Ulaşım Sektörünün Aktörleri Sektörde S.O.S Sinyali Verdi..Yabancı Filolar Türkiye' Piyasasında hızla Yükseliyor..Trabzon 'Lojistik Köy' Projesi'ne Vurgu yapıldı

  Yazı Boyutu - 14 +

Merkezi Ankara’da bulunan Kamyonum Dergisi tarafından düzenlenen ikinci dönem sektör toplantılarının sonuncusu 16 Ekim 2009 tarihinde Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapıldı. Toplantıya Ulaştırma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Emniyet Teşkilatı, Gümrük Müsteşarlığı ve TÜVTURK\'ten üst düzey yetkililer katıldı.

TOPLANTI GÜNDEMİNDE NELER VARDI?

Sektörde ilgili kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin bir araya geldiği toplantıda, Uluslararası Taşımacılık Konuları Ve Sektörde Yaşanan Son Gelişmeler, Uluslararası Taşımacılıkta Vize Ve Kota Uygulamaları, Trafik Uygulamalarına İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler, Takograf, Denetimler, Akaryakıt Fiyatları, Adr Konvansiyonu, Taban Ücret Ve Ton - Km Uygulaması, Hurda Araç Alımları Ve Vergi Affı, Euro Normlarına İlişkin Değişiklikler, Taşımacılık Mevzuatı, Araç Muayene İstasyonları konuları görüşüldü.

TOPLANTIDA KİMLER KONUŞTU?

Toplantının açılışında, MHP Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu, TOBB Ulaştırma ve Lojistik Meclis Başkanı ve UND Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Çetin Nuhoğlu, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, UND Genel Sekreteri Hakan Yılmaz, RODER Genel Sekreteri Serdar Türkay, Trabzon Umum Kamyon ve Kamyonetçiler Odası Başkanı Cemil Kalyoncu,  Sürmene motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Selahattin Yıldız  sektöre yönelik birer konuşma yaptılar.

Toplantının ikinci bölümünde düzenlenen panelde, Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Zafer Dağlar, sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ölçüler Standartlar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Özkan, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Şube Müdürü M. Kemal Oktar, Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Trabzon Gümrük Müdür Yardımcısı Osman Demirkol, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdür Yardımcısı Recep Aslan, TÜVTURK Kamu İlişkileri Direktörü Ahmet Bulut alanlarında son gelişmelere ilişkin bilgilendirmede bulundu.
 
Kamyonum Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Nuray Pekcan, düzenlenen toplantılarda sektörün tüm paydaşlarının bir araya getirildiğini belirterek, “Yaşanan problemlere çözüm üretmek için bir aradayız.”dedi.

BAŞKAN HACISALİHOĞLU: SEKTÖRDE TRABZON LOJİSTİK KÖY PROJESİ ZAMANLA TAMAMLANACAK

Toplantıda yaptığı konuşmada Trabzon Ticaret ve Sanayi odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, sektör açısından Trabzon’un bir “Lojistik Köy” olması için çalışıldığını, bunun zamanla oluşacağını söyledi.

ULAŞTIRMA BİR GEÇİŞ DÖNEMİNDE, AB’YE UYUM YASALARI, SEKTÖRÜ GÜÇLENDİRECEKTİR

Ulaştırma sektörünün gerek ülke bazında, gerekse bölge bazında bir geçiş dönemi yaşadığını ifade eden Başkan Hacısalihoğlu, bu süreçte AB’ye uyum kanunlarının çıkarıldığını, yetkililerin sektörde faaliyette bulunanlara daha esnek olmasının yararlı olacağını söyledi.

LOJİSTİK SEKTÖRE DESTEK ÜLKE EKONOMİSİNİN ALT YAPISINI GÜÇLENDİRİR

Ulaşım sektörünün yapılanmasında devlet desteğine ve teşvikine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “ Türkiye’de lojistik sektör en önemli gündemimiz olmalıdır. Çünkü, lojistik sektör 2 milyona yaklaşan ülkemizdeki sanayici, ihracatçı, tüccar, esnaf ve hizmet sektörünün en önemli parçasıdır. Uluslar arası rekabete açık olan bu sektörde bugün 742 bin çalışan bulunmakta ve ciddi bir istihdam yaratmaktadır. Bu sektörde yapılacak yatırım ve destekler ülke ekonomisinin tamamına yapılmış sayılmalıdır.” diye konuştu.

ULAŞTIRMAYA AKARYAKIT DESTEĞİ SAĞLANSIN

Toplantıda, sektörün sorunlarını gündeme getiren Milliyetçi Hareket Partisi Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu, son on yılda akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin dikkate alınarak, sektöre akaryakıt desteği sağlanması gerektiğini, bu sayede karlılığın artırılması önerisinde bulundu. Yurt içi ve yurt dışı gözetilmeden bu desteğin sağlanmasının gerekliliği üzerinde durdu.

RODER GENEL SEKRETERİ SERDAR TÜRKAY: ULAŞTIRMAYA DESTEK ŞART

Roder Genel Sekreteri Serdar Türkay, ihracatın daha uygun koşalarda taşınması için 550 litre sınırlamasının kaldırılmasını istedi. Sınırsız akaryakıt desteğinin maliyetleri düşürerek Türkiye’nin ihracatını artıracağı çağrısında bulundu.

YABANCI ARAÇLARIN TÜRKİYE DAKİ TAŞIMASI ARTIYOR

Geçtiğimiz yılın ilk 5 ayına göre, bu yol Kapıkule ve İpsala Gümrük Kapılarında yabancı taşımalarının artış gösterdiğini söyledi. “ Geçtiğimiz yılın ilk 5 ayında anılan bu kapılardan 32 bin yabancı araç ile taşıma yapıldı. Bu yıl 2009’da aynı kapılarda yabancıların yaptığı taşıma 38 bin 900’e çıktı. Yüzde 19’lük bir artış var. Ülkemizde C2 belgeli araçların taşıması ise yüzde 27 azalmıştır. Ekonomik maliyeti 300 milyon dolardır ve bu para ülke dışına yabancılara gitmiştir. Sadece 9 bine yaklaşan İran plakalı araç var. Artık bu taşımalar korutmuyor. Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri gümrüklerde bu duruma eğilmelidir.”

YABANCI ARAÇLAR TÜRKİYE KAPILARINDA CİRİT ATIYOR

Roder Genel Sekreteri Serdar Türkay, Bulgaristan, Makedonya, Moldova, Polonya, Ukrayna,  Romanya Yukarıdaki 6 Ülkenin taşıtlarının Ülkemizden bu global kriz ortamında bu denli ihraç taşıma yapması, kabul edilebilir olmadığını söyledi.
Serdar Türkay bu artışın en önemli sebeplerinden birinin, bu ülkelerde son yıllarda yapılan lojistik/araç yatırımları olduğu gibi, Ülkemiz sınır kapılarından giriş ve çıkışta illegal UBAK Belgesi, geçiş belgesi kullanımları olduğuna dikkat çekti, denetim konusuna ağırlık verilmesini istedi.

Roder Genel Sekreteri Serdar Türkay, bu durumun sebepleri araştırıldığında aşağıdaki sonuçlara ulaşıldığını aktardı:
1. Trakya bölgesinden Bulgaristan\'a çimento ihracatı taşımaları Bulgar taşıtlarının tekeline geçmiştir.
2. Bulgar taşıtlarına tahsis edilmiş olan yıllık 12.500 adetlik kota ile limitli boş girip yük alma belgelerinin tükenmiş olmasına rağmen, Bulgar taşımacıların ikili (dolu giriş-dolu çıkış) belge ile (bu belgelerin kotası 30.000 adet) Ülkemize boş giriş yaparak yük alabildikleri ve U-NET sisteminin bu tür taşımalara izin verecek şekilde düzenlendiği teyit edilmiştir.
3. Hamzabeyli sınır kapımızda, Temmuz ayında önemli oranda azaldığı izlenen Bulgaristan, Ukrayna ve Moldova taşıtlarının ihraç taşımaları Ağustos ayında ters oranda artış göstermiştir.

Bu tespitler doğrultusunda, U-NET Sisteminde, boş giriş yaparak Ülkemizden Bulgaristan\'a ihraç taşıma yapacak taşıtların ikili belge kullanımının önlenmesi, Hamzabeyli sınır kapımızdan çıkış yapan yabancı taşıtların evrak kontrolunda hassasiyet gösterilmesi önem arz etmektedir.

Diğer yandan Ülkemizden İran harici 3.Ülkelere yük alarak Gürbulak sınır kapımızdan çıkış yapan İran taşıtlarının illegal taşımalarının önüne geçilmesi için Gürbulak Gümrük İdaresi personeli gerekli kontrolleri yapamamaktadır: Zira;
• 3.ülkelere yükleme yapan  Iran taşıtları,  TIR Karnelerini yük İran\'a boşaltılacakmış gibi düzenlenmektedir.
• Gümrük çıkış beyannamesi, Fatura, CMR vb. evrakların fotokopilerini Gürbulak gümrük idaresine sunmaktadırlar.
• Özellikle gümrük çıkış beyannamesinin aslında yükün boşaltılacağı 3.ülke olduğunu dikkate alarak fotokopi üzerinde \"İran\" olarak değiştirilmektedir.

İran taşımacılarının yukarıda sayılan yöntemlerle Ülkemizden 3.ülkelere taşımaları gün geçtikçe artmaktadır. Geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında Ülkemizden 7.133 iran taşıtı ihraç yükleme yapmış iken, bu sene ilk 6 ayda yüzde 19 artışla 8.518 adet İran taşıtı Ülkemizden ihraç yükleme yapmıştır.

İran taşıtlarının en çok yükleme yaptığı gümrük idarelerinin başında Erenköy Gümrük Müdürlüğü yer almaktadır. Bunun en önemli sebebi, İran taşıtı organizasyonu yapan İran kökenli kişilerin İçerenköy\'de gümrük sahası etrafında yoğunlaşmasıdır. Bu kişiler herhangi bir yetki belgesi olmaksızın İran taşıtı yüklemekte ve hatta taşıma faturası kesmekte olup listesi İstanbul Ulaştırma Bölge Müdürlüğünde mevcuttur.

ÇETİN NUHOĞLU: ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE BİREY ESAS ALINMALI

TOBB Ulaştırma ve Lojistik Meclis Başkanı ve UND Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Çetin Nuhoğlu, sektörde bugün yaşanan sorunların temelinde bireyi öngörmeden yapılan çalışmalar olarak gösterdi. Yurt dışı taşımacılık yapan C2 belgeli araçların iç taşımacılık yapmaya mahkum eden sistemin sorgulanması gerektiğine işaret etti.

BÜTÜN SEKTÖRLERİN BAŞARISI LOJİSTİKTEN GEÇER

Çetin Nuhoğoğlu, bütün sektörlerin başarısının güçlü lojistik destek ve ulaştırmadan geçtiğini anımsatarak,” Bizim sektör olmaz ise ekmek Trabzon’da dağılmaz. Trabzon’da avlanan balık İstanbul’da satışa satışa çıkmaz. Biz olmazsak ihracat yapılabilir mi ? Maalesef ülkemizde bu sektörde maliyetler çok yüksek. Bu yüksek maliyetler ihracatçı ve tüketici tarafından karşılanamıyor.”dedi.

DÜNYA ULAŞTIRNMAYI ÖZEL POLİTİKA OLARAK ELE ALIYOR

Bütün dünya ülkelerinin ulaştırmayı özel politika olarak değerlendirdiğini belirten Nuhoğlu,” Bir devletin en önem verdiği sektör ulaştırmadır. Almanya dünyanın üçüncü büyük ekonomisidir. 2007 yılında ülke için alınan beş öncelikli beş sektör telekominikasyon, enerji, bankacılık, madencilik, ulaştırma ve lojistik’dir. Yani gördüğünüz gibi, sanayinin temeli lojistiktedir. En önemli olan iş malı zamanında getirip vermektir. Bütün AB’nin başarısının temeli budur.”diye  konuştu.

GÜMRÜK KAPILARIMIZDAN GİREH HİÇ BİR ARAÇI BİLMİYORUZ, RUSYA’YA TAŞIMACILIKTAKİ HAKKIMIZ YÜZDE 40 DÜŞTÜ

2005 yılında, AB projesi olarak UND ve Ulaştırma Bakanlığı ile yapılan bir çalışma ile bütün gümrük kapılarından giriş taşımacılık araçlarının “UlaşNet” projesi kapsamında, bilgisayar sistemi ile anında takip edilmeye başlanmış olduğunu ancak bugün bu sistemin devre dışı bırakıldığını söyledi.

TOBB Ulaştırma ve Lojistik Meclis Başkanı ve UND Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Çetin Nuhoğlu, gelinen noktada bugün bütün sınır kapılarından hangi aracın ülkeye girip çıktığının bilinmediğine dikkat çekti.

Mevzuatlara göre, üçüncü ülkelerin ihraç taşımaları yaptırılmaması gerektiğine vurgu yapan Çetin Nuhoğlu, şöyle konuştu:” Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Moldovya, İran gibi ülkelerin tır araç filoları Türkiye’nin ihraç yükünü rahatlıkla taşıyor. Ülkemizde 5 milyar dolar taşıma sektörüne yatırıp yapan iş adamımım elindeki tır filosu yatıyor. Sadece Rusya’ya taşıma hakkımız yüzde 40 oranında düşmüş. Bu kabul edilemez. Acil olarak Ulaştırma Bakanlığı, şehir içi, şehirlerarası ve uluslar arası taşımaya düzenleme getirmelidir. Yoksa, C2 belgeli uluslar arası taşıma hakkı olan filonun pazarını, yabancılara kaptırdığımız sürece bu araçlar ülke için taşımalara yönelmek zorunda kalıyor. Bu kez de iç taşımacılık yapanlar haklı olarak sızlanıyor. Sorunu bir bütün olarak görmeliyiz”

KAÇAK ŞASELER İLE KAMYONLAR, TIR YAPILDI

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın kaçak şaselere onay verdiğini belirten Nuhoğlu, kamyonlara 500 kilo kasa yapılarak tır haline getirildiğine dikkat çekti. Nuhoğlu,” kamyonun taşıyacağı iltihap hattı bellidir. Ama bu ülkede 35 ton taşıyacak bir kamyon yapılıyor. Sanayi Bakanlığı’nda buna izin veriliyor.” sözlerine yer verdi.

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ EYLEM Mİ YAPSIN ?

TOBB Ulaştırma ve Lojistik Meclis Başkanı ve UND Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Çetin Nuhoğlu “Fransa’da iki yıl önce ulaştırma sektöründe tır filolarının eylemde bulunarak yolları kapatmıştı. 1980’de Şili’de iktidarı devirmedi mi bu sektör. Orada farklı burada farksız mı?”dedi.

İYİ NİYETLİ HAKKIMIZ VE EKMEĞİMİZİN PEŞİNDEYİZ

Sekiz saatlik bir süreçte bir ulaştırmada çalışan bir şoförün 4 bin kalori harcadığını belirten Çetin Nuoğlu,” Bizim sektörde çalışanlar kötü, cahil, bilgisiz algılanıyoruz! Bunu biz mi yarattık? İyi niyetimiz ile, hakkımızla ekmeğimizin peşine çıktık. Ne zaman evimize döneceğimiz belli değil” şeklinde dert yandı.

KANTARLARDAN HERKES ŞİKÂYETÇİ ÖZELLEŞTİRİLSİN

Ulaştırma sektöründe taşımacılık yapan araçların yük kapasitelerini aştığını belirten Çetin Nuhoğlu, araçları ölçen kontrol kantarlarının görevlerini suiistimal ettiğini duyurdu. Nuhoğlu,” bir treyler üzerinde 60 ton civarı yük var. Üç kamyonun yükünü yüklüyoruz. Kantarlar bunu tespit etmiyor mu? Sonra birbirimizi kırıyoruz. O yüklemez ise bir başkası, borcu olan yüklüyor. Sistem buna sürükleniyor. Çözüm ölçüm yapan kantarların özelleştirilmesidir. Sektör bu haksızlığı özelleştirme ile aşabilir.” kanaatinde olduğunu belitti.

Kantar Denetim İşinin ihale edilmesi gerektiğini savunan çetin Nuhoğlu, TOBB, Ticaret ve Sanayi Odaları ve Meslek Örgütlerinin içinde bulunan bir yapı ile bu alanda yaşanan sorunların giderilebileceğini bildirdi.

DÜNYA DA DEMİRYOLUNA DEĞİL KARAYOLUNA AĞIRLIK VERİLİYOR

“Stratejik olarak bu ülkenin gelişmesine ulaşım sektörünün katkımız yok mu ?” şeklinde sözlerine devam eden Çetin Nuhoğlu, devlet politikalarının sektörü, kaçakçılığa, ucuz akaryakıta, yönlendirdiğini anımsattı.

Türkiye’de ulaşım sektöründe karayolu taşımacılığının yüzde 87, ABD’de yüzde 84 olduğunu belirten Nuhoğlu,” Bu özel sektörün gücü ve yatırımları ile başarıldı.”dedi.

Türkiye’de tren yollarının ihmal edilmiş olduğu konusundaki söylemlere katılmadığını belirten TOBB Ulaştırma ve Lojistik Meclis Başkanı ve UND Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Çetin Nuhoğlu, AB ülkelerinde tren yollarının sokulduğunu ve karayolunun hızla geliştirildiğini vurguladı.

AB’nin 2001 yılında tren yolu için ayırdığı bütçeyi 2007 yılında kaldırdığını ifade eden Çetin Nuhoğlu,” Artık AB karayolu taşımacılığına inanılmaz destek veriyor. En son örnek,  Kasım 2008’de  AB bir karar aldı. Yüzde 40 zam yapıldı. Kriz var, Alman nakliyecisi şaşırdı. 600 milyon euroluk ek gelir elde edildi. Ama bu bütçe karayolu ulaşımına kullanıldı.”

UND YÖNETİM KURULU ÜYESİ HÜSEYİN SANDIKCI: TÜRKİYE LOJİSTİK ÜS OLMAYI ÖNEMSEMELİDİR


Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim kurulu Üyesi Hüseyin Sandıkçı, 3 kıtada toplam 57 ülkeye taşıma yapan firmaların 2008 yılında toplam 833.462 ihraç taşıması ve toplam 356.040 ithal taşıması gerçekleştirdiğini iletti.

Dış Ticaret Müsteşarlığımız tarafından açıklanan ve “İhracatı Krizin Ötesine Taşımak” başlığıyla belirtilen 2009 yılı hedeflerine bakarsak, ihracatımızın yeni ülke ve bölgelere açılımı planlanmakta olduğunu aktardı.

Türkiye, Doğu-Batı arasındaki 1 trilyon dolarlık mal hareketinin geçiş noktasında bulunduğunu ifade eden Hüseyin Sandıkçı, Lojistik yetkinlik konusunda pek çok gelişmiş Batı Avrupa ülkesini açık farkla geride bırakan Türkiye’nin “bölgesel bir lojistik üs olma” hedefinin hayata geçirilmesi gerektiğini savundu.

DAHA HIZLI VE KESİNTİSİZ TAŞIMAYA İHTİYACIMIZ VAR

Almanya, Hollanda, Fransa’da olduğu gibi lojistik sektörünü en stratejik sektörleri arasında  Türkiye’ninde kabul etmesi gerektiğini bildiren Sandıkçı, “ Tüm taşıma modlarının birbiriyle rekabet eder halde değil, birbirini destekler nitelikte geliştirilmesine çalışılmalı.  Mesleki eğitime ve ar-geye önem veren bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Ayrıca, ticaretin ve taşımaların bugünkünden daha hızlı ve kesintisiz gerçekleşebildiği fiziksel ve hukuki sistemlerin tesis edilmesi gerekiyor.”dedi.

2015 YILINDA ÜÇ KITANIN LOJİSTİK ÜSSÜ OLMAYI ÖNGÖRMEK EKONOMİYE 120 MİLYAR DOLAR KATKA SAĞLAMAK DEMEKTİR

UND Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Sandıkçı, hedefimiz 2015 yılına kadar Türkiye’nin 3 kıtanın lojistik üssü olması ve Türkiye lojistik sektörünün ülke ekonomisine sağlayacağı katma değerin en az 120 milyar dolar olacağını kaydetti.

Sandıkçı sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye çapında 12 temsilciliğimiz, tüm bölgelerin merkez ile etkin bağlantısını ve paylaşımını sağlıyor. Bu bağlamda, kendi bünyesinde temsilciliğimizi açma imkanı veren Trabzon Ticaret Odasına ve başkanına huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum.

İçinde bulunduğumuz konjonktür ve ülkemizi çevreleyen coğrafyanın bizlere sunduğu gelecek potansiyeli doğrultusunda yeni vizyonumuz “Küresel Oyuncu Olmak” olarak belirlenmiştir.

UND olarak 2005 yılından bu yana aktif destek verdiğimiz ‘Tarihi İpek Yolu’nun Yeniden Canlandırılması’ projesi de bu hedefi desteklemektedir.

Yükselen Doğu’nun Batı’yı besleyeceği bu güzergah ise bugün Yeniden Canlanmakta Olan Tarihi İpek Yolu’nun ta kendisidir.

16 Eylül 2008 tarihinde başlatılan ve UND’nin de aktif katılım sağladığı, kısa adıyla NELTI olarak da bilinen “Yeni Avrasya Kara Ulaşımı Girişimi” projesi, Orta Asya ve Asya-Pasifik bölgesinden Avrupa’ya kadar, karayoluyla yük taşımalarının, altyapı için hiçbir ek maliyete gerek duyulmadan faaliyete geçebileceğini göstermeyi amaçlıyor.

Hepimizin de hatırlayacağı gibi, projede yer alan araç kervanı Trabzon’a da gelmiş ve burada da bir karşılama töreni yapılmıştır.”

ÇİN TIR FİLOSU DEVREYE GİRİYOR, TÜRKİYE BU PROJYE ÖNDERLİK ETMELİ

Und Yönetim kurulu Üyesi Hüseyin Sandıkçı, “Dünyanın Atölyesi” haline gelmiş bulunan Çin’in dünyanın geri kalanına ihracatı için Çin’in deniz limanları küresel kriz öncesi yetersiz kalmakta olduğunu anımsattı.. Bu eğilimin krizden sonra devam edeceğinı öngördüklerini belirterek, “ TIR sistemine giriş hazırlıkları devam eden Çin, ürünlerinin Batı’ya karayoluyla taşınması için hazırlıklarda son aşama tamamlanmak üzeredir.

Geleceğimiz açısından önem taşıyan bu projeye Türkiye’nin önderlik etmesini amaçlamaktayız.”dedi.

LOJİSTİK KÖY PROJELERİ TÜM YURT GENELİNDE DESTEKLENMELİ

Sandıkçı, aynı amacı güden bir başka projenin de bölgesel, hatta küresel bir lojistik üs olmasını istediğimiz Türkiye’nin, modern ve entegre lojistik faaliyetlerinin en verimli şekilde koordine edilmesine olanak veren bir yapılanma olan “lojistik köyler” projelerinin de bir an önce hayata geçirilmesi gerekmekte olduğunu bildirdi.

Sandıkçı, şöyle devam etti:”Lojistik Köyler, kentler ya da bölgeler içerisinde farklı farklı mevkilerde dağınık şekilde cereyan eden lojistik faaliyetleri, tek merkezde toplayarak, konsolide ederek, bu faaliyetlerin en verimli şekilde gerçekleşmesini, tekrarların önlenmesini sağlayan platformlar vazifesini görmektedir.

Avrupa’da 100’den fazla lojistik köy var iken;  Lojistik üs olması istenen Türkiye’de henüz bir lojistik merkezi kurulmamıştır.”