Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BOBİ FRS Tanıtım Toplantısı

 


Kamu gözetim Kurumunun Odamıza gelen yazıda; Asli işlevi finansal raporlama ve bağımsız denetim alanını düzenleyerek bağımsız denetim alanında etkin bir kamu gözetimi yapmak suretiyle bağımsız denetimin kalitesini artırmak ve doğru, güvenilir ve karşılaştırılabilir finansal bilginin sunumunu sağlayarak yatırımcıların çıkarlarını ve kamu yararını korumaktır. 


Bu doğrultuda, bağımsız denetime tabi olup, TFRS uygulamayan işletmelerin uygulayacağı; gerçeğe uygun, ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir finansal bilgi sunumunu amaçlayan bir finansal raporlama standardı olan "Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı" (BOBİ FRS) 29 Temmuz 201 7 tarihli ve 30138 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 


01/01/2018 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanacak olan BOBİ FRS'yi genel olarak KAYİK'ler dışındaki bağımsız denetime tabi Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin uygulaması gerekmektedir. Bu açıdan, 2018 sonrası hesap dönemlerine ilişkin finansal tabloların hazırlanmasında uygulanacak olan BOBİ FRS hakkında bilgi edinilmesi şirketler açısından önem taşımaktadır. 


BOBİ FRS'nin tanıtımı, içeriği hakkında paydaşlarımızın bilgilendirilmesi ve mevcut düzenlemelerden farklarının ortaya konulması amaçlarıyla Kurumumuz tarafından 16 Ekim 2017 tarihinde Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 8. kat toplantı salonunda [Adres: Pazarkapı Mahallesi Sahil Caddesi No:103 Merkez / TRABZON] BOBİ FRS tanıtım toplantısı düzenlenecektir.

 

 

Ekte programı yer alan söz konusu toplantıya üyelerimizin katılımı hususunda katkılarınız rica olunur.

 

 

Ek: BOBI FRS Toplantı Programı.pdf