Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİLERİ ANKETİ

 


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden odamıza gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nün ilgili yazısında belirtildiği üzere “İş Piyasası Bilgileri Anketi’ne ilişkin yazısında, 4904 sayılı kanunun 3.maddesinin b fıkrasına göre “İşgücü Arz ve talebinin belirlenmesine yönelik İşgücü ihtiyaç analizleri yapmak,yaptırmak Türkiye İş Kurumunun görevleri arasında sayılmıştır.

Ayrıca yatırım ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon kurulu (YOİKK) İstihdam Teknik Alt Komitesi ile İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulunun adlıları kararlar doğrultusunda İşgücü Piyasası “özellikle talep yönünü belirlemeye yönelik”araştırmasını yapmaya yetkili ve sorumlu kuruluşlardan biri olarak Türkiye İş Kurumuna verilmiştir.

Bu nedenle ; işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan meslekler ile bu mesleklerde aranan becerileri belirlemek,gelecekte istihdam artışı veya azalışı beklenen meslekleri tespit etmektir.Diğer taraftan ,İş gücü piyasasında meydana gelen değişim ve gelişmeleri izlemek,bu değişim ve gelişmelerin işgücü piyasası üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak ve alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla elektronik bir anket geliştirilmiştir.
Bu amaçla elektronik ortamda işverenlere Türkiye İş Kurumu tarafından “İşgücü Piyası Bilgileri Anketi”uygulanmaktadır.

Geliştirilen İşgücü Piyasası Bilgileri Anketi dört sorudan oluşmaktadır.Bu Anket İşkur’a kayıtlı ve internet üzerinden aylık işgücü çizelgesi dolduran tüm işyerlerince 04.11.2009-11.12.2009 tarihleri arasında doldurulacaktır.

Anketten elde edilecek bilgilerin analiz edilmesi sonucunda ,ortaya çıkacak veriler ışığında Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nün işverenlere yönelik hizmetlerini daha etkin sunması yanında yanında,istihdam ve Eğitim Politikalarının oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Uygulamakta olan anketten beklenilen yararın sağlanabilmesi için anketin tüm işyerlerince doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir.

Üyelerimize önemle duyurulur.