Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Düzenlenmiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği Hk.

 


İlgi yazı ile “Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği”nin, Bakanlar Kurulu’nun  2/5/2012 tarih ve  2012/3169 sayılı kararıyla kabul edilerek  23/06/2012 tarih ve 28332 sayılı Resmi  Gazete’de yayınlandığı belirtilmekte, 01/01/2013 tarihinde yürürlüğe  girecek Ek’te  sunulan söz konusu  yönetmelik  ile AB  üyesi  ülkelerde  yasal  olarak   üretilmiş  veya  serbest dolaşıma  girmiş ve düzenlenmemiş  alanda  yer  alan malların  ülkemizde  serbet  dolaşımına  ilişkin önemli  değişiklikler yapıldığı ifade edilmektedir.