Page 95 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

95
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
Bölge 87 hektar büyüklüğünde olup tamamı yaklaşık 14.000.000 TL bedelle 3 parsel haricinde
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca ödenen krediden kamulaştırılmıştır. 3 adet parsele
ait kamulaştırma davaları da tamamlanmak üzeredir. Bağlantı Yolunun kamulaştırılmasına da
projelerin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca onaylanmasını müteakip başlanacaktır. Böl-
gede Toplam Sanayi Parseli Alanı 235.060,05 m
2
olup sanayi parseli sayısı da 48 dir.
Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesi Vakfıkebir’in 4,5 km güneyinde Yaylacık Mevkiinde 830
dönüm arazi üzerine kurulmuş olup, arazinin 302 dönümü hazineye aittir. Bölgede kamulaş-
tırma ödemesi yapılmayan maliklerin toplam alacakları faizleriyle birlikte 8.944.896,86 TL dir.
Alacaklılarla pazarlığa oturulmuş ve % 30 indirim talep edilmiştir.İndirimi kabul eden maliklere
ait 4.103.195,00 TL Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ödenmiştir. Kamulaştırma sorun-
larının tamamlanmasını müteakip altyapı proje ve inşaatlarına başlanacaktır. Kamulaştırma
çalışmaları halen devam etmektedir.
Şinik Organize Sanayi Bölgesi 87 Hektar Büyüklüğünde
Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesi Kamulaştırmada Son Adımda