Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

: Anonim Şirketlerin Kuruluş Tescil İşlemleri


Şirket Kuruluşları için Ana Sözleşme MERSİS üzerinden sisteme girilir, bu işlem sonucunda sistemin verdiği talep numarasıyla Ticaret Sicil Müdürlüğüne baş vurulur.


Sözleşme maddeleri incelenerek ünvanı oluşturulan ana sözleşmenin ünvan taraması yapılır. Kuruluş onayı verilen sözleşmeler MERSİS üzerinden noterin ekranına düşer. Noterin sistemden çıkarıp onayladığı anasözleşmelerin bir ay içerisinde tescil işleminin yapılması gerekir. İstek üzerine anasözleşme onayları ve tescil talepnameleri onayı müdürlüğümüzce yapılabilir.

1) 1 adet Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne hitaben dilekçe ( örnek için tıklayınız )

2) Metni daha önceden incelenerek onay verilen, noter tasdikli 6 adet anasözleşme  ( örnek için tıklayınız ) 

3) 1 adet Taahhütname ( örnek için tıklayınız )

4) 1 adet Oda kayıt beyannamesi ( örnek için tıklayınız )

5) Şirket kurucu ortaklarına ait(dışardan atanan müdür ya da vekaleten işlem yapan kişiler var ise o kişilerin de) 1’er tescil talepnameleri ve eğer Trabzon dışında ikamet edenler var ise bu kişilerin 1’er adet yerleşim yeri belgeleri, ayrıca kişiler yabancı uyruklu ise bu kişilere ait birer yeminli tercüman tarafından Türkçe’ ye çevrilmiş ve noter tarafından onaylanmış pasaportları ve bu evrakların 1’er adet fotokopileri

6) Sermayenin 1/4’ünün herhangi bir bankada kuruluşun tescilinden önce bloke altına alındığına dair banka mektubu

7) 1 Adet vesikalık fotoğraf
 

Birim E-Posta :
ticaretsicil@ttso.org.tr
*Adınız Soyadınız :
*E-Posta :
Telefon :
Adres :
*Soru/Öneri/İstek :
*Güvenlik kodu [ 6b1ff3 ] yandaki kodun aynisini giriniz.