Page 92 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Üyeler ve Sektörlere Dönük Çalışmalar
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
92
BECERİ’10
Beceri 10 (UMEM-Uzmanlaşmış Mesleki Eğitim Merkez-
leri) Projesi 2011 yılından beri ülkemizde ve ilimizde eş
zamanlı olarak uygulanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği ile TOBB-Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
ortaklığında uygulanan proje, İlimizde; Odamız başkan-
lığında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu
İl Müdürlüğü, Trabzon Ticaret Borsası ve Trabzon Teknik
ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü ile ortaklaşa yürü-
tülmektedir. 2011 yılının Haziran ayında tamamlanan ilk
kursumuzdan bu güne kadar; Proje kapsamında açılan 34
kurstan 307 kursiyer başarıyla mezun olmuş, SGK verile-
rine göre 248 kursiyer de istihdam edilmiştir. Tümü teşvik
kapsamına alınan bu kişilerden 193’ü kadın 55’i erkektir.
Beceri-10 kurslarından mezun olan kursiyerleri istihdam
eden üyelerimiz, 4,5 yıla kadar bu işçilere ait SGK işveren
primlerini ödememektedir. İstihdam maliyetlerini düşüren
ve nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasına hizmet eden
proje ile üyelerimize önemli katkılar sağlanmıştır. İlk yıl sa-
nayi alanına hizmet veren BECERİ 10 projesi, 2012 yılı ortasında tarım ve hizmet
sektörlerini de projeye dahil ederek neredeyse tüm meslekleri kapsayacak şekilde
genişletilmiştir.
BECERİ 10 adı ile de adlandırılan “Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM)” 19
pilot il arasında bulunan Trabzon’da da başarıyla yürütülüyor. TOBB ve TTSO işbirliğinde yürü-
tülen il bazındaki proje kapsamında, Trabzon Endüstri Meslek Lisesi’ne 860 bin TL’lik ödenek-
le makine ve teçhizat modernizasyonu gerçekleştirildi. Piyasaya kalifiye eleman yetiştirecek
Makine, inşaat, mobilya, bilişim, denizcilik gibi bölümlerin teknolojik altyapısı güncellendi.
Beceri 10’da Trabzon’a İlk Yatırım 860 Bin TL.