Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Milli Savunma Bakanlığı Onaylı Tedarikçi Faaliyeti Duyurusu

 


İlgi: MSB'nin 27.09.2018 tarih ve 26588592-0100-440712-18/Ver. Değ. ve Risk Anlz. Ş.  sayılı yazısı.

 

İlgi: a) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu.

 

       b) 17 Temmuz 2017 tarihli 2017/10605 sayılı Bakanlar Kurulu kararı.

 

1. MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'nün ilgi (a) Kanun'un 3. maddesinin (b) bendi uyarınca yapacağı mal, hizmet ve danışmanlık hizmeti ile yapım işlerinde uygulabacak esas ve usullerin belirlendiği ilgi (b) Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

2. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı'na istinaden ; Askeri farikaların mal ve hizmet alımı yapacağı firmaları kalite, teknik yetetrlilik, finansal güç gibi kriterleri sağlayan tedarikçilerden alabilmesi amacıyla onaylı tedarikçi havuzu oluşturabilmesine imkan tanınmıştır.

 

3. MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne onaylı tedarikçi olmak isteyen tedarikçilerin başvuruları 11 Nisan 2018 tarihinden itibaren alınmaya başlanmış olup, şu ana kadar yapılmış olan başvuru sayısının yetersiz olduğu görülmüştür.

 

4. 31.12.2019 tarihinden sonra ilgi (b) Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen tutarları aşan alımların "Belirli İstekliler Arasında İhale Usulüne" göre ve onaylı tedarikçilerden yapılması gerekmektedir.

 

5. Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı ülkemizin çeşitli illerinde faaliyet gösteren 27 Askeri Fabrika'ya, söz konusu fabrikaların faaliyet alanları ile ilgili mal ve hizmet teslim etmek isteyebilecek üyelere, yukarıdaki hususların duyurulması istenmiştir.