli sayıda uzman personel istihdam edemediğini biliyoruz. Bu işletmelerimizin dünyayla rekabet edebilmeleri için istihdam edemedikleri uzmanlık alanlarını danışmanlık şirketlerinden karşılamaları gerekmektedir.

Bizim amacımız KOBİ’lerimize her alanda danışmanlık hizmeti veren danışmanlık şirketlerinin ortaya çıkmasını sağlamaktır.
Ülkemizde belirli alanlarda sınırlı sayıda danışmanlık şirketleri vardır. Yönetim danışmanlığı, üretim yönetimi, finansal danışmanlık, ihracat danışmanlığı gibi alanlarda KOBİ’lere yönelik faaliyet gösteren danışmanlık şirketi ise yok gibidir.

Bunun ana nedenlerinden biri KOBİ’lerin danışmanlık ücretini vermeye hazır olmaması ve bir diğeri de KOBİ’lerin istediği desteği verecek yapılarının olmamasıdır.

Ülkemizde KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu danışmanlık yapısının oluşturulması amacıyla 2002 yılında ABİGEM projesine öncülük ettik. Ve 12 ABİGEM ile hizmet verilmeye devam edilmektedir.

ABİGEM ULUSLAR ARASI PİYASALARA AÇILACAK BİR AĞ OLUŞTURULUYOR

Dolayısıyla ABİGEM’ler ülkemizde bir uzman havuzu oluşmasına çok önemli bir destek sağlamaktadırlar.

Diğer yandan, ABİGEM ağının genişlemesiyle birlikte tüm bu ağın kendi içerisinde ve dışarıyla koordinasyonunu sağlayacak, bu merkezlerin uluslar arası piyasalara açılmalarına yardım edecek bir yapının oluşturulması için de proje kapsamında bir merkezin birliğimiz bünyesinde temelleri atılmaktadır.”

AVRUPA KOMİSYONU TÜRKİYE KOMİSYONU BAŞKAN YARDIMCISI TİBOR VARADİ: KÜRESEL KRİZ ETKİSİNİ HALEN DEVAM ETTİRİYOR

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Tibor Varadi de, KOBİ\'lerin Türkiye\'de ve AB\'de toplam şirketlerin yaklaşık yüzde 99\'unu temsil ettiğini belirterek, ekonomik kalkınmada önemli rol oynadıklarını vurguladı.

KOBİLERİN ORTAK SORUNLARI

Küresel krizin halen etkisini gösterdiğine dikkati çeken Varadi, küçük ölçekli işletmelerin değişimlerden çok etkilendiğini ve kuruluşlarının ilk yıllarında başarısızlığa uğradıklarını söyledi. Varadi, finansmana erişim, inovasyon ve uzmanlık bilgisinin KOBİ\'lerin ortak sorununu oluşturduğunu, bunlar olmadan rekabet edebilmenin, yeni pazarlara açılabilmenin de mümkün olmadığını anlattı.

KOBİ’LER ULUSLAR ARASI İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRMELİDİR

Bu noktada KOBİ\'lere uzmanlık desteği, danışmanlık sağlayan ABİGEM projesinin büyük önem taşıdığını dile getiren Varadi, Türkiye genelinde AB fonlarıyla 12 adet ABİGEM daha kurulduğunu ve merkez sayısının 15\'e ulaştığını belirtti ve KOBİ\'lerin merkezlerden daha etkin yararlanmasını sağlamak gerektiğini söyledi. Varadi, ulusal düzeyde siyasi etki yaratabilmenin ve uluslararası alanda işbirliğini geliştirmenin önemini vurguladı.