Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Yıllık İşletme Cetveli Hakkında

 


İlgide kayıtlı yazıda, bilindiği üzere 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 2 nci maddesi gereğince sanai işletmelerinin sanayi siciline kayıt edilmesi ve sanayi sicil belgesi almaları bir zorunluluktur. 

 

Yine aynı Kanunun 5 nci maddesi hükmü uyarınca da bu işletmeler senelik faaliyetlerini içeren Yıllık İşletme Cetvellerini, takvim senesi sonundan itibaren dört ay içerisinde, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne vermekle yükümlüdür.

 

Bu çerçevede sanayi siciline kayıt olan işletmelerin 2019 yılına ait Yıllık İşletme Cetvelinin e-devlet üzerinden https://sanayisicil.sanayi.gov.tr/ internet adresinden mutlaka firmalar tarafından ”ON LİNE” girişlerinin yapılması gerekmektedir..

 

Bu itibarla söz konusu zorunluluğu yerine getirmeyenlere aynı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca 2020 yılı için belirtilen 1.586 TL, idari para cezası uygulanacağından, üyelerimizin cezai müeyyideye maruz kalmamaları açısından Yıllık İşletme Cetvellerini 30 Nisan 2020 tarihine kadar vermeleri gerekmektedir.