Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Teminat Mektubu


TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ’ ne


...................................Şirketinin A.T.A Karnesi ile yurtdışına götüreceği / göndereceği eşya hususunda eşyaların Geçici kabulü için A.T.A Karneleri Hakkında Gümrük Sözleşmesi’nde belirtilen geçici kabul veya transit için tespit edilmiş şartlara riayet etmemesi halinde ödenmesi gerekli giriş vergileri ve sair meblağ için teminat tutarı olan ..............YTL’yi  Bankamız garanti ettiğinden protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçenle Odanız arasında ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni neticeleri nazarı itibare alınmaksızın yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi Bankanın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatı ile Banka ad ve hesabına tahhüt ve beyan ederiz.

İşbu teminat mektubu kati ve süresizdir.
                                                                                                          Saygılarımızla
facebook Finans