BİLGİ EDİNME FORMU


(Elektronik ortamda yapılacak başvurular için doldurulması zorunludur.)

Yazılı Elektronik


(Elektronik ortamda yapılacak başvurular için doldurulması zorunludur.)
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler yukarıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.
* İşareti ile gösterilen alanlar zorunludur.