Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİNİN ASGARİ SERMAYE ARTIRIMI

 


14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı TTK'nun 332 nci maddesi ile anonim şirketlerin,580 inci maddesi ile de limited şirketlerin sahip olmaları gereken en az sermaye tutarları belirlenmiştir.Buna göre, en az sermaye tutarının, anonim şirketler için 50.000 TL, limited şirketler için ise 10.000 TL olması öngörülmüştür.

 

6103 sayılı TTK' nun Yürülüğü ile Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasında ise "Anonim ve Limited Şirketler, TTK nun yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde sermayelerini, anılan Kanunun 332 ve 580 inci maddelerinde öngörülen tutarlara yükseltirler; aksi halde mezkur sürenin sonunda infisah etmiş sayılırlar" denilmektedir.
 
 
Bu kapsamda; sermayesi 50.000 TL nin altında olan Anonim Şirketler ile sermsyesi 10.000 TL nin altında olan Limited Şirketlerin en geç 14.02.2014 tarihine kadar sermayelerini anılan tutarlara yükseltmeleri gerekmekte olup, söz konusu yükümlülüğü yerine getirmeyen şirketler 14.02.2014 tarihinden sonra münfesih durumuna düşeceklerdir.