Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

21.06.2013 - Münfesih durumda olan anonim ve limited şirket ve kooperatifler.

 


Münfesih olmalarına veya sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca Müdürlüğümüz tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 15/04/2013 tarihli ve 8300 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilana rağmen süresi içerisinde bildirimde bulunmayan ve aşağıda bilgileri yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin 21/ 06/2013 tarihinde ticaret sicilinden resen silindikleri tescil ve ilan olunur. 

 

Listeyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.