İngiltere İle Kolay ve Güvenli Ticaretin Yolları

  Yazı Boyutu - 14 +

Londra Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nce hazırlanan bir raporda İngiltere ile ticaret yaparken dikkat edilmesinde yarar görülen konular bir araya toplandı. “İngiltere İle İş yaparken Dikkat Edilmesinde Fayda Olan Hususlar” konulu rapor iki ülke arasındaki ticareti geliştirmeye katkısı olması açısından hazırlandı.

Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın da olumlu baktığı rapor Türkiye Odalar ve Borsalar (TOBB) aracılığı ile iş dünyasına sunulması öngörüldü.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı M.Şadan Eren, dış ticarette önemli bir gelişme gösteren Trabzon ve bölgenin bu başarısını daha da artıracak her türlü bilgiye ilgi göstermesinin yararına olacağını bildirdi. Bu bakımdan Londra Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nin İngiltere ile gerçekleştirilen ticarette yararlı olabilecek önerilerinin değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.


Söz konusu rapor Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) üyelerinin bu ülke ile ticari faaliyetlerine yarar sağlaması umuduyla tüm metnin bir örneğini yayınlıyoruz:

İNGİLTERE İLE İŞ YAPARKEM DİKKAT EDİLMESİNDE FAYDA OLAN HUSUSLAR

I. PAZAR / FİRMA YAPISI

İngiltere, dünyanın en zengin pazarlarından ve başlıca tasarım/dağıtım merkezlerinden biri olması nedeniyle tüm\' dünyadan tacirlerin faaliyette-bulundukları bir ülkedir. Bu dinamik yapı, farklı çeşitlerde ve miktarlarda mal satımına imkân tanımakla birlikte, İngiltere ile iş yapılırken oldukça farklı profillerden ve ülkelerden firmalarla bağlantı kurmayı da beraberinde getirmektedir. İngiltere pazarının bu kozmopolit yapısı nedeniyle iş/ihracat ilişkisi kurulurken görüşülen firmaların güvenilirliğinin araştırılması ve ticari riski düşürecek yöntemlerle çalışılması faydalı olmaktadır.

II. TİCARET ÖNCESİ TEMEL BİLGİLER

İngiltere\'de yerleşik bir firma ile ticaret yapmak üzere bağlantı kurulduğunda, öncelikle firmanın kendisinden baz temel bilgilerin talep edilmesi ve bu bilgilerin mümkün olduğunca doğrulanması büyük önem arz etmektedir. Bu aşamada firmadan talep edilebilecek bilgiler aşağıda sıralanmaktadır;
•    Firma adresi ve posta kodu (Company address and post code)
İngiltere\'de tüm adresler bir posta koduna sahip olmak zorundadır. Posta kodunun
www.multimap.com adresi arama bölümünden geçerli olup olmadığı ve verilen adrese tekabül edip etmediği öğrenilebilir. Ayrıca fatura adresi ile bu adresin aynı olduğu firmadan teyit edilmelidir.
•   Firma adına kayıtlı sabit telefon (Landlne phone number)
Verilen numara aranarak çıkan kişiden kime ait olduğu, iş yeri mi konut mu olduğuna dair bilgi edinilebilir.
•    KDV kayıt numarası (VAT Registration Number)
Her Majesty\'s Customs and Excise (HMRC) bilgilendirme telefonundan VAT kayıt numarası ve firma ismi verildiğinde bu firmaya ait olup olmadığı öğrenebilmektedir. (0044 845 010 9000)
 • Ltd   statüsündeki   şirketlerin   kayıt   numaraları   (Companies   House Registration Number)
Bilgi alma yöntemi bu notun 111/1 böümünde açıklanmaktadır. Firmanın resmi kaydı olmaması durumunda (sole trader) iş sahibinin ev adresi ve telefonunun temin edilmesi yerinde olacaktır. İngiliz mevzuatına göre sole trader statüsündeki kişiler   (yaptıkları iş hacminden bağımsız olarak) kendi adlarına vergi kaydı dışında herhangi bir belgelendirme/kayıt yükümlülüğü taşımamaktadırlar. Bu nedenle iş sahibi hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi edinmek yararlı olacaktır.
 • Tanınmış/güvenilir bir firmanın başka bir firma tarafından bilgisi dışında adı, adresi, web sitesi gibi bilgilerinin kullanılıp kullanılmadığı hususu ise, verilen adres ile firmanın kayıtlı adresi, web adresi ile e-posta uzantısı gibi veriler karşılaştırılarak ve verilen numaralara telefon açılarak kontrol edilebilir.


III. İNGİLTERE’DE KURULU FİRMALARLA İLGİLİ BİLGİ ALINABİLECEK İNGİLİZ KAYNAKLARI


İhraç talebini uygulamaya koymadan önce alıcı firmanın yeterli düzeyde tanınmışlık kaydına ve ödeme yapabilme gücüne sahip olduğu araştırılmalıdır. Bu amaçla kullanılabilecek başlıca İngiliz kaynakları aşağıda sıralanmaktadır.


l.COMPANIES HOUSE (temel/detay\' bilgiler)
Şahıs firmaları dışında, İngiltere\'de kurulu şirketler Department of Trade and Industry\'e (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) bağlı bir kamu ajansı olan Companies House\'a kayıt yaptırmakla yükümlüdür.
Companies house ağ sayfasından kayıtlı şirketlere ilişkin temel bilgileri ücretsiz, detay bilgileri ise ücretli olarak temin etmek mümkündür. Ücretsiz olarak temin edilebilecek bilgiler, firmanın kuruluş tarihi, faaliyet konusu, faaliyet durumu (aktif/uykuda/tasfiye halinde/iflası istenmiş gibi), adresi, önceki isimleri ve yurtdışı şubeleridir. Firmaların direktörleri, mali tabloları gibi detaylı bilgiler ise ücretli olarak temin edilebilmektedir. Verilerin online olarak görüntülenmesi genellikle belge başına 1 ile 5 pound arasında ücretlendirilmektedir.
http://www.companieshouse.gov.uk/WebCHeck/findinfopage/

2.KREDI KONTROL FİRMALARI
İngiltere\'de oldukça yaygın bir şekilde kullanılan kredi geçmişi raporlarına belli bir ücret karşılığı online olarak ulaşılabilir. Bu raporlardan firmanın geçmişte ödeme güçlüğü yaşayıp yaşamadığı, yasal takip altında olan borcunun bulunup bulunmadığı, faaliyet durumu, genel güvenirlik değerlendirmesi gibi veriler bulunmaktadır.
İngiltere\'de bulunan kredi kontrol firmaları listesi EK-l/de yer almaktadır.

3.IFLAS MASASI
İflas durumunda olan firmaların işlemleri ile ilgilenen iflas masası kayıtlarından, iflasına karar verilen şirketlerin durumu ve şirket yöneticilerinin sicil kayıtlarına (ticari faaliyetlerden men edilmelerine ilişkin bir karar olup olmadığı) ilişkin olarak 0nline araştırma yapmak mümkün bulunmaktadır. .
www.insolvency-gov.uk 

4. MAHKEME KARARI KAYITLARI
İngiltere ve Galler bölgesinde alınan ticari mahkeme kararları Trust Registry adlı sicil dairesinde saklanmaktadır. Ücret karşılığında bu kayıtlardan yapılacak araştırmada, borçlunun kimliği, kararın niteliği ve tarihine ulaşmak mümkündür. Sicilde araştırma isim veya firma adı üzerinden yapılabilmektedir.
www.registry-trust.org.uk

VI. TİCARİ RİSKİ DÜŞÜRMEK İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER
1. SİGORTA
İhracat kredi sigortası yaptırarak mal ve hizmet ihracından doğacak alacakların teminat altına alınması mümkündür. Bu sigorta hizmeti Türk Eximbank veya ticari bankalardan alınabilir.
İhracat kredi sigortası programları ile ihracatçı firmaların ihraç ettiği mal bedellerinin, ticari ve politik risklere karşı belirli oranlarda teminat altına alınması ve sigortalı firmaların gerek Türk Eximbank nezdinde doğmuş veya doğacak alacak haklarını ticari bankalara temlik etmek suretiyle, gerekse kambiyo senedine, bağlı vadeli alacaklarını Türk Eximbank\'ta veya Türk Eximbank onayı ile ticari bankalarda Iskonto ettirmek suretiyle hem sevk öncesi, hem de sevk sonrası dönem için düzenli finansman imkânına erişmeleri amaçlanmaktadır.

2. AKREDİTİF
Akreditif (Letter of Credit-L/G), ihracat işleminde mal bedelinin ödenmesinin çeşitli şartların yerine getirilmesinden sonra gerçekleştirileceğine ilişkin bir teminat olarak tanımlanabilir.
Akreditifli işlemler ihracatçı için mal bedelinin tahsil edilememesi riskini düşürmesi, ithalatçı için ise ödemeden önce gönderilen malların siparişe uygun olduğunun teyit edilmesini sağladığı için dünya ticaretinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ticari bankaların dış ticaret bölümleri aracılığıyla akreditif işlemi yaptırmak mümkündür.   .

IV. TİCARİ ANLAŞMAZLIK DURUMUNDA BAŞVURULABİLECEK KAYNAKLAR

l.BORÇ TAKİPÇİSİ FİRMALAR
Ticari işlemden doğan bir borcun tahsili konusunda karşılıklı görüşme, yazışma, hatırlatma gibi yolların etkisiz kaldığına dair kuvvetli bir kanaat oluştuğu hallerde borcun takip edilmesi yöntemi kullanılabilir.
Alacağın tahsili için hukuki takip başlatılmasından önce borç takipçisi firmaların kullanılması alternatiflerden biri olabilir. İngiltere\'de hukuki takip yürütülmesinin oldukça maliyetli bir işlem olması nedeniyle borç takipçisi firmalar aracılığıyla anlaşmazlıkların çözülmesine çalışıldığı gözlenmektedir. Borç takip firması hizmetleri, alacak takibinin yanı sıra firmalarla ilgili ticaret öncesi araştırma yapılırken de kullanılabilir.
Borç takibi ve tahsili ile uğraşan firmaların farklı çalışma yöntemleri, üstlendikleri değişik minimum borç miktarları ve buna bağlı olarak da farklı ücretleri mevcuttur. Hukuki olarak borç takip firmalarının bir yaptırım gücü olmamakla birlikte, borcun ödenebilmesi için yeni bir iletişim yolu açmaları ve borçlu firmanın bu firmaların tuttuğu kara listeye dahil olmayı arzu etmemesi gibi nedenlerle mutabakat sağlanabilmektedir. İngiltere\'de bulunan borç takip firmalarının başlıcaları EK 2\'de yer alan listeden ulaşılabilir.
İngiltere de bulunan yerleşik borç tahsildar firmalarının kayıtlı oldukları meslek kuruluşu ise Credit Services Association isimli kurumdur.
http://www.csa-uk.com

2.HUKUKI TAKIP

a.HUKUK FİRMALARI
Ticari anlaşmazlığın karşılıklı görüşme ile çözümlenememesi durumunda borcun tahsil edilebilmesi için hukuki takip başlatılması gereklidir. Bu süreçte, İngiliz hukuk sistemine vakıf, tercihen bu ülkede yerleşik avukatlık firmaları ile bağlantı kurulmasına dikkat etmek gereklidir. Hukuki takip başlatmak firmalara ek maliyet getirdiğinden, bu aşamaya gelmeden, anlaşmazlığın diğer yollarla çözülebilmesi için azami çabanın sarf edilmesi yerinde olacaktır. Hukuk firmaları da bazı durumlarda mahkeme dışında anlaşmaya gitmektedirler. Avukatlık firmaları ile çalışırken, yapılacak işlemin niteliği, davanın başarılı olma ihtimali, anlaşma limitleri ve dava maliyetlerinin detaylı olarak konuşulup üzerine anlaşma sağlanması önem arz etmektedir.
Türk Mahkemelerinde alınan kararların İngiltere\'de geçerli olabilmesi için ise bir tanınma ve tenfiz sürecinden geçmesi gerekmektedir.     
b.ONLINE BAŞVURU
£100,000 İngiliz poundundan küçük borçlar için İngiltere Mahkemesine bağlı olan Money Claim Online adlı çevirim içi para takipçiliği yapan kuruma başvurulabilir. Bu hizmetten faydalanmak için İngiltere\'de ikamet etme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, yazışmaların takip edilebileceği bir adres göstermek gereklidir. Bu sistem içinde yapılan başvurular Northampton şehir merkezindeki ilgili birime ulaştıktan sonra dava edilen kişi ya da kuruma şikâyet mektubu gönderilir. Bu süre yaklaşık 5 iş günüdür. Mektubun gönderildiği tarihten itibaren davalıya iki hafta zaman tanınır. İki hafta içinde herhangi bir yanıt gelmemesi durumunda, davacı davalıya uyarı mektubu gönderilmesini, hatta icra memuru gönderilmesini talep edebilmektedir... Zorunlu olmamakla birlikte, bu sürecin verimli işleyebilmesi için yine bir Avukatlık firması ile çalışmak faydalı olacaktır.

Ancak,    borçlunun karşı savunma yapması durumunda normal dava/mahkeme süreci işlemektedir. https://vww.moneyclaim.gov.uk/csmco2/index.jsp
EK 1. KREDİ KONTROL FİRMALARI
Callcredit Ltd .
www.caIlcredit.co.uk
Consumer Services Team
POBox491
Leeds
LS3 1VVZ Equifax Plc
www.equifax.com
Credit File Advice Centre   
POBoxI140
Bradford
BD1 5US 
Credit League Ltd
www.riskdisk.com
Edwinstowe House 
Edwinstowe
Mansfield
Nottinghamshire                
NG219PR Experian Ltd
 
www.experian.co.uk
Consumer Help-service
po Box 8000

 Nottingham
NG15GX

 


Creditsafe.Com
www.creditsafe.com
Bryn House
Caerphilly Business Park
Van Road
Caerphilly
CF83 3GG Graydon UK Ltd
www.graydon.co.uk
Hygeia Building
66 College Road
Harrow   
Mîddlesex 
HAİ 1BE
Dun & Bradstreet Ltd
www.dnb.com
Customer Services Department
5th Floor VVestminster House
Portland Street
Manchester
M1 3HU ICC Information Group Ltd
www.icc-credit.co.uk


 Crwys House
33 Crwys ROAD
Cardiff    
CF2 4YF
Masterwatch
www.cred-chk.demon.co.uk
Credit Check House
Authorpe Road
Meanwood
Leeds
LS6 4JB 

 

EK 2: BORÇ TAKİPÇİSİ FİRMALAR\'

Atradius
www.atradius.co.uk           
CapQuest Debt Recovery Limited
www.capquest.com  
BCW PLC
www.bcwgroup.com

ScotCalI Ltd
www.scotcall-co.uk

Scott & Company
www.scottandco.uk.com

Robinson Way & Co Ltd
www.robinson-way.com

Debt Managers Ltd
www.debt-managers.com

LPL Commercial Services Ltd t/a LPL Commercial Investigations
www.lplgroup.com

Aktiv Kapital (UK) Ltd
www.aktivkapital.co.uk

London House (Services) Ltd
www.londonhouseservices.co.uk

Brookes Bates Partnership
www.brookesbates.com

 

 

    Fotoğraf Galerisi