Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

21.06.2013 - Trabzon Ticaret Sicili Müdürlüğü Genel İhtar

 


Münfesih olmalarına veya sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca Müdürlüğümüz tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 15/04/2013 tarihli ve 8300 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilana rağmen süresi içerisinde bildirimde bulunmayan ve aşağıda bilgileri yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin 21/ 06/2013 tarihinde ticaret sicilinden resen silindikleri tescil ve ilan olunur.

 

Listede yer alan ANONİM şirketleri görmek için tıklayınız.

 

Listede yer alan LİMİTED şirketleri görmek için tıklayınız.

 

Listede yer alan KOOPERATİF şirketleri görmek için tıklayınız.