Untitled Document
ENGLISH
Untitled Document

Karadeniz’in İncisi;

            Trabzon, MÖ’sine dayanan geçmişi, ekonomik yapısı, coğrafik konumu ile doğu Karadeniz bölgesinin en büyük ili konumdadır. Ayrıca bu özellikleri ile doğu Karadeniz bölgesel kalkınma planı (DOKAP) içersinde Trabzon; Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Rize illerinin lider ilidir. Yine Trabzon, Avrupa Birliği üyelik süreci içersinde bulunan Türkiye’de, AB hibe destekleri dağıtım planlarında Türkiye’deki 15 cazibe merkezinden birisi ilan edilmiştir. Bu özellikleri ile Trabzon potansiyel yatırımların çekim merkezi konumundadır.  

Bir Üniversite  Şehri ve Bölgenin Eğitim Merkezi;

            Ülkemizin en büyük ve iyi üniversitelerinden biri olan Karadeniz Teknik   Üniversitesi Trabzon’dadır. 1955 tarihinde kurumlu olan Karadeniz Teknik Üniversitesi, 40 bini aşkın öğrencisi ve 2 bine yakın akademik ve idari personeli ile Ülkemizde İstanbul ve Ankara illeri dışında kurulan ilk ve Türkiye’nin mevcut 4 teknik üniversitesinden biridir. Yükseköğretimde Trabzon ilinin mevcut potansiyeli ve coğrafi konumu yeni özel ve uluslararası üniversitelerin kurulması için uygun fırsatlar sunmaktadır. Halihazırda iki özel üniversitenin kurulma aşamaları devam etmektedir. Üniversitenin yanı sıra çok sayıdaki meslek liseleri ve meslek yüksek okulları ile yetişmiş ve kalifiye iş gücü açısından sorunsuz bir şehir konumundadır.

Karadeniz’in Olimpiyat ve Spor Merkezi;

            Türkiye 1. futbol liginde İstanbul dışında şampiyon takım çıkartmış tek il olan Trabzon; su, dağcılık, hava vb. spor dalları içinde uygun altyapıları ve genç nüfusu ile bir spor şehridir. 2007 yılında “1. Karadeniz oyunları” başarı ile Trabzon’da gerçekleştirilmiş ve 2011 de “Avrupa Olimpik Gençlik Festivali” yine Trabzon’da gerçekleşecektir.

Karadeniz Bölgesinin Sağlık Merkezi;

            Bölgenin metropol konumunda olan Trabzon, mevcut sağlık kuruluşları ve 170 adet medikal firması ile Karadeniz Havzası, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Rusya Federasyonu’na sağlık merkezi olarak hizmet vermeye adaydır. Trabzon, Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde yer alan Farabi Tıp Fakültesi ve diğer sağlık merkezleriyle Doğu Karadeniz Bölgesi’nde sağlık alanında önemli bir merkez konumuna gelmiştir. Bu konum sağlık alanında, sadece bölge illeri değil, komşu ülkelere de hizmet verme adına önemli bir açılımı içermektedir. Trabzon’da yapılabilecek olan bu özel sağlık yatırımlarında özellikle bölge ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda onkoloji tedavi üniteleri ve laboratuarlarına ihtiyaç had safhaya ulaşmaktadır. Trabzon, sağlık alanında gerek iklim şartları gerekse konumu itibariyle yaşlı bakımı ve rehabilitasyon merkezlerinin kurulması, işletilmesi ve bu alanda sağlık hizmetleri sunulmasında da önemli potansiyele sahiptir. Trabzon sağlık sektöründe yapılabilecek her türlü özel yabancı yatırım için gerekli olanaklara hazır bir ildir.

Karadeniz’in Lojistik Merkezi;

            Ülkemizde büyüme potansiyelinin oldukça yüksek olduğu lojistik sektörün önemli bölgelerinden biri olan Doğu Karadeniz Bölgesinin en büyük limanı Trabzon Limanıdır. Stratejik konumu itibariyle Trabzon Limanı, Kafkasya ve Orta Asya ülkelerine giden en kısa yolun deniz kapısıdır. BDT ve Türk Cumhuriyetlerine uzanan en kısa yol olan Transkafkasya koridorunda kara ve hava ulaşım bağlantılarıyla dünya ticaretinin batı ve doğu arasındaki Türkiye köprüsünün en önemli noktalarından biridir. Karadeniz, Akdeniz ve Ege’deki bütün ülke limanları ile denizyolu bağlantısı bulunan Trabzon Limanı, çeşitli ülkelerden gelen gemilere her türlü hizmet veren, mevcut rıhtımları ile aynı anda 15 gemiden yükleme ve boşaltma yapabilen, bir defada 500.000 ton eşyanın depolanabildiği açık ve kapalı antrepolarıyla yılda 3,5 milyon ton yükleme boşaltma kapasitesiyle 24 saat hizmet veren Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en büyük limanıdır. Trabzon limanı; İran’ın önemli ticaret merkezlerinden Tebriz’e 700 km, Avrupa’nın önemli limanlarından Köstence’ye 525, Rusya Federasyonunun Novorossiysk kentine 233, Gürcistan’ın Poti kentine 110 mil uzaklıktadır. Kafkasya, İran, Ortadoğu ve Orta Asya ülkelerinin dünyaya açılan ticaret kapısı ve lojistik üssü konumundadır.

            Trabzon ayrıca bölgenin en büyük havaalanına sahiptir. 1957 yılında hava meydanı olarak trafiğe açılan Trabzon Havalimanı 1995 yılından bugüne kadar günün 24 saatinde tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat uçuşlarına açık olarak hizmet vermektedir. Ayrıca havalimanında geçici hudut kapısı ilan edilerek resmen dış hatlara açılması ile Gümrük Müdürlüğü, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü birimleri oluşturulmuştur.
İlin sahip olduğu, Trabzon Serbest Bölgesinde ile 9’u yabancı 8’i yerli olmak üzere toplam 17 firma faaliyet yapmaktadır. Bölgede Alım - Satım, Üretim, Depolama, Depoculuk, Kiralama ve BKİ firmaları bulunmaktadır. Bu firmalarda toplam 100 kişi istihdam edilmektedir.

            Ayrıca Karadeniz sahil yolunun tam olarak faaliyete geçmesi ile Trabzon ilinin karasal ulaşım sorunu çözülmüş, başta turizm ve ticaret sektörü olmak üzere sanayi sektöründe de olumlu gelişmeler yaşanmıştır. 

Enerji Sorunu Bulunmayan Şehir;

            Gerek su kaynaklarının bolluğu, gerekse rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi gibi alternatif enerji kaynaklarının bölgeye uygun olması, ilde herhangi bir enerji sorununun bulunmamasını sağlamakta ayrıca, doğal gaz kullanımına yönelik olarak yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla 2010 yılında gaz arzının başlayacak olması enerji temini yönünden başka bir avantajı olmaktadır.

            Ayrıca, Trabzon ili Maçka ilçesi sınırları içerisinde bulunan Galyan Deresi üzerinde inşa edilmekte olan Atasu Barajı ve HES Projesi Trabzon ili, Akçaabat ve Yomra ilçelerinin 2057 yılına kadarki içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını karşılayacaktır. Trabzon’un akarsu potansiyelinin elektrik enerjisi üretimine dönüştürülebilmesi için ilde; 128 adet HES projesi geliştirilmiştir. Toplam kurulu güçleri 1.021,30 MW, üretecekleri yıllık elektrik enerjisi 3.695,64 GWh/yıl dır. Bunların önfizibilite raporu gelen 106 HES projesinden; 53 proje fizibilite aşamasında olup, toplam kurulu güçleri 364,69 MW’tır. Üretecekleri yıllık elektrik enerjisi 1.188,64 GWh/yıl’dır. 10 proje, su kullanım anlaşması aşamasında olup, toplam kurulu güçleri 161,26 MW, üretecekleri yıllık elektrik enerjisi ise 609,73 GWh/yıl’dır.
40 proje inşaata başlanabilecek durumda olup, toplam kurulu güçleri 429,70 MW, üretecekleri yıllık elektrik enerjisi 1.614,79 GWh/yıl’dır. 3 proje tamamlanmış, toplam kurulu güçleri, 64,60 MW, üretecekleri yıllık elektrik enerjisi 282,15 GWh/yıl’dır.

 

Bölgenin Sanayi ve Teknoloji Merkezi;

            Trabzon, tarihi İpekyolu üzerinde olması, uluslararası havaalanı, limanı, fuar merkezi, konaklama ve turizm potansiyeli ile Türkiye’de önde gelen illerimizdendir. Deprem riskinin en az olduğu iller arasında yer alan Trabzon, coğrafi konumu ve güvenilir insanlar topluluğunu bünyesinde barındırması gibi vasıfları taşıdığından yatırım yapılmaya çok müsait bir yerdir.

            Üniversiteler, araştırma kurum kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayinin uluslar arası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, tasarım kalitesini yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek gibi amaçlarla Kurulan Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi yenilenmek ve gelişmek isteyen bütün işletmeleri, Girişimcileri, yeni ve ileri teknolojileri kullanmak ve uygulamak isteyenleri, Yeni ürünler geliştirmek isteyenleri, ARGE’ ye ihtiyaç duyanları beklemektedir.

Bölgenin Turizm Merkezi;

            Doğu Karadeniz Bölgesi doğal, tarihi, arkeolojik, kültürel ve turistik yönden zengin bir potansiyele sahiptir. Halk mimarisi, etnografik malzeme, sanat ürünleri, yöresel el sanatları, belirli kırsal alanlarda halkın yaşayışı günümüze kadar korunarak gelmiştir. Bölgede tüm bu özellikler dikkate alınarak özellikle alternatif turizm türlerine dikkat çekilmektedir. Doğu Karadeniz Bölgesi, dünya genelinde az kalan bir bitki örtüsüne sahiptir. Botanik bir bahçeyi andıran görüntüsü, 2500 çeşit kendine özgü endemik bitkinin bulunduğu bölgenin sahip olduğu yeşil örtü, doğa ile örtüşen tatil köylerine ve turizm tesislerine açıktır.

            Trabzon, bu konuda, kısa sürede önemli gelişmeler gösteren ve alt yapısını tamamlama yolunda başarıyla ilerleyen ideal bir metropol konumundadır. Küreselleşen, yeniden yapılandırılan dünya konjonktüründe, stratejik ve ekonomik vizyonu ile ön plana çıkmakta olan Trabzon, hızla Kongre ve Toplantı Turizmine olanak yaratan bir merkez olma özelliğini kazanmaktadır. Trabzon, halen doğa ve yayla turizmine yoğunlaşmış bir görüntü sunsa da, uluslararası havaalanı, limanı, Dünya Ticaret Merkezi, sayıları ve hizmet kalitesi sürekli artış gösteren konaklama tesisleri, mevcut ve yapılmakta olan toplantı salonları ile Kongre ve Toplantılar Turizmi için ülkemizde gittikçe büyüyen talebi karşılayabilecek önemli imkanlara sahiptir.

            Trabzon ilinde eko-turizm de dahil olmak üzere turizmi geliştirmek, bölgeler arası işbirliğini arttırmak, yerli ve yabancı ziyaretçileri bölgeye çekmek, mevcut kaynakları daha verimli kullanmak, kullanılmayan kaynakları da devreye sokmak için teknik düzeyde öneriler geliştirmek amacıyla Trabzon Turizm Master Planı hazırlatılmıştır. Ayrıca, Doğu Karadeniz illeri Hizmet ve Kalkınma Birliğinin merkezi olan Trabzon ve diğer birlik üyesi iller Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Rize illerinin de master planlarıyla uyumlaştırılarak DOKAP Bölgesi ile gelecekte Gürcistan'ın Batum ilinin de dahil edilmesiyle “iki Ülke Bir Tur” güzergahına dönüştürülmesi planlanmıştır.

            Trabzon’da, ayrıca, turist arzına göre; kültür turizmi, sağlık turizmi, spor turizmi, gençlik turizmi ve yat turizmi de alternatif turizm olanakları olarak değerlendirilmektedir. Bu paralelde Trabzon ayağında geliştirilen, yayla kent projeleri, Zigana tesisleri ve kurulum aşamasında olan Çakırgöl kayak merkezleri kış ve dağ turizmi açısından Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yatırım imkanlarına altyapı oluşturmaktadır.

Gemi İnşa Sektöründe Parlayan Yıldız;

            Soğuk savaşın sona ermesinden sonra özellikle Doğu Bloğu ülkelerinin, Batı ile ticaretinin gelişmesi ve hammadde ve karşılığında mamul madde akışının Karadeniz bölgesinde yüksek oranda artan bir gemi ve konteynır taşımacılığı getirmiştir. Tüm bu gelişmeler, Türkiye’deki tersanelerde konteynır ve gemi yapımını hızlandırmış, sektörde büyük bir iş gücü ortaya çıkmıştır.  Karadeniz’deki bu gemi ve konteynır trafiği aynı zamanda Trabzon’daki orta ve küçük boy gemi yapımlarını etkilemiş, Trabzon tersanesinin de bu açıdan önemi artmıştır.

            Trabzon ilinde “Sürmene tersanesinin” tamamlanmasıyla gemi inşa temeli olan metal ve kaynak teknolojisinde yetişmiş insan gücü ile yine gemi mekaniği, elektriği, elektroniği, mobilya ve benzeri pek çok alanda Gemi inşa ve metal sektörü Trabzon’un kalkınmasında önemli bir sektör olarak görülmektedir. Yine bir başka önemli proje olan “çamburnu yeniay yeniçam tersanesi” projesi tamamlandığında yaklaşık 5.000 kişinin istihdam edilmesini sağlayacağı gibi yılda 150 Milyon Dolar gelir getirecek ve savunma sanayine de stratejik destek oluşturacaktır.