Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Kadın Girişimciler Kurulu

  Yazı Boyutu - 14 +

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde oluşturulan Kadın Girişimciler Kurulu, il bazındaki yapılanmalarına başladı. Aktif üyelerden oluşan Kadın Girişimciler Kurulu Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı M. Şadan Eren ile bir araya geldi. Yönetim Kurulu üyesi Coşkun Kahraman, Genel Sekreter Hakan Gürhan, Genel Sekreter Yardımcısı Ayşegül Katipoğlu, Arge sorumlusu Ümit Orhan’ın da katıldığı toplantıda Başkan Eren tarafından,  kurul üyelerine Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın tarihi, oda hizmet binasının yapısı, yürütülen çalışmalar ve hedeflere yönelik bir bilgilendirmede bulunuldu.

M. Şadan Eren, daha sonraki bölümde TOBB bünyesinde kurulan ve il yapılanmaları devam eden kadın Girişimciler Kurulu hakkında detaylı bili aktardı.

Türk özel sektörünün çatı meslek örgütü TOBB’un kurduğu Kadın Girişimciler Kurulu ile ülkemizdeki kadın girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politikalar belirlenmesi ve girişimcilik kültürünün kadınlar arasında gelişmesine öncülük etmeyi amaçlamakta olduğunu söyledi.

Kadın Girişimciler Kurulu’nun yapacağı çalışmalara destek olacaklarını belirten Başkan M. Şadan Eren, kuruldan önemli çalışmalar beklediğini Trabzon’da kadın girişimcilere faydalı olmayı beklediğini vurguladı. TTSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcılarını belirlerken üç alandaki çalışma gurublarını da oluşturdu. Buna göre;

TTSO Kadın Girişimciler Kurulu: Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) bünyesinde kurulan Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığı’na İlknur Seyhan (Kuyumculuk), Başkan Yardımcılıklarına ise Emine Gürkök ( Eğitim) ve Şükran Değer (Banka) seçildi

Kadın Girişimciler Kurulu Ticari Eğitim Çalışma Grubu: Başkan Hatice Öztürk (Turizm), Üyeler Sevtap Eyüpoğlu Bekircan (Mühendislik), Sonay Gürhan (Banka), Yeşim Kafkas (Konfeksiyon-Mermer) ve Zuhal Akyüzlü (Mühendislik)

Kadın Girişimciler Kurulu Mevcut Kadın Girişimcilerin Kapasitelerini Artırma Çalışma Grubu:  Başkanlığa Nurcan Ofluoğlu (Sigorta), Üyeliklere ise  Burcu Hacıahmetoğlu (Eczacı), Nazmiye Melek (Konfeksiyon), Selma Güner (Gıda) ve Funda Çuvalcı (Sigorta)

Kadın Girişimciler Kurulu Proje Girişim Çalışma Gurubu: Başkanlığa Hande Çelikarslan (Sanayici), Üyeliklere Neyran Somel (Eğitim), Sezgin Akyüz (Eczacı), Nurcan Göç (Mühendislik-İnşaat) ve Dilek Emiroğlu (Medikal)

Kadın Girişimciler Kurulu’nun koordine edeceği programlar şöyle:

• Kadınlara kişisel gelişim yollarını öğreterek, kariyerlerini geliştirmelerine fırsat sağlamak üzere girişimcilik eğitimleri verilecek;
• Kadın girişimcilere yenilikler ve iş yaşamı ile ilgili konular hakkında bilgi vermek üzere çeşitli eğitim etkinlikleri düzenlenecek;
• Kadın girişimciler, düzenlenecek çeşitli konferans, çalıştay, yarışma ve fuarlar aracılığı ile bir araya getirilerek fikir ve deneyimlerini birbirleri ile paylaşmalarına fırsat sağlanacaktır.
• Diğer taraftan bu Kurul, girişimciliğe adım atan kadınların deneyimli girişimciler yanında staj yapmalarını sağlayacaktır.
• Bu çerçevede, geliştirilecek koçluk sistemi ile kadın girişimcilere ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı olmanın yolları öğretilecek ve yeni iş kuran girişimcilere deneyimli girişimciler tarafından oluşturulacak bir organizasyon ile belli sürelerde destek sağlanacaktır.
• Girişimciliğin geliştirilmesi ve kadınlarımızın bu alanda özendirilmesinin, aynı zamanda kadınların çocuk bakımı ve aile yükümlülüklerini uzlaştırabilmesi için gerekli desteklerin de sağlanmasıyla mümkün olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Kadın ve erkeklerin ekonomik kalkınma amacımız doğrultusunda ortak sorumluluğunu yerine getirebilmesi için toplumun bütün kesimlerine görevler düşmektedir. Gerçekleştirmeye kararlı olduğumuz bu faaliyetlerimizin amaçlarından biri de odalarımızın öncülüğünde çeşitli illerde “Kadın Girişimci Eğitim ve Danışmanlık Merkezleri” açarak, kadın girişimcilik hareketini bütün bölgelerimizde ve o bölgenin sosyal ve ekonomik şartları itibarıyla geliştirmektir.

Öte yandan TOBB Bünyesinde kurulan kadın Girişimciler Kurulu Hey Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi ve TGSD eski Başkanı Aynur Bektaş’ın başkanlığında çalışmalarını sürdürecek .

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nun ilk toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hısarcıklıoğlu Atatürk’ün. ”Dürüst olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır. O da büyük Türk kadınını mesaimizde müşterek kılmak, hayatımızı onunla birlikte yürütmek ve en büyük desteğimiz yapmak yoludur”  sözüne yer vererek başladı.

Rifat Hisarcıklıoğlu toplantıdaki konuşması şöyle:

”Toplumun başarısızlığının asıl sebebi kadınlara karşı olan bilgisizlikten ileri gelir, bir toplumun bir organı faaliyette iken, diğer bir organı işlemez ise o toplum felç olur\" sözleri Mustafa Kemal\'in, Kurtuluş Savaşı\'nı omuz omuza verdiği Türk kadınına ne kadar büyük bir güven duyduğunun ifadesi.

Ülkemizde kadın – erkek eşitliği yasal olarak büyük ölçüde sağlanmış olmasına rağmen, kadınlarımızın sosyal ve ekonomik yaşama katkılarının istenilen seviyede olduğunu söyleyemeyiz. 2007 Mayıs ayı verilerine göre kadınların işgücüne katılım oranı % 27 civarındadır. Bu oran AB ülkelerinde % 55 civarındadır. Kadınlarımızın eğitim seviyelerinin nispeten daha düşük olması, bunun temel nedenlerden biri olarak görülmektedir.

Sektörel dağılımda ise kadınlarımızın % 49’u tarımda, % 37’si hizmet sektöründe, % 14’ü sanayide çalışmaktadır. Diğer taraftan çalışan kadınların büyük çoğunluğunun da, kayıt dışı ekonomide çalışmakta olduğu tahmin edilmektedir.

Son yıllarda kadın istihdamını artırmaya yönelik proje ve programlar önem kazanmış, özellikle kadın girişimciliği konusunda kamu, sivil toplum ve özel sektör kuruluşları tarafından yürütülen program ve projelerde artışlar görülmüştür. Ancak, bu program ve projelerin sürekliliğinin sağlanarak bunların bütünlükçü bir bakışla devam ettirilmesi ve toplumun tüm kesimleri tarafından benimsenmesi önemlidir.

Bunun da, kamu yetkililerinin kadın girişimciliği konusunu ilgili plan ve programlara entegre ederek uygulanabilir politikalar belirlemesi ile mümkün olabileceğini düşünüyorum. Ülkemiz nüfusunun yarısı kadındır. Vurgulamak isterim ki; nüfusun bu yarısı, en az diğer yarısı gibi ekonomik hayata katkıda bulunmadıkça Türkiye’nin gelişmiş ülkelerle olan kalkınma yarışında tam başarıyı yakalaması düşünülemez. Diğer bir ifadeyle Ülkemiz ekonomik kalkınması sadece erkekler tarafından değil, kadınlarımızın da erkeklerin yanında ve birlikte gösterecekleri çaba ve sağlayacağı katma değerle gerçekleştirilebilecektir.

Kadın girişimciliğin gelişmesi için, kadın girişimcilere yönelik pozitif ayrımcılık politikasının bir örneğini gerçekleştirmekteyiz. Birliğimizin iştiraki olan Kredi Garanti Fonu, sınırlı kaynaklarını değerlendirirken aynı koşullara sahip girişimciler arasında, kadın girişimcilere öncelik sağlamaktadır.

Küresel Cinsiyet Eşitliği 2006 Raporu’na göre, Türkiye özel sektörde kadın-erkek eşitliği konusunda 115 ülke içinde 54’üncü sırada yer alarak birçok Avrupa ülkesinden daha iyi durumda olduğunu göstermiştir. Türkiye bu alanda, Avusturya, Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya, Belçika ve Yunanistan, gibi AB ülkelerinin de aralarında olduğu 61 ülkeyi geride bırakmıştır.

Ülkemizde kadın istihdamı ile ilgili bazı araştırmalarda kadınların kamu sektörünü daha çok tercih ettiklerinin belirtilmesine rağmen özel sektörümüzün bu başarısı, kadınların küresel rekabette kendilerine duydukları güven ve aynı zamanda özel sektörün yürüttüğü etkin programların da sonuçları olarak değerlendirilebilir.
Ancak, bizler bu durumu bile yeterli görmüyoruz. Daha ileri bir düzeyi hedeflemekteyiz. TOBB olarak kızlarımızın eğitiminin ülkemizin birinci eğitim önceliği olması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle, “Haydi Kızlar Okula” kampanyası kapsamında Şırnak ilimizde 100 kişilik bir kız öğrenci yurdunun inşaatını gerçekleştirdik.

Kurulun çalışmalarının ülkemizin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacağına inanıyor, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz.”

 

    Fotoğraf Galerisi