Patent Günlerinde Konuşan Başkan Eren: KTÜ deki Akademisyenler ve Öğrencilere Fikirlerini Sanayici Üyeleri ile Bütünleştirmelerini İstedi.

  Yazı Boyutu - 14 +

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı M. Şadan Eren, bilgi üreterek sanayiye aktarmayı başaran toplumların global ekonomide yüksek rekabet şansını yakaladıklarını söyledi.Bu amaçla Türk Patent Enstitüsü, TTSO ve KTÜ ile birlikte yapılan “Patent Günleri” toplantısı ile gerek akademik gerekse öğrencileri patent alanında bilgi birikimlerini geliştirerek bilginin sanayiye aktarımına katkı verilmesi yönünde çaba gösterdiklerini vurguladı.
5-6 Haziran 2008 tarihleri arasında iki gün sürecek olan “Patent Günleri” toplantısı KTÜ mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Bölümünde başladı. Toplantının açılışında konuşan TTSO Yönetim Kurulu Başkanı M. Şadan Eren, üniversite – sanayi işbirliğine yönelik çalışmalarının sürdüğünü vurguladı. Bu kapsamda sanayi mülkiyet haklarının önemli bir alan olduğunu savunan Başkan Eren, “Günümüz ticaret hayatında, rekabetçi bir ortamda, firmaların  piyasada paylarını artırabilmek için mevcut ürünlerini yenilemek ya da yeni ürün ve hizmetler sunmak durumunda olduklarını biliyoruz.Marka ve Patent vasıtasıyla, bu yeni ve geliştirilmiş ürünler için sınai haklar tesis edilmiş ve insanların fikri yatırımları teşvik edilmiş olacaktır.”dedi.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2005 yılında odamız bünyesinde bir Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Dokümantasyon Birimi kurulduğunu anımsatarak, “Türk Patent Enstitüsü ile yaptığımız protokol neticesinde oluşturulan birim o günden bugüne kadar başarıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.
  Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası  Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimimizde; buraya başvuran vatandaşlarımıza, Türk Patent Enstitüsü’nün faaliyetleriyle ilgili bilgi ve dokümanlar, marka-patent-endüstriyel tasarım başvuru kılavuzları ve ücret tarifeleri ile ilgili yayınların ücretsiz dağıtımı yapılmakta ve bilgi verilmektedir. “diye konuştu.
Trabzon Ticaret ve sanayi Odası (TTSO) Yönetim kurulu başkanı M. Şadan Eren konuşmasına şöyle devam etti.
“Bugün  Türkiye genelinde 8 ilde düzenlenen “Patent Günleri” panelinin birini Trabzon’da gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Odamızın, Türk Patent Enstitüsü ve Karadeniz Teknik  Üniversitesi ile birlikte organize ettiği panelimize özel bir önem veriyoruz. Bu konuda bizlerle işbirliği yapan  üniversitemize teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Çünkü, Ar-Ge ve inovasyon sürecinde bilginin üretildiği ve geliştirildiği üniversitelerin ayrı bir yeri bulunmaktadır. Üniversitelerde üretilen bilginin ve yeniliklerin sanayiye aktarılması ve uygulanması, böylece yeniliklerin ticarileştirilerek toplumun istifadesine sunulması büyük önem taşımaktadır. Üniversite - sanayi işbirliği olarak da tanımlanan bu birlikteliğin gerçekleşmesinde sınai mülkiyet hakları özellikle de patent konusu önemli yer tutmaktadır. Trabzon’da yapılan “patent günleri” ile proje sahibi öğrencilerimiz, projelerini sanayicilerle buluşturma imkanı da bulabileceklerdir.
Trabzon’da üniversite ve iş dünyası işbirliğinin en somut gelişimlerinden biri de; ilimize kazandırılmış olan “Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi”dir. Türkiye\'de teknoparklara olan ilginin artması ve bu tip yerlerin artış göstermesi patent konusunun öneminin anlaşılması için bir adım olarak değerlendirilebilir. Bu anlamda Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi’de önemli bir işlevi yerine getirmiş olacaktır.
Günümüz ekonomik yapısı içinde, önümüzdeki süreçlerde patent konusunda çalışmalar yapan firmalar daha fazla ön plana çıkarak daha karlı hale geleceklerdir. Çünkü, patent sayısı fazla olan firma ve ülkeler global ortamda rekabet şanslarını arttırmışlardır. Patent aynı zamanda firmalar için bir gelir kaynağı da yaratmaktadır. Yeni bir teknoloji yaratmanın bir maliyeti tabii ki olacaktır. Ama bunun sonucunda bir defa o ürünle birlikte pazarda bir yeni potansiyel yaratmış olacaksınız ki bu da pazardan daha fazla pay alma anlamına geliyor.
Bu konuların pekiştirilmesi ve öneminin anlaşılması açısından “Patent Günleri” etkinliğinin yararlı olacağına inanıyoruz.
   Bu vesile ile  bugün bu önemli organizasyonda bizlerle birlikte olan; Türk Patent Enstitüsü’nün değerli başkanına, uzmanlarına ve katılımlarınızla onurlandırdığınız için sizlere bir kez daha teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.”

PATENT GÜNLERİNDE DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLECEK
Türk Patent Enstitüsü üniversitelerdeki akademik personel ve öğrencileri, araştırma geliştirme çalışmaları yapan kişi, kurum ve kuruluşları, sanayici ve KOBİ’leri sınai mülkiyet hakları konusunda bilinçlendirmek, üniversite ile sanayi arasındaki işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak, yenilikçiliği, üretkenliği ve yaratıcılığı teşvik ederek ulusal inovasyon sistemini güçlendirmek amacıyla 2008 yılı içerisinde 8 ayrı şehirde \"Patent Günleri\" etkinliği düzenleme kararı almıştır.
İki günlük \"Patent Günleri\" etkinliği çerçevesinde, üniversite mensuplarına ve KOBİ\'lere patent bilgisinin önemi konusunda ortak bilgilendirme semineri düzenlenecek ve patent randevu sistemi kapsamında yenilikçi ürün ve projelerle ilgili patent araştırması yapılarak bire bir danışmanlık hizmeti verilecektir.
Üniversitelerimize ve KOBİ’lerimize sağlanacak bu bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti ile;
• Üniversitelerin mevcut bilimsel çalışmalarının patente dönüştürülerek başta KOBİ’ler olmak üzere sanayicilerin istifadesine sunulması,
• Üniversitelerimizin patent haklarından etkin yararlanması ve dünyadaki mevcut teknolojilere erişim yollarının bilinmesi,
• Üniversitelerde akademik yükselme ölçütlerinde patentin etkisi ve patent kültürünün yerleşmesi,
• KOBİ’lerimizin üretim sürecinde karşılaştıkları teknik problemlere çözüm bulunması,
• KOBİ’lerimizin patent dokümanlarını kullanarak yeni fikir ürünleri geliştirmeyi ve ücretsiz teknoloji transferi yapmayı öğrenmesi,
• KOBİ’lerimizin teknoloji trendlerini ve rakiplerini takip etmeyi bilmesi,
•
hedeflenmektedir.
Patent bilgilendirme seminerleri herkesin katılımına açık olacaktır. Patent Günleri Etkinliğinin Trabzon Bölümü 5 - 6 Haziran 2008 tarihinde Makine Mühendisliği Bölümü MA2 Amfisinde ekteki program dahilinde gerçekleştirilecektir.
BÜGÜN BAŞLAYAN PROGRAM YARIN DEVAM EDİYOR
I. GÜN:
10:00 - 10:40  Açılış Konuşmaları
10:40 – 11:30  Patent Bilgisinin Üniversiteler ve KOBİ’ler Açısından Önemi
- Patent bilgisinin stratejik kullanımı,
- Patent tescil prosedürü ve patent teşvikleri
- Patent haklarının etkin kullanılması
11:30 – 12:00  Ara
12:00 – 12:30   Patent Veritabanlarının Önemi ve
Patent Araştırması ile İlgili Örnek Uygulamalar
12:30 - 13:00    Üniversitelerde Akademik Yükselme Ölçütlerinde Patentin Etkisi ve
TPE’nin Yeni Sistem Önerisi
 
DANIŞMANLIK HİZMETİ ÜNİVERSİTEDE
 
II. GÜN :
14:00 - 17:00   
Patent Randevu Sistemi Uygulaması;
Üniversite öğretim üyeleri, araştırmacılar ve KOBİ’ler ile birlikte patent uzmanı eşliğinde patent araştırması yapılması ve danışmanlık hizmeti verilmesi (İki patent uzmanı tarafından her bir kişiye ortalama 1 saatten en fazla 8 kişiye danışmanlık sağlanacaktır.)
II. GÜN :
09:00 - 12:30   
Patent Randevu Sistemi Uygulaması;
Üniversite öğretim üyeleri, araştırmacılar ve KOBİ’ler ile birlikte patent uzmanı eşliğinde patent araştırması yapılması ve danışmanlık hizmeti verilmesi (İki patent uzmanı tarafından her bir kişiye ortalama 1 saatten en fazla 12 kişiye danışmanlık sağlanacaktır.)
Not:
Danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen kişilerin
www.turkpatent.gov.tr/patentgunleri  web adresimizden veya etkinliğin düzenleneceği ilde işbirliği yaptığımız üniversiteden veya Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından önceden kayıt yaptırması ve randevu alması gerekmektedir.
Patent Günleri ile ilgili daha detaylı bilgi
http://www.tpe.gov.tr/patentgunleri/index.jsp adresinden alınabilir.
Programın word dökümanı için
tıklayınız..

 

    Fotoğraf Galerisi