Teşvik Kanununda Artı İstihdama SSK Primi Devletten SSK Ve Bağkur Borçlarının Yeniden Yapılandırılması

  Yazı Boyutu - 14 +

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası(TTSO)Haziran ayı meclis toplantısı Ali Osman Ulusoy Başkanlığı’nda toplandı. Toplantıya konuk olarak katılan Sosyal Güvenlik Trabzon Müdürü Tahsin Halcı,sosyal güvenlik yasasına ilişkin son düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Hükümetin SSK ve Bağkur borçlarına ilişkin yeniden yapılandırma son başvuru tarihinin 28 Temmuz 2008 olduğunu anımsatarak bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğine işaret etti. Aynı kanun kapsamında inşaat sektöründe faaliyette bulunan firmaların SSK borçlarının ise son başvuru tarihinin 30 Haziran 2008 olduğunu belirtti.

TEŞVİK YASASINDA YENİ DÜZENLEME..
HER ARTI İŞCİ SSK PRİMİNİN TÜMÜNÜ DEVLET KARŞILIYOR
Sosyal Güvenlik Kurumu Trabzon Müdürü Tahsin Halcı, teşvik yasasında da yeni düzenlemeler yapıldığını anımsatarak 1 Temmuz 2008 tarihi itibariyle uygulamaya girecek bu haklar konusunda işletmelerin yararlanması için detaylı bilgilenmeleri gerektiğini bildirdi.
İstihdam kapasitesini artırmaya yönelik bu düzenlemelerde işletmelerin yeni işe alacağı çalışanlarının SSK primlerinin ilk yıl tamamını devletin karşıladığını, geleceğe yönelik 5 yıl içinde de kademeli olarak SSK primlerinin önemli bir bölümünün devlet tarafından karşılanacağını aktardı.
Teşvik yasasından yararlanan ve bu kapsama giren işletmelerin 1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren işe alacağı bir işçinin SSK priminin devlet tarafından karşılanması fırsatının değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Halcı, “ Kurumumuzda her işletmenin performans değerlendirmesi bulunuyor. Bize başvurarak İstihdam kapasitesini artırma kolaylığından nasıl yararlanacaklarını öğrenebilirler. Bu imkandan yararlanılırken dikkat edilmesi gereken, işe alınacak kişinin bugüne kadar herhangi bir işte çalışmamış veya geriye dönük altı ay içinde herhangi bir sosyal güvenliği olmaması şartı aranıyor.” dedi.
İşsizliği önlemek teşvik yasası çıkarıldığını, yasa kapsamında, 1 Temmuz itibariyle alınan her işçinin işverene ait ilk yıllık primi devlet tarafından karşılanacak uygulama hakkında şöyle devam etti. “ Bu prim payı, 2. yıl yüzde 80, 3. yıl yüzde 60, 4 yıl yüzde 40 ve 5. yıl yüzde 20 olarak belirlendi. Ayrıca yasa, kaçak işçi çalıştıranlardan bu prim ödeme payı hakkını geri alıyor.. 18-29 yaş arası erkekler için geçerli bu kanunda bayanlar için yaş sınırlaması yok. İşveren payları ekim ayından itibaren yüzde 5 indirilmişti. Buna çok sevinmiştik. Ama bu yeni düzenleme görüldüğü gibi çok büyük imkan sağlıyor”

SAKAT İŞÇİ ÇALIŞTIRMAKTA
SSK PİRİMİ KOLAYLIĞI
Sakat İşçi çalıştırma yükümlülüğü bulunan işletmelerin bu yükümlülüğü yerine getirirken çalıştırdığı işçilerin SSK pirim giderlerinin tümünün devlet tarafından, ayrıca yükümlülük dışı çalıştırılan sakatlarında SSK primlerinin yüzde 50’sinin süresiz karşılandığını iletti.
Halcı, “Ayrıca sakat işçi çalıştıran işyerlerinde, işverenlerin çalıştırdıkları sakat işçilerin primleri devlet tarafından ödenecek. Yasal zorunluluğu olmadığı halde sakat işçi çalıştıran işyerlerindeki sakat işçilerin primlerinin yüzde 50’si devlet tarafından ödenecek” şeklinde konuştu.

KAÇAK İŞÇİ TRABZON’DA
TÜRKİYE ORTALAMASININ ALTINDA
Türkiye’de yüzde50 olan kaçak istihdam oranının Trabzon’da yüzde 30 olduğunu belirten Halcı, Trabzon’da yapılan çalışmalarla bu oranın düşürüldüğünü söyledi. Ayrıca açılan ‘Alo 170’ ihbar hattıyla da yapılan ihbarlar 24 saat içinde işleme konuluyor.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI BİRLEŞTİRİLDİ
Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, kalabalık nüfusa iş imkanı sağlamanın Türkiye’de oldukça güç olduğunu vurguladı. Ayrıca emeklilik sonrası güvencenin sağlanabilmesi için, sosyal devlet anlayışına göre devletin bu güvenceyi sağlaması gerektiğini de belirtti.
1947 yılında ilk kez İşçi Kurumu olarak hayata geçen sosyal sigorta kavramının, 1945 yılında çıkan 4792 sayılı işçi sigortası yasasıyla sigortanın oluşturulduğunu belirten Halcı, “1961 anayasasında belirtilen ve 1965’te belirtilen yasayla geliştirildi. SSK’ya bağlı olarak 1971’de Bağ-Kur yasası çıkarıldı ve bunun sonucu olarak da 1479 sayılı yasa ile kendi hesabına çalışan vatandaşlar da sigorta kapsamına alınmış oldu. 1950’de 5434 sayılı yasayla memurlar ve emekli sandığı için yasa çıkarıldı. 2006 yılında 3 sosyal güvenlik kurumunun, Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı kapsamında birleştirilmesine karar verildi. Ben bu 3 kurumun birleştirilmesi yasasının mantığında bir sorun olduğunu düşünüyorum. Bu yasayla yeni bir teşkilatlandırmaya gidildi. İl SSK Merkezleri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü haline dönüştürüldü.” Dedi.

YEŞİL KART KALDIRILIYOR,
GENEL SAĞLIK SİGORTASI GETİRİLİYOR
Yeşil Kart olayının da kaldırılacağına değinen Halcı, Yeşil Kart kullananların da sosyal güvenlik kapsamına alındığını belirtti ve nüfusun neredeyse tamamının sosyal güvenlik kapsamına alındığını da sözlerine ekledi. Yeni düzenlemeye göre, sağlık giderleri, asgari ücretin üçte birinden pay alınmayacak, üçte ikisinden 24 lira prim alınacak. Eski yasanın devlete birçok zararı olduğunu belirten Tahsin Halcı, Türkiye’de 65 bin kişinin sahte maaş aldığını tespit ederek hepsinin kesildiğini ifade etti. Halcı, 18 yaşına kadar herkesin, gerekçesiz genel sağlık sigortası kapsamında olduğunu belirterek, kadınların ise evlenmemiş olmak koşuluyla genel sağlık sigortası kapsamında oldukları bilgisini verdi. Maaş bağlama oranları açısından en yüksek orana sahip ülkenin Türkiye olduğuna değinen Halcı, maaş verme oranının yüksek olmasına rağmen standardın düşük olduğunu vurguladı. Yeni yasa kapsamında Sağlık İl Müdürlüğü sona erdirilerek Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü haline getirildi.

EMEKLİ MAAŞLARI PTT ŞUBELERİNDEN,
YAŞLI VE EVİNDEN ÇIKAMAYANLARA AYLIKLARI
EVLERİNDE ÖDENECEK
Ayrıca yeni düzenlemeyle yaşlılar banka kuyruklarında beklemeden, kendilerine en yakın PTT şubesinden emekli maaşlarını alabilecekler. Şubeye kadar gidemeyen yaşlılar da bize bildirdikleri sürece yerleri tespit edilip, görevliler gönderilerek maaşları evlerinde ödenecek.”

 

Sosyal Güvenlik Trabzon Müdürü Tahsin Halcı
Sosyal Güvenlik Reformu il Yeni Bir Sayfa açıldığını belirterek yapılan düzenlemeye ilişkin detaylı bilgiyi şu şekilde aktardı:

BORÇLARINIZI YAPILANDIRIYORUZ!

• Borçların peşin ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammının % 85’i terkin edilecektir.
• 12 aya varan taksitlendirmelerde gecikme cezası ve gecikme zammının % 55’i terkin edilecektir.
• 12 ayı aşan taksitlendirmelerde, gecikme cezası ve gecikme zammının % 30’u terkin edilecektir.
• Taksitlendirmelerde vade farkı uygulanmayacaktır.
• 5458 sayılı Kanun kapsamında yapılandırması bozulan işveren ve sigortalılarımızın mağduriyetleri giderilecek, yapılandırmaları ihya edilmektedir.

Güvenli bir gelecek için bu fırsatı kaçırmayın…

Kanun hangi borçları kapsıyor?

işverenlerin, (Büyükşehir Belediyeleri ile Belediyelerin, uzlaşılan ve Bakanlar Kurulunca karara bağlanan borçları hariç olmak üzere) 2008/Mart ve önceki dönemlere ait başvuru tarihine kadar tahakkuk eden;
• Sigorta Primi,
• Sosyal Güvenlik Destek Primi,
• İşsizlik Sigortası Primi,
• İdari Para Cezası,
• Sosyal Yardım Zammı,
• İhaleli ve inşaat işlerinden doğan fark işçilikten kaynaklanan prim,
borçlarını,
isteğe bağlı sigortalıların,
İsteğe bağlı sigortalılıklarının devam etmesi kaydıyla 2003/Mayıs-2008/Mart dönemleri arasındaki prim borçlarını,
Topluluk sigortasına tabi sigortalıların,
2008/Mart ve önceki dönemlere ilişkin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ait prim borçlarını,
BAĞ-KUR\'a tabi sigortalıların,
31/3/2008 tarihine kadar ödenmemiş olan prim ve sosyal güvenlik destek primi borçlarını, kapsamaktadır.
Bu Kanundan önce borçlan taksitlendirilmiş veya özel kanunlarla yeniden yapılandırılmış olanlar, taksitlerini ve yapılandırma anlaşmalarını bozarak, bakiye borçları için bu Kanundan yararlanabilirler.

Ne zaman ve ne şekilde başvurulabilir?
Müracaatlar, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden iki ay içinde (27/5/2008-28/7/2008) ilgili Sosyal Güvenlik İl / (Devredilen) SSK Sigorta Müdürlüklerine yapılacaktır. İşverenlerin birden fazla tescilli işyeri bulunması halinde, bağlı oldukları müdürlüklere ayrı ayrı başvurmaları gerekmektedir.
Ödeme seçenekleri nelerdir?
Kapsama giren borçlar, peşin veya yirmi dört aya kadar eşit taksitle ödenebilir.
Peşin ödeme halinde;
Başvuru tarihini takip eden bir ay içinde borç aslının, gecikme cezası ve gecikme zammının % 15\'i ile birlikte ödenmesi halinde, bakiye gecikme cezası ve gecikme zammının % 85\'i terkin edilecektir.
Taksitle ödeme halinde;
Borçların, 12 aya kadar taksitle ödenmesinin istenilmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammının % 55\'i; 24 aya kadar taksitle ödenmesinin tercih edilmesi halinde ise % 30\'u terkin edilecektir.
Taksitle ödemede ayrıca,
• Vade farkı alınmayacaktır.
• Teminat aranmayacaktır.
• Mevcut hacizler ödemeler nispetinde, bankalar ve ihale makamları nezdindeki hacizler ise ilk ödemeden sonra kaldırılacaktır.

Başvuruda bulunmayanların durumu ne olacak?
Kanundan faydalanmak için başvuruda bulunmayan ya da yükümlülüklerini yerine getirmeyenler;
• İcra, haciz ve satış işlemlerine muhatap olacaktır.
• Devletçe sağlanan üretim, yatırım, yardım gibi destek ve teşviklerden yararlanamayacaktır.
• İhalelere girmek için gerekli olan \"Borcu yoktur\" yazısını alamayacaktır.
• İstihdam paketiyle getirilen prim indirimi avantaj mdan yararlanamayacaktır.
• Bağ-Kur sigortalıları sağlık sigortasından faydalanma imkanını kullanamamış olacaktır.
5458 sayılı Kanuna göre yapılandırması bozulanlara getirilen yeni imkan nedir?
5458 sayılı Kanuna göre yapılandırması bozulanlar, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden iki ay içinde ilgili müdürlüklere başvurmaları halinde, başvuru tarihinden önce vadesinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerini, başvuru tarihini takip eden 6 ay içinde (*DİBS +1) faiziyle birlikte ödemeleri durumunda, eski şartlarla yapılandırmadan yararlanacaklardır.
Yapılandırmaları bozulduktan sonra yapılandırma kapsamına giren borçları için yaptıkları ödemeler taksitlerine sayılacaktır.
* DİBS: Devlet İç Borçlanma Senetlerinin aylık ortalama faizi.

İşveren işlemleri ve Bağkur sigortalıları için:

primtahsilat@sgk.gov.tr
sigprimler@ssk.gov.tr

İsteğe bağlı ve topluluk sigortası işlemleri için :

sigortatescil@sgk.gov.tr

sosyal yardım zammı için :

butcemuhasebe@sgk.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için Sosyal Güvenlik İl / ( Devredilen ) SSK Sigorta Müdürlüklerine başburabilirsiniz.

 

    Fotoğraf Galerisi