Yedi aylık ihracat 401 milyon dolar

  Yazı Boyutu - 14 +

En fazla ihracat yapan iller sıralamasında 2006 yılında 10. sıradan 13. sıraya gerileyen Trabzon ihracaatında tarım ürünleri yüzde 95.4 ile aslan payını elinde bulunduruyor. Bu oranın yüzde 77’sini ise tek başına fındık ve mamülleri sağlamıştı. 2007 yılının ilk yedi ayında  ise 4001 milyon dolar ihracat düzeyi yakalandı.Hedef yıl sonuna kadar ilk 10 ‘a yeniden girmek.
Bu yönde çalışmalarını yürüten Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)  Doğu Karadeniz Bölge Müdürü O. Naci Gençtürk Bölge Müdürlüklerinin başlıca görevlerini şu şekilde sıralı:
- 4059 sayılı kanunda yer alan müsteşarlıkla ilgili konularda ilgililerin bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlamak, gerektiğinde bölge dahilinde müsteşarlıkla ilgili toplantılara katılmak ve rapor etmek,
- Bölge Müdürü, yukarıdaki görev ve yetkileri yürütülmesinde en üst amirdir ve taşrada müsteşarlığı temsil eder.
Dış Ticaret Müsteşarlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü tarafından Trabzon Ticaret\'e yapılan açıklamada, yürütülmekte olan çalışmalar da sıralandı. Açıklamaya göre Dış Ticaret Müsteşarlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü\'nün;
- İhracatta 75 adet madde ve 1 adet Tüzük ve ithalatta 75 adet madde zorunlu standart denetimine tabi maddelerin standart denetimleri,
- Trabzon, Gürbulak ve Hopa Gümrükleri\'nden AB ülkeleri dışındaki ülkelerden ithal edilen, kişisel koruyucu donanımların, oyuncakların ve yapı malzemelerinin ithalatta ürün güvenliği denetimleri,
- Sivil toplum kuruluşlarıyla istişare
- Fındık toplama günlerinin ve ihraç tarihlerinin belirlenmesi,
- İhracat ve İthalat konularında çeşitli seminer ve eğitim çalışmaları,
-İhracatta zorunlu standart denetimine tabi olup da gümrük idarelerince müsteşarlığın kontrol belgesi aranmayan istisna kapsamında \"Ticaret Kalite Denetim Yeterlik Belgesi (TKDYB)\" uygulamasına ilişkin 12 Ağustos 2006 tarih ve 262257 sayılı Resmi Gazete\'de yayımlanan 2006/30 No\'lu tebliğ  çerçevesinde imalatçı-ihracatçı firmaların TKDYB başvurularını değerlendirmek, belgelendirmek ve adı geçen belgeye sahip firmaların denetimlerini yapmak,
- Uluslar arası Gözetim Şirketleri Statüsüne ilişkin 25 Mart 2006 tarih ve 26119 sayılı Resmi Gazete\'de yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon (2006/21) sayılı tebliğ çerçevesinde Uluslararası Gözetim Şirketleri\'nin takip ve denetimini yapmak,
- Ayrıca peynir ve su ürünleri ithalatında, Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı Trabzon Ticari Tahliller ve Standardizasyon Laboratuar Müdürlüğü bu ürünlerin ithalatında yasal olarak yapılması gereken analizler için yetkilendirme çalışmaları devam etmektedir.  
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı\'na bağlı olarak bölge Müdürlüğü olarak görev yapan Dış Ticaret Müsteşarlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Taşra Teşkilatı, Bölge Müdürlükleri, bunlara bağlı olarak görev yapan Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıkları (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Ünye) ile Ticari Tahliller ve Standardizasyon Laboratuar Müdür--lükleri ( Trabzon) \'nden oluşmaktadır.
Trabzon, Giresun, Ordu, Rize, Bayburt, Gümüşhane ve Artvin, ihracatta ve standart denetimleri işlemlerinde Bölge Müdürlüğü\'nün görev alanına girmektedir. Trabzon, Hopa, Gürbulak Gümrükleri Baş Müdürlükleri ve Ordu Gümrük Müdürlüğü de ithalatta ürün güvenliği işlemlerinde Bölge müdürlüğü\'nün görev alanına giren gümrüklerdir. 
Dış Ticaret Müsteşarlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü\'nün Laboratuar Müdürlüğü\'nün faaliyetler bölümünde, dış ticarette zorunlu denetime tabi ürünlerin kimyasal analizleri yanında, kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel ve tüzel kişiler tarafından kimyasal analizi yapılması istenen maddelerin söz konusu analizlerini yapabilir duruma gelmiştir. Bu bağlamda başta gıda maddeleri (baharatlar, baklagiller, bal, bisküvi, çay, kahve, kakao, makarna, marmelatlar, nişasta, peynir, pekmez, un, salça, reçel, sirke, süt, yoğurt, zeytin vs.) olmak üzere, deterjan kimyasal gübreler, yağlı tohumlar, bitkisel yağlar ve su analizleri Laboratuar Müdürlüğü\'nde yapılan işlemler yer almaktadır. Ayrıca Kabuklu Fındık ve iç Standartları gereği olarak \'Mineral Saflık\' miktarı analizleri de yapılmaktadır.  

 

    Fotoğraf Galerisi