60. Hükümete rapor hazır

  Yazı Boyutu - 14 +

14 Ağustos 2007 tarihinde,TOBB Genişletilmiş Değerlendirme ve İstişare Toplantısı yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı’na aday olan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün de katıldığı, TOBB Genişletilmiş Değerlendirme ve İstişare Toplantısı'ndan sonra TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Abdullah Gül açıklamalarda bulundu.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması şöyle:
"Türkiye, bir milletvekili seçim sürecini, demokrasi kurallarına uygun olarak, başarıyla geride bırakmıştır. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinin de, Anayasa\'da belirtildiği şekilde ve demokratik teamüllere göre tamamlanmasını bekliyoruz. 2007\'nin başından itibaren Türkiye\'nin gündemine tamamen, bu iki seçim hâkim olmuştur. Bu yüzden ekonomideki dönüşüm süreci için hayati öneme sahip reformlarda gecikmeler yaşanmıştır.
Bizler, Türk özel sektörü, son 5 yıldır dünyanın sayılı büyüme hikâyele-rinden birine imza attık. Son 5 yıldır ortalama yüzde 7\'nin üzerinde bir hızla büyüyoruz. Bunu, 58 ve 59. hükümetlerin sağladığı, siyasi ve iktisadi istikrar ile gerçekleştirilen, yapısal reformlara borçluyuz.
22 Temmuz seçimlerinde, Başbaka-nımız sayın Recep Tayip Erdoğan liderliğindeki Hükümetin, oy oranını artırması, başlamış olan iktisadi dönüşümün devam ettirilmesine yönelik, geniş bir toplumsal desteğin varlığını göstermiştir.
Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki 60. hükümetin, bu fırsatı değerlendirerek, yeni bir iktisadi reform hamlesini başlatmasını bekliyoruz. Türkiye için yeni bir fırsat penceresi açılmaktadır. Bu fırsat kaçırılmamalıdır. Türkiye\'nin gündeminin odağına, yeniden ekonomi oturmalıdır. Zira bakın, biz son 7 ay boyunca siyasi gündemle meşgul olurken, dünyadaki konjonktürün değiştiğini fark edemedik, dolayısıyla önlem alamadık. Ama biz göz ardı etsek de, problemler bizi unutmadı. Şimdi, dış konjonktürün eskisinden daha az destekleyici olduğu bir ortamda, ekonomik büyümeyi sürdür-mek zorundayız.
Türkiye\'nin öncelikli meselesi; işsizlik ve küresel rekabet gücünün artırılmasıdır. İşte bunlar, Türkiye\'nin asıl beka sorunlarıdır. Öte yandan, zayıflayan AB ve IMF çıtalarının yerine geçecek, yeni bir reform programı üzerinde çalışılmalıdır. Güçlü tek parti iktidarı, bunları sağlamada en büyük avantajımız olacaktır.
Demokrasi, kurallar ve kurumlar rejimidir. Kişiye özel uygulamaların, çağdaş demokrasilerde yeri olamaz. Demokrasi, eşit fırsatlar rejimidir. Öte yandan, Türk milletinden aldığı yetkiyi yenileyen Büyük Millet Meclisimizin meşruiyeti tartışılmazdır. Dolayısıyla Meclisimizin Cumhurbaşkanlığı seçimini, Anayasal kurallar çerçevesinde tamamlayacağına inanıyoruz.
Sayın Gül\'ün kendisinin de gayet güzel ifade ettiği üzere, Cumhuriyetimi-zin kuruluş değerlerini oluşturan, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti yapımız, bundan sonra da temel ilkelerimiz olarak varolmaya devam edecektir. TBMM\'nin vereceği karara, demok-rasiye ve hukuka inanan herkesin saygı göstermesini bekliyoruz.\"
Cumhurbaşkanlı’ğının Türk milletini, devletin birliğini ve beraberliğini temsil ettiğini vurgulayan Gül, şöyle konuştu:
\'\'Cumhurbaşkanlığı çok sorumluluk isteyen onurlu ve yüce bir görevdir. Ve cumhurbaşkanı bütün milletin cumhurbaşkanı olacaktır, siyasetten arınmış olması gerekir ve herkese eşit mesafede olması gerekir ve tarafsızlık ilkesi olması gerekir. Bütün bunları yaparken anayasamızın temel ilkeleri açık bir şekilde yazılmıştır. Bunları yüceltmek ve korumak görevi olması gerekir. Ben bu bilinç içinde adaylığımı koydum, seçilirsem bu bilinç içinde görevime devam edeceğim. Bunu yaparken aynı şekilde bütün toplumu kucaklama görevi olduğu için birçok kesimlerle yakın işbirliği içinde olması gerekir. Bu bağlamda ziyaret ettiğim TOBB bütün iş hayatını temsil eden en geniş bir kurumdur. Bu kurumla da çok yakın bir işbirliği içinde olmak isterim. Bunun ülkemiz için çok büyük kazançlar getireceğine inanıyorum.\'\'

 

    Fotoğraf Galerisi