Page 94 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Üyeler ve Sektörlere Dönük Çalışmalar
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
94
Odamızın önerisi ile organize sanayi bölgelerinde yeni bir düzenlemeye geçildi. Yapılan dü-
zenleme ile bakanlık kredisi kullanan organize sanayi bölgelerinde tahsis edilmemiş parsel-
lerin, organize sanayi bölgesinin yetkili organlarının karar almaları halinde, en az 10 kişilik
istihdam öngören yatırım yapan gerçek veya tüzel kişilere tamamen veya kısmen bedelsiz
olarak tahsis imkânı getirildi.
Trabzon’un 3. Organize Sanayi Bölgesi Akçaabat (Şinik) OSB’nin altyapı ihalesi Başkent
Ankara’da gerçekleştirildi. 20 Temmuz 2010 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nda yapılan
ihale yaklaşık 5 milyon 800 bin TL bedelle Muzaffer Kaygın’da kaldı.
Bir şehrin ekonomik gücünün en büyük göstergesi o şehirde bulunan sanayi ku-
ruluşlarının yaygınlığıdır. Günümüzde sanayi kuruluşları genelde Organize Sanayi
Bölgeleri ile faaliyet göstermektedir. İlimizde ilk kurulan Organize Sanayi Bölgesi
olan Arsin Organize Sanayi Bölgesi’nden sonra, Beşikdüzü OSB hizmet vermeye
başlamıştır. Vakfıkebir ve Şinik Organize Sanayi Bölgeleri ile ilgili çalışmalar devam
etmektedir.
Organize Sanayi Bölgeleri
OSB’lerde Bedava Arsa İmkanı
Akçaabat (Şinik) OSB’de 52 Parsel Yatırımcıya Hazırlanıyor