Page 96 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Üyeler ve Sektörlere Dönük Çalışmalar
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
96
Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Beşikdüzü’ne 6 km, Devlet Karayoluna 3 km mesafede
Raşi, Köyiçi ve Komşuoğlu Mevkiinde 720 dönüm arazi üzerine kurulmuş olup, arazinin tama-
mı hazineden alınmıştır. Bölgede arsa artırma çalışmaları tamamlanarak yeni imar revizyonu-
muzla parsel sayımız 39’a yükselmiştir. Son yapılacak tahsislerle Bölgedeki tüm parseller (II.
Etap Dahil) sanayicilere tahsis edilmiş olacaktır. Bölgede toplam 39 adet sanayi parselinden
30 adedi 26 adet firmaya tahsis edilmiştir. Firmaların genel faaliyet durumu; 15 firma faaliyete
geçmiş 8 firma inşaat aşamasında, 3 firma ise proje aşamasındadır.
Trabzon-Arsin Organize Sanayi Bölgesi eski adıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın teşkilat ve
görevleri hakkındaki 3143 sayılı kanunun 2-d maddesi ve buna bağlı OSB kurma Fonu Yönet-
meliği esaslarına göre 23.07.1976 tarih ve 7/12707 Sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden
Müteşebbis Teşekkül Başkanlığı oluşturarak 13.10.1985 tarihinde göreve başlamıştır. 1995 yı-
lında Bakanlık kredi desteğinden çıkarılan Trabzon-Arsin Organize Sanayi Bölgesi 2003 yılında
ilk Genel Kurulunu yaparak, Yönetim Kurulu Başkanlığı oluşturulmuştur. OSB bölge alanı 100
hektarlık sahanın tamama kamulaştırılmış olup, 86 sanayi parseli 81 firmaya tahsis edilmiştir.
OSB’ de 82 tesis üretime geçmiş, 3 tesis inşaat aşamasındadır. Bölgemizde 8 tesiste üreti-
mini durdurmuştur. Bölgede, başta gıda olmak üzere, makine, orman ürünleri, plastik sanayi
olarak 16 farklı sektörde üretim yapılmaktadır. Karadeniz’in Ticaret Merkezi Trabzon’da sana-
yileşmeye verilen önem doğrultusunda hizmet sunan Trabzon-Arsin Organize Sanayi Bölgesi,
ilimizin önemli bir açığını kapatmakta ve faaliyette olan 82 adet işletme ve 931’i kadın olmak
üzere toplam 3.731 kişilik istihdam sayısı ve 296.678.068,36 $ dolar ihracat ve 10.870.666,29
$ ithalatı ile ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır.
Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi’nde 39 Parselde Fabrikalar İnşa Ediliyor
Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi’nde 82 Tesis