Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

IRU Kurallarına Göre Orat Belirlenmiş Yüksek Riskli Eşyaların TIR karnesi İle Taşınması


 

Aşağıda HS kodu ve tanımlamaları bulunan “Yüksek Riskli” eşya taşınması için “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – ANKARA” adına düzenlenen 20.000.-US $ tutarında kat’i ve süresiz banka teminat mektubu şeklinde ek bir teminat verilmesi gerekmektedir.

Ek Teminat verilmeden hiçbir koşulda “Yüksek Riskli” eşya taşınamaz

“Yüksek Riskli” eşyayla ilgili kurallar sadece, söz konusu eşyanın ağırlık olarak araçtaki yükün % 10’undan fazlasını kapsadığında uygulanır.

YÜKSEK RİSKLİ EŞYA LİSTESİ

HS KODU

TANIMLAMA

0101

Canlı atlar, eşekler, katırlar

0102

Canlı büyükbaş hayvanlar

0103

Canlı domuzlar

0104

Canlı koyunlar ve keçiler

0105

Canlı kümes hayvanları, Gallus Domesticus cinsi kümes hayvanları, ördekler, kazlar, hindiler ve Afrika tavukları

0106

Diğer canlı hayvanlar

0201

Taze veya soğutulmuş büyükbaş hayvan eti

0202

Dondurulmuş büyükbaş hayvan eti

0203

Domuz eti, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş

0204

Kuzu, keçi eti, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş

0205

At, eşek ya da katır eti, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş

0206

Büyükbaş hayvanlar, domuz, kuzu , keçi, at, eşek, katırların yenilebilir sakatatları, taze , soğutulmuş veya dondurulmuş

0207

0105 ‘te belirtilen kümes hayvanlarının yenilebilir sakatatı, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş

0208

Diğer yenilebilir sakatat, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş

0209

Domuz ve kümes hayvanları yağı (eritilmemiş), taze, soğutulmuş, dondurulmuş, salamura, kuru veya tütsülenmiş

0210

Et ve yenilebilir sakatat, tuzlanmış, salamura, kuru veya tütsülenmiş; yenilebilir un ve et yemekleri ve et sakatatı

0402

Süt ve krema, konsantre ya da şekerli ya da diğer tatlandırıcılı

0403

Ayran, kesilmiş süt ve krema, yoğurt, kefir ve diğer fermente yada asitlendirilmiş süt ve krema, konsantre veya tatlandırılmış yada meyve,fındık yada kakao katılanlar da dahil

0404

Kesilmiş süt suyu, konsantre yada şekerli veya tatlandırılmışlar dahil; içinde süt barındıran ürünler, konsantre yada şekerli veya tatlandırılmışlar dahil

0405

Sütten türemiş tereyağ ve yağların tümü

1516

Hayvansal ve bitkisel yağlar ve artıkları, kısmi veya bütün olarak hidrojenle birleştirilmiş, bileşikleştirilmiş, tekrar bileşikleştirilmiş, saflaştırılmış veya saflaştırılmamış, ancak hazır olmayanlar

1517

Margarin, bu bölümdeki hayvan veya sebze yağlarının yenilebilir karışımları yada hayvan yemleri, 1516’da geçen diğer yenilebilir yağlar yada artıklar

1701

Şeker kamışı şekeri yada şeker pancarı ve kimyasal olarak saf sükroz, katı halde

1702

Diğer şekerler, katı halde kimyasal ve saf halde laktoz, maltoz, glikoz ve früktoz dahil; renklendirici ve tatlandırıcı katılmamış şeker şurupları, balla karıştırılmış veya karıştırılmamış; karamel

1703

Şeker’in arındırılmasından çıkartılan melaslar

1704

Şekerlemeler (beyaz çikolata dahil), kakao içermeyen şekerlemeler

facebook Finans