Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’n dan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgi yazısında; tehlikesiz atıkların yönetiminin 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve 17.06.2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğ çerçevesinde yürütüldüğü hatırlatılmaktadır.

 

Söz konusu hükmün uygulamasının, anılan Tebliğin 15 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi uyarınca, Gıda sektörünün dışında, İmalatçı işletmelerle ilgili olarak 01.01.2015 tarihinde uygulamaya başlanacağı hatırlatılmaktadır.

 

İlgi yazıda; beyan işlemlerinin bir önceki yılın atık verisine yönelik yapılmakta olduğu, takip eden yılın Ocak ve Mart ayları arasında gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Bu çerçevede, 01.01.2015 tarihinde başlayacak beyan yükümlülüğü doğrultusunda beyan edilecek olan 2015 yılı tehlikesiz atık bilgisinin, 2016 yılının Ocak ve Mart ayları arasında Bakanlığın Çevre Bilgi Sistemi Üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Bu kapsamda, 2016 yılından başlayarak her yıl Ocak ve Mart ayları arasında tehlikesiz atık üreticilerinin oluşturdukları tehlikesiz atıklarına ilişkin bir önceki yıla ait atık beyanlarını, Bakanlığın Çevre Bilgi Sistemi http://online.cevre.gov.tr üzerinden, kullanıcı adı ve şifresi alarak bildirmesi gerekmektedir.

 

Not-1: Gıda sektörünün dışında, İmalatçı işletmelerin, 2015 yılına ait tehlikesiz atıklarını kendi bünyelerinde stoklaması veya lisanslı olarak atık toplayan firmalardan hangisi ile anlaşma yapmış iseler, firmadan tehlikesiz atık raporlarını almaları gerekmektedir.

 

Not-2: Gıda sektörünün dışında, İmalatçı işletmelerin, 2015 yılına ait tehlikesiz atık stoklarını veya raporlarını, 2016 yılının Ocak ve Mart ayları arasında, Bakanlığın Çevre Bilgi Sistemi http://online.cevre.gov.tr üzerinden, kullanıcı adı ve şifresi alarak bildirmesi gerekmektedir.