Patent Günleri Etkinliği 5-6 Haziran 2008 Tarihinde Trabzon da

  Yazı Boyutu - 14 +

Türk Patent Enstitüsü üniversitelerdeki akademik personel ve öğrencileri, araştırma geliştirme çalışmaları yapan kişi, kurum ve kuruluşları, sanayici ve KOBİ’leri sınai mülkiyet hakları konusunda bilinçlendirmek, üniversite ile sanayi arasındaki işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak, yenilikçiliği, üretkenliği ve yaratıcılığı teşvik ederek ulusal inovasyon sistemini güçlendirmek amacıyla 2008 yılı içerisinde 8 ayrı şehirde \"Patent Günleri\" etkinliği düzenleme kararı almıştır.
İki günlük \"Patent Günleri\" etkinliği çerçevesinde, üniversite mensuplarına ve KOBİ\'lere patent bilgisinin önemi konusunda ortak bilgilendirme semineri düzenlenecek ve patent randevu sistemi kapsamında yenilikçi ürün ve projelerle ilgili patent araştırması yapılarak bire bir danışmanlık hizmeti verilecektir.

Üniversitelerimize ve KOBİ’lerimize sağlanacak bu bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti ile;
• Üniversitelerin mevcut bilimsel çalışmalarının patente dönüştürülerek başta KOBİ’ler olmak üzere sanayicilerin istifadesine sunulması,
• Üniversitelerimizin patent haklarından etkin yararlanması ve dünyadaki mevcut teknolojilere erişim yollarının bilinmesi,
• Üniversitelerde akademik yükselme ölçütlerinde patentin etkisi ve patent kültürünün yerleşmesi,
• KOBİ’lerimizin üretim sürecinde karşılaştıkları teknik problemlere çözüm bulunması,
• KOBİ’lerimizin patent dokümanlarını kullanarak yeni fikir ürünleri geliştirmeyi ve ücretsiz teknoloji transferi yapmayı öğrenmesi,
• KOBİ’lerimizin teknoloji trendlerini ve rakiplerini takip etmeyi bilmesi,
• 
hedeflenmektedir.

Patent bilgilendirme seminerleri herkesin katılımına açık olacaktır. Patent Günleri Etkinliğinin Trabzon Bölümü 5 - 6 Haziran 2008 tarihinde Makine Mühendisliği Bölümü MA2 Amfisinde ekteki program dahilinde gerçekleştirilecektir.

PROGRAM
I. GÜN:
10:00 - 10:40  Açılış Konuşmaları
10:40 – 11:30  Patent Bilgisinin Üniversiteler ve KOBİ’ler Açısından Önemi
- Patent bilgisinin stratejik kullanımı,
- Patent tescil prosedürü ve patent teşvikleri
- Patent haklarının etkin kullanılması
11:30 – 12:00  Ara
12:00 – 12:30   Patent Veritabanlarının Önemi ve
Patent Araştırması ile İlgili Örnek Uygulamalar
12:30 - 13:00    Üniversitelerde Akademik Yükselme Ölçütlerinde Patentin Etkisi ve
TPE’nin Yeni Sistem Önerisi
 
DANIŞMANLIK HİZMETİ ÜNİVERSİTEDE
 
II. GÜN :
14:00 - 17:00   
Patent Randevu Sistemi Uygulaması;
Üniversite öğretim üyeleri, araştırmacılar ve KOBİ’ler ile birlikte patent uzmanı eşliğinde patent araştırması yapılması ve danışmanlık hizmeti verilmesi (İki patent uzmanı tarafından her bir kişiye ortalama 1 saatten en fazla 8 kişiye danışmanlık sağlanacaktır.)

II. GÜN :
09:00 - 12:30   
Patent Randevu Sistemi Uygulaması;
Üniversite öğretim üyeleri, araştırmacılar ve KOBİ’ler ile birlikte patent uzmanı eşliğinde patent araştırması yapılması ve danışmanlık hizmeti verilmesi (İki patent uzmanı tarafından her bir kişiye ortalama 1 saatten en fazla 12 kişiye danışmanlık sağlanacaktır.)

Not:
Danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen kişilerin
www.turkpatent.gov.tr/patentgunleri  web adresimizden veya etkinliğin düzenleneceği ilde işbirliği yaptığımız üniversiteden veya Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından önceden kayıt yaptırması ve randevu alması gerekmektedir.
Patent Günleri ile ilgili daha detaylı bilgi
http://www.tpe.gov.tr/patentgunleri/index.jsp adresinden alınabilir.

Programın word dökümanı için tıklayınız..

 

    Fotoğraf Galerisi