Makine kredi faizi KOSGEB den

  Yazı Boyutu - 14 +

KOSGEB KOBİ Kredi Yönetimi ve İzleme Merkez Müdürlüğü Gıda Sektörü Makine- Teçhizat Alım Destek Kredisi desteğini başlattı. 27 Temmuz 2007 tarihinden itibaren geçerli uygulamada üst limit 125 bin YTL. Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve T.C Ziraat Bankası tarafından kullandırılan, azami 24 ay vadeli kredilerin faizi KOSGEB tarafından karşılanıyor. Satın alınacak makine ve techizatın bir yıl içinde üretilmiş ve kullanılmamış olması şartı aranıyor. Kredinin yüzde 40’ı Kalkınmada Öncelikli Yöre\'lere, yüzde 60\'ı Normal Yöre ve Gelişmiş Yöre\'ye, iller bazında kotalar ölçeğinde veriliyor.TTSO Yönetim Kurulu Başkanı M. Şadan Eren, kredi olanağının gıda sektöründe yatırım gerçekleştirmesini umduğunu söyledi.
Küçük ve orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Trabzon İşletme ve Geliştirme Merkezi Müdürlüğü\'nün odamıza gönderdiği bilgilendirme yazsında, KOSGEB Başkanlığı\'nın, Bakanlar Kurulu\'nun 04.05.2004 tarih ve 25452 sayılı Resmi Gazete\'de yayınlanan 2004/ 7131 sayılı kararına istinaden Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve T.C Ziraat Bankası ile düzenlenen ortak protokollerle KOBİ\'lere kullandırılan bazı kredilere faiz desteği sağlandığı belirtildi.
KOSGEB Trabzon İşletme ve Geliştirme Merkezi Müdürlüğü yazının devamında ise, bu destek modeli ile ana parası adı geçen bankalar tarafından kredi olarak sağlanırken, kredinin faizi işletme adına bankaya KOSGEB tarafından peşin ödenmekte olduğu belirtildi. Bu kapsamda gıda sektörünün makine-teçhizata dönük yeni yatırımları finanse etmek üzere yine sıfır faizli makine-teçhizat destek kredisi başlatılmıştır. Bu desteğe ilişkin bilgilerse şu şekilde sıralanmıştır:
DESTEĞİN AMACI VE KAPSAMI
Gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için makine -teçhizat alımına kredi desteği verilmesi.
BU DESTEKTEN
BEKLENEN YARARLAR
Yurt içi/ yurtdışı rekabet kapasitelerinin artırılması ve yeni üretim teknolojilerine ulaşmalarını sağlayacak makine-teçhizat alımlarının sağlanması.
BU DESTEKNEN KİMLER
YARARLANABİLİR?
Destek Kredisi, KOSGEB \'KOBİ Beyannamesi ve Yararlanıcı Durum Tespit Formu\'nu\' doldurmuş ve onaylanmış KOBİ\'ler içinden, asgari % 40\'ı küçük ölçekli işletmelere (1-49 çalışanı olan ve yıllık net satış hasılatı 5 milyon YTL\'yi aşmayan), kullandırılacak olup, bu hususların izlenmesi ve denetimi KOSGEB sorumluluğundadır. % 40\'ı Kalkınmada Öncelikli Yöre\'lere, % 60\'ı Normal Yöre ve Gelişmiş Yöre\'ye, KOSGEB tarafından belirlenerek sisteme girilen iller bazında kotalar dikkate alınarak kullandırılacaktır.
DESTEK ORANI VE ÜST LİMİT
Kredi Tutarı her KOBİ için azami limit 125.000 YTL\'dir.
KREDİ VADESİ
Gıda Sektörü Makine- Teçhizat Alım Destek Kredisi\'nin vadesi toplam 24 aydır.


GERİ ÖDEME
İlk 12 ay geri ödemesiz ve ilk taksit 12. ayın sonunda ödenmek üzere 6 aylık dönemlerde (12., 18. ve 24. aylarda) 3 eşit taksit halinde geri ödenmelidir.
MAKİNE- TEÇHİZATIN NİTELİĞİ
Yerli ve ithal tüm makine-teçhizat için satın alındığı yıl veya bir önceki yıl üretilmiş ve kullanılmamış (yeni) olması şarttır. Hiçbir surette kullanılmış makine-teçhizata destek verilmeyecektir.
BAŞVURU EVRAKLARI
- Fatura aslı
- İrsaliye
İSTENECEK BELGELER
Bankanın KOBİ\'lerden isteyeceği belgeler
A) Yerli Mallarda
- Tedarikçi Ticaret Sicil Gazetesi
- Garanti Belgesi
- Kullanma Kılavuzu
- Broşür- Katalog
B) İthal Mallarda
- Gümrük Beyannamesi
- Garanti Belgesi
- Kullanma Kılavuzu
- Broşür-Katalog
Kredi, kesin satış faturasının ibraz edilmesini takiben tedarikçi firma/ firmalara bir defada, defaten, ödenir.
BİLGİ ALMAK VE DESTEK
BAŞVURUSU İÇİN
Bu kredi desteğinin uygulaması 27.07.2007 tarihinde başlamıştır. Bilgi ve başvuru için; Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Bilgi için; KOSGEB KOBİ Kredi Yönetimi ve izleme Merkez Müdürlüğü
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Meclisi’ne konuk olan Trabzon Tarım İl Müdürü Temel Şahin, Trabzon\'da kilometrekareye 209 kişi düştüğünü belirterek yıllık nüfus artışının %20.31 olduğunu söyledi. Merkez ilçe dışında 17 ilçe, 77 belediye ve 481 köyü bulunan Trabzon\'un şehir nüfusu 478.954 (%49.12), köy nüfusu ise 496.183 (%50.88) olarak açıklandı.
İlde istihdam edilen 410 265 kişinin % 64,3\'ü (263 783 kişininse tarım sektöründe çalışmakta olduğu belirtildi. 2001 rakamlarına göre Gayri Safi Yurt İçi Hasıla\'yı oluşturan sektörlerde, 18,8\'lik bir payla ilk sırayı Ulaştırma/Haberleşme alırken 2. sırada 18,2\'lik oranla Ticaret, 3. sırada 18,1\'lik oranla Devlet Hizmetleri, 4. sırayı ise 16,7\'lik bir oranla Tarım sektörünün aldığı açıklandı.
Türkiye\'deki arazi dağılımı, Orman %26, Çayır-mera %16, Tarım %35 şeklinde gerçekleştiğini belirten Şahin Trabzon\'daki 466.400 ha arazi dağılımını ise da Tarım: 111 003 ha(%23,8), Orman: 175 833 ha(%37,7), Çayır-Mera: 111 470 ha(%23,9), Tarım dışı: 68 094 ha(%14,6) şeklinde açıkladı. Bu oranlar arasında yer alan 111 003 ha,%5.8\'i işlenebilir tarım arazisinde en yüksek payı %45 ile fındık alırken, fındığı %23, 5 ile mısır, %14 ile çay, %8 ile patates, %1 ile tütün yetiştirildiği belirtilirken geri kalan %8,5\'lik payda ise diğer ürünlerin yetiştirildiği belirtildi. Tarımsal üretim sisteminde %56,6\'lık payı bitkisel ve hayvansal üretim alırken, 2. sırada %43,3 ile sadece bitkisel ürünler, 3. sırayı da %0,1\'lik bir oranla sadece hayvansal ürünlerin aldığı açıklandı.
SERACILIK
80 da kapalı alanda örtü altı yetiştiriciliği (sebze, fide, kesme çiçek) yapılmaktadır. 288 adet sera çiftçiye teslim edildi. Merkez 81, Akçaabat 60, Vakfıkebir 30 ve Diğer ilçeler 117
HAYVAN VARLIĞI
Büyük baş hayvan sayısı 158. 476 olarak belirlenirken, süt üretimi: 175 000 ton/yıl, olarak açıklandı. Bunun dışında küçükbaş hayvan sayısı 96. 435, kümes hayvanı sayısı da 47. 610 olarak açıklandı. Büyükbaş hayvanların %58\'i melez, %26\'sı yerli, %16\'sının da kültür cinsi olarak yetiştirildiği belirtildi.
ARICILIK
Arıcılık sektöründe de1331 gezginci, 834\'ü sabit olmak üzere toplam 2165 arıcı bulunduğu belirtildi. Buna göre 81.770 adet kovan, 1190 ton bal ve 49,9 ton bal mumu üretildiği tespit edildi.
PROJELER
Teknik işbirliği süresi: 01 Ocak 2007-31 Aralık 2010 tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan Doğu Karadeniz Bölgesindeki Küçük Ölçekli Çiftçilerin Yaşam Seviyelerinin İyileştirilmesi Projesi adıyla hazırlanan projede, tarımsal bilgi ve yayım sistemini geliştirme, model alanlarda çoklu tarım (alternatif üretim) uygulama, alternatif gelir kaynaklarının uygun üretim tekniklerini ve pazarlanabilirliğini araştırma gibi faaliyetlerin yürütüleceği belirtildi. Model alanlar da Maçka-Coşandere, Of-Uğurlu, Akçaabat-Kuruçam olarak belirlendi.
YAPILAN ÇALIŞMALAR
- Mera Çalışmaları
İlimizde 90 ha (%81) mera alanının tespiti yapıldığı, Düzköy ilçesi mülki sınırları içerisinde 7. 990 da meranın ıslah edildiği, Maçka-Üçgedik yaylası (20 000 da) 2007 yılı ıslah programına alındığı belirtildi.
YEM BİTKİLERİNİN
DESTEKLENMESİ
Yem bitkilerinin desteklenmesi konusunda yapılan çalışmalarda 2006 yılı içerisinde çiftçilere 101 951 YTL\'lik yardım yapıldığı açıklandı. Bu çalışmalarla 10000 kg silajlık mısır 10038 ton mısır silajı yaptırılmış, 20000 kg macar fiği 2000 da alanda ektirilmiştir.
HAYVANCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ
2002 yılında 2401 olan tohumlama sayısı yapılan çalışmalarla her geçen yıl artış göstererek 2006 yılında 20957\'ye ulaşmıştır.
SUNİ TOHUMLAMA
2001 yılında suni tohumlamaya 7 800 YTL harcanırken bu rakamın 2006 yılında 546 177 YTL\'ye ulaştığı belirtildi.
SU ÜRÜNLERİ DESTEKLEMELERİ
2003 yılında su ürünlerinin desteklenmesine 47 milyar liralık ödeme yapılırken bu rakamın 2006 yılında 537,5 milyar liraya yükseldiği açıklandı.
TARIMSAL DESTEKLER
2003-2006 yılları arasında %313\'lük bir artış gösteren tarımsal destek çalışmalarının ikinci aşamasında, Doğrudan gelir desteği, Çay desteği, Yem bitkileri, Damızlık gebe düve, Suni tohumlama, Buzağı, Suni tohumlama ekipmanı, Ana arı ve bal, Su ürünleri, Hayvan kimlik sistemi, Hastalıklarla mücadele, Süt, Enerji, Patates telafi konularında da destekler sağlandı.
GIDA-YEM DENETİMİ
2002-2006 yılları arasında yapılan denetimler de yıllar geçtikçe artış gösterdi. 2002 yılında 91 denetim yapılırken, 43 işletmeye çalışma ve üretim izni verildi. 2006 yılında ise denetim sayısı 2896 \'ya çıkarken çalışma ve üretim izni verilen işletme sayısı da 358\'e yükseldi. Bu denetimler sonucunda 237 işletmeye idari para cezası verildi. 1 gıdaya bağlı zehirlenme vakası için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
ÇİFTÇİ EĞİTİM-YAYIM
Çiftçi eğitimi kapsamında 12461 çiftçinin katıldığı 851 toplantı yapıldı. Bunun yanında 123 demonstrasyon, 42 radyo-tv konuşması, 244 kurs gerçekleştirildi ve bu kurslarda 9163 yayın dağıtıldı.
KIRSAL KALKINMA
YATIRIMLARI-2006
Trabzon\'da \'Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı\' kapsamında 6 proje teklifi yapılmış ve bu projelerden; 1 arı ürünleri ambalajlama ve paketleme, 1 süt ve süt ürünleri işleme, 1 Akçaabat köftesi ambalajlama ve paketleme, 1 soğuk hava deposu olmak üzere 4 proje (toplam proje bedeli: 1 400 000 YTL, hibe tutarı: 700 000 YTL) kabul edilmiştir.
KIRSAL KALKINMA
YATIRIMLARI-2007
3. Etap başvurularında; ekonomik yatırımlar için; 37 adet proje kabul edildi.(toplam proje bedeli: 10 908 030 YTL, hibe tutarı: 5 454 015 YTL). Makine-ekipman alımları için;7 adet başvuru alındı.(et, süt, balık taşımak için 1.5-15 ton\'luk frigofrik araç)
TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ
5200 sayılı Üretici Birlikleri Kanununa ile; Of üzümsü meyveler yetiştiricileri üretici birliği(Üye: 137), Trabzon Merkez ve ilçeleri iç su ürünleri tarımsal üretici birliği (Üye: 64), Merkez kivi yetiştiricileri üretici birliği (Üye: 31), Arsın kivi yetiştiricileri üretici birliği (Üye: 16),Sürmene kivi yetiştiricileri üretici birliği (kuruluş aşamasında) olduğu belirtildi.
YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ
4631 Sayılı Hayvan Islahı Kanunu ile kurulan Yetiştirici Birlikleri; Trabzon ili damızlık sığır yetiştiricileri birliği, üye sayısı 1258, Trabzon ili arı yetiştiricileri birliği üye sayısı 794.
KOOPERATİFLER
Trabzon\'da 82 Tarımsal kalkınma kooperatifi bulunduğu belirtildi. Bunlar; 17 Su ürünleri kooperatifi, 1 Hayvancılık kooperatifleri birliği, 1 Tarım kooperatifleri birliği, 1 Su ürünleri kooperatifleri birliği olarak belirlendi. Kooperatiflerin toplam ortak sayısı ise 23 600 olarak açıklandı.
KOYUNCULUK
-400 Yüksek Komiserler Kurulu
Fon Destekli (Akçaabat)
- 300-SYDV Destekli (Merkez)
- 210-SYDV Destekli (Akçaabat)
İL ÖZEL İDARESİ
Yem bitkisi tohumunda üreticiye 10000 kg silajlık mısır, 20000 kg Macar fiği, 52160 çift Kulak küpesi, Meyve fidanı, 8000 adet bodur elma, 2600 adet kivi, 700 adet Trabzon hurması, 8 adet silaj makinesi, Kuş gribi için itlaf malzemesi, dezenfektan vs.,9 ilçeye araç kiralama Konularında destek verdi.
SYDV
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı da, 112 çiftçiye 150 süt sığırı, 20 çiftçiye 520 koyun, 820 çiftçiye 7800 adet muhtelif meyve fidanı, (bodur elma, bodur kiraz, ceviz vs ), 3 çiftçiye sera, 22 çiftçiye 381 arılı kovan temininde bulundu.

 

    Fotoğraf Galerisi