Page 91 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

91
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
TTSO, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve
Trabzon Teknoloji Geliştirme Merkezi
arasında, ekonomiye katkı sağlayacak
teknoloji geliştirilmesine yönelik çalışma
yapmak amacıyla hazırlanan, “Tut Elim-
den” adlı projenin protokol imza töreni,
TTSO Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat
Hacısalihoğlu ile KTÜ Rektörü Prof. İb-
rahim Özen tarafından imzalandı. Ama-
cı; üniversitelerin lisans ve lisansüstü
öğrencileri, sanayicileri, girişimcileri ve
akademisyenleri, temel bilimler ve mü-
hendislik alanlarında çalışmalar yapma-
ya teşvik etmek ve ekonomiye katkıda
bulunmak olan projede, elektrik-elekt-
ronik, telekomünikasyon-bilişim ve bilgi
teknolojileri, mekatronik, sanayi ve üre-
tim teknolojileri ile enerji sektörleri hedef
sektörler olarak yer aldı.
Odamız üyelerine daha ucuz enerji temini için yapılan girişimleri olumlu sonuç verdi. AKSA’dan
TTSO üyelerinin ucuz enerji kullanabilmeleri şartları şu şekilde: Yapılacak protokol ile TTSO
üyesi işletmeler, yüzde 25’e kadar değişen oranlarda yapılacak indirimlerden yararlanabile-
cek. Yıllık tüketimi en az 30 bin kwh, diğer bir deyişle aylık tüketimi 800 TL olan tüm üyeler bu
imkandan yararlanacak.
Üniversite-Sanayi işbirliğinde Yeni Bir Adım Atıldı
TTSO Üyesine Ucuz Enerji
Sanayi Şube İstatistikleri
Yıllar
2009 Yılı
2010 Yılı
2011 Yılı
2012 Yılı
Yapılan Kapasite Raporu
115
144
156
182
Yapılan Ekspertiz Raporu
-
-
37
28