Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü İlgili Yazısı

 


İlgi: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'nün13.10.2008 tarihli ve B 14 0 TRK 0 13 00 01/ 64204 sayılı yazısı.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BIRLÏGI BAŞKANLIĞINA 5083

5083 sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Para Birimi Hakkında Kanunun birinci maddesinedayanılarak "Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşla Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına veUygulama Esaslarına İlişkin Karar" Bakanlar Kurulunca 04.04.2007 tarihinde kararlaştırılarak 2007/l 1963 Karar sayısı ile 05.05.2007 tarih ve 26513 sayılı Resmi Gazele'de yayımlanmıştır.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Karan gereğince, 1 Ocak 2009 tarihinden ¡libaren TürkiyeCumhuriyeti Devletinin Para Birimi olan Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan "Yeni" ibarelerikaldırılacaktır.

1 Ocak 2009 tarihinden ¡libaren piyasaya perakende olarak mal veya hizmet arz eden satıcı vesağlayıcıların etiket, tarife ve fiyat listelerinde mal veya hizmet bedellerini "'Türk Lirası" veya kısaca"TL" ya da "Kuruş" veya kısaca "Kr" şeklinde göstermeleri gerekmekle birlikte, fiyatların halen"Yeni Türk Lirası" veya kısaca "YTL" ya da "Yeni Kuruş" veya kısaca "YKr" şeklinde gösterildiğimevcut etikel. tarife ve fiyat listelerini 3 1.12.2009 tarihine kadar kullanabileceklerdir

Ancak, I Ocak 2010 tarihinden itibaren etîke!. tarife ve fiyat listelerinde fiyatların "Türk" veya kısaca "TL" ya da "Kuruş'' veya kısaca "Kr" şeklinde gösterilmesi yasal zorunluluktur.

Diğer taraftan, I Ocak 2009 tarihinden itibaren fiyatların kısaca "YTL" ya da "YKr" şeklindegösterildiği halen kullanılmakta olan mevcut etiket, tarife ve fiyat listelerinin "Y" harfinin silinmesisuretiyle kullanılması mümkündür.

2009 yılı içerisinde YTL'den TL'ye geçişin sağlanması için piyasaya perakende olarak malveya hizmet arz eden odanız üyesi satıcı ve sağlayıcıların bilgilendirilmeleri yerinde olacaktır.