IRU Dünya Kongresi ile Yeniden Canlanan İpek Yolu

  Yazı Boyutu - 14 +

31. IRU Dünya Kongresi TOBB’un ev sahipliğinde 15-16 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleştirilecek. IRU Dünya Kongresi’ne 70’i aşkın ülkeden iki binden fazla davetlinin katılması bekleniyor.
 
31. IRU Dünya Kongresi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Uluslar arası Nakliyeciler Derneği (UND) ile TOFED işbirliğinde 15- 16 Mayıs 2008 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak.
Kongre kapsamında yer alacak Bakanlar toplantısının teması; “Yeniden Canlanan İpek Yolu” olarak belirlendi.
İki yılda bir düzenlenen IRU Dünya Kongreleri, karayolu taşımacılığı sektör liderlerinin buluşması, sektörün durumunun değerlendirilmesi ve geleceğinin daha iyi şekillendirilebilmesi için oluşturulan; diğer yandan uluslar arası ticaret kapsamında taşımacılıkla ilgili olarak hükümetin gündemine gelebilecek konuların önceden değerlendirilebildiği önemli bir platform oluşturuyor.
İstanbul’da gerçekleştirilecek olan uluslararası organizasyon, Türkiye’nin yeniden canlanan İpek Yolu güzergahı üzerindeki öneminin vurgulanması, lojistik bir merkez olma konumuna gelmesi yönündeki çalışmalara katkı sağlanması ve güçlü bir filoya sahip uluslar arası karayolu taşıma sektörümüzün dünya genelinde tanıtımı açısından önem taşıyor.
 
“Kara Taşımacılığında Yeni Fırsatlar ve Projeler” konulu panel IRU Kongresi Öncesinde yapıldı.
 
IRU Kongresi’ne hazırlık niteliği taşıyan “Kara Taşımacılığında Yeni Fırsatlar ve Projeler” konulu panel İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapıldı.
Kazakistan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Serik AKHMETOV, TOBB Başkanı Rifat HİSARCIKLIOĞLU ile DEİK İcra Kurulu Başkanı Rona YIRCALI’nın açılış konuşmalarını yaptığı panel iki bölüm halinde gerçekleştirildi. Panelin ilk bölümünde; “Karadeniz Bölgesi’nin Ulaştırma Projeleri ve Bölgenin Dünya Ticaretindeki Yeni Yeri” ikinci bölümde, “Asya-Avrupa Ulaştırma Koridoru ve Türkiye’nin Rolü” konu başlıkları değerlendirildi.
 
Trabzon IRU Kongresinde İpek Yolu ve Viking Projeleri İle Gündemde…
 
Toplantıda paneliste olarak yer alan ve “Yeniden Şekillenen Kara Taşımacılığında Karadeniz Bölgesi’nin Önemi” konulu bir sunum yapan TTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Şadan EREN, dünyada meydana gelen yeni ekonomik ve siyasi oluşumların vizyonunda, küresel ölçekte ortaya çıkan gelişmelerin sunduğu fırsatları iyi değerlendirmek; bunun için de sadece kendi ülkemizle sınırlı kalmadan bölge ülkelerini de kapsayacak eş zamanlı bir  dönüşümü  gerçekleştirmek  durumunda olduğumuzu ifade ederek, Trabzon ya da Karadeniz kıyısındaki iller olarak önümüzdeki fırsatları değerlendirmek istiyorsak, bir yandan Novorossisk, Odessa ve Poti’nin; diğer yandan Tuna Nehri üzerinden ulaşabileceğimiz Balkanların; öte yandan karayolu ve demiryoluyla ulaşabileceğimiz Kafkasların, Orta Asya ve Orta Doğu’nun dönüşümünü de dikkate almak ve eş zamanlı katkıda bulunmak durumunda olduğumuzu açıkladı.
Başkan EREN  yaptığı sunumda, günümüzde, eş zamanlı bölgesel dönüşüm  vizyonunu hayata geçirebilmek adına en önemli fırsatın Tarihi İpek yolunun yeniden canlanması perspektifi olduğunu belirterek, bu perspektifin, üreten ülkelerden pazar ülkelerine uzanan ulaşım koridorlarıyla,  sadece mal taşımakla sınırlı  kalmayacağını aynı zamanda bölge ülkeleri arasındaki işbirliği imkanlarını da güçlendirerek bölge barışına ve bölge insanının refahına katkı  sağlayacağını, bu nedenle, tarihi İpek Yolu perspektifini  hayata geçirmenin bir zorunluluk olduğunu vurguladı.
EREN, Trabzon’un tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde önemli bir rol üstlenmiş bir kent olduğunu hatırlatarak,  “halen yaşadığım şehirde tarihi İpek Yolunun izleri bulunmaktadır.  Bu nedenle bizler, yeniden canlanan İpek Yolu perspektifinin, Trabzon’un ülkemizde; bölgemizin de dünya ekonomisinde hak ettiği yere gelmesi için bir fırsat olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.
Bu tarihi  fırsatın  bölge ülkeleriyle eş zamanlı gerçekleştirilecek dönüşümle sonuç vereceğinin altını çizen Şadan EREN; “Biz  bunun için çaba gösteriyoruz.  Nitekim,  bu çabalardan biri de Viking Projesidir. Viking projesi, Karadeniz bölge limanlarının atıl kapasitesinin kullanılması; bir yandan bölgesel ekonomik hayatı canlandırması; diğer yandan İpek Yolu perspektifinde bölgenin bir transit geçiş güzergahı rolünü üstlenmesine sağlayacağı katkı nedeniyle son derece önemlidir, Karadeniz limanları, tarihi İpek Yolunun yeniden canlandırılması perspektifiyle örtüşen; bir anlamda bu perspektifi hayata geçirmeye yönelik  somut çalışmalar olan  başta TRECECA, UNECE-UNESCAP ve CAREC koridorları gibi bölgesel ve küresel ulaşım koridoru projeleri kapsamında  giderek önem kazanacaktır. Bu projelerin hayata geçirilebilmesinde gerekli  ulaşım  ihtiyaçlarını karşılamak için bölgedeki altyapının   hazırlaması gereklidir. Bu kapsamda, Karadeniz bölge limanlarımızın birbirleriyle bağlantıları kadar, her limanın kara uzantısını da sağlayacak kara ve demiryolu altyapılarına duyulan talep yeni projeleri gündeme getirecektir. İşte en kritik husus, yeni projelerin sadece yerel veya ulusal değil; bölgesel ölçekte de planlanması ve gerçekleştirilmesidir. Önümüzde duran fırsatın değerlendirilmesinde,  bu hususun da göz ardı edilmemesi gerekmektedir” dedi.    
Karayolu taşımacılığında yeni fırsatlar ve yeniden canlanan İpek Yolu perspektifi kapsamında, Avrupa, Asya, Kafkaslar, Balkanlar ve Orta Doğunun ortasında bir kavşak noktası olan    Karadeniz bölgesinin gündeme gelmesinin kaçınılmaz olduğunu anımsatan EREN, Karadeniz bölgesinin, günümüzde karşı karşıya kaldığı fırsatı iyi değerlendirmesi ve böylece tarihteki kritik rolünü tekrar üstlenmesi 31. IRU Kongresinin önemli bir fırsat yaratacağına inandığını söyledi.

 

    Fotoğraf Galerisi