Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Maden Atıkları Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 


SAYIN ÜYEMİZ

             

İlgi: TOBB’nin 20.09.2017 tarihli ve 0433/14393 sayılı yazısı

 

İlgi kayıtlı yazıda, maden atıklarının yönetimine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Maden Atıkları Yönetmeliğinin 15.07.2017 tarihinde yürürlüğe girdiği hatırlatılmaktadır. Ayrıca, söz konusu Yönetmeliğin uygulanmasına dair alt mevzuat Bakanlık tarafından yayımlanıncaya kadar ekte yer alan açıklamalar doğrultusunda iş ve işlemlerin yürütüleceği ifade edilmiştir.

 

Bilgilerinize sunarız.