Page 90 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Üyeler ve Sektörlere Dönük Çalışmalar
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
90
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Bilimsel ve Araştırmalar Kurumu, Türkiye Sanayi Sevk
ve İdare Enstitüsü ve TTSO Avrupa İşletmeler Ağı İşbirliği’nde düzenlenen etkinlik kapsamında
Trabzon’daki 20 KOBİ temsilcisi eğitildi. TÜBİTAK - TÜSSİDE Ürün Geliştirme Koordinatörlüğü
ve Teknoloji Programları Alan Sorumlusu Dr. Suat Genç tarafından verilen dört günlük eğitim
ardından sertifika almaya hak kazanan KOBİ temsilcilerine TTSO’da törenle sertifikaları verildi.
Türk Standartları Enstitüsü Personel ve Sistem Belgelendirme Merkez Başkan Vekili ve Direk-
tifler Müdürü Mukadder İlhan “Yeni Yaklaşım Direktifleri ve CE İşareti” konusunda düzenlenen
toplantı ile Oda üyelerini bilgilendirdi. Avrupa Birliği üyesi ülkeler içinde üretilen ürünlerin ser-
best dolaşımını sağlayan CE işareti, Trabzon’daki üretici firmalara anlatıldı.
TTSO’nun girişimleri ile şekillenen, üni-
versite-sanayi işbirliğinin en üst düzey-
de buluştuğu Trabzon Teknoloji Geliştir-
me Merkezi’nin 2010’un Kasım ayında
resmi açılışı gerçekleştirildi. Trabzon iş
dünyasına kazandırılan merkez; ileri
teknoloji ve Ar-Ge çalışmaları ile TTSO
üyesi işletmeler ve KTÜ’ye projeleri-
nin uygulanmasında alt yapı hizmeti
sağlıyor. Trabzon Teknokent’in açılışı;
Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün,
Bakanlık Ar-Ge Dairesi Genel Müdürü
Ziya Karabulut, Devlet Bakanı Faruk
Nafız Özak, Trabzon Milletvekilleri Prof.
Dr. Cevdet Erdöl, Mustafa Cumhur,
KTÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özen,
KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan,
TTSO Meclis Başkanı Ali Osman Ulu-
soy, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı M.
Suat Hacısalihoğlu, TEKNOKENT Yönetici AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın,
TEKNOKENT ortağı şirketler ve sivil toplum örgüt temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.
Teknokent
Türkiye’de sayıları 31’i bulan Teknoloji Geliştirme Merkezlerinden biri de TTSO’nun
kurucu ortaklığı ile Trabzon’da açıldı. Trabzon Teknoloji Geliştirme Merkezi 2009
yılında fiziki altyapısını tamamlayarak sanayici ve akademisyenlerin Ar-Ge çalışma-
ları kapsamında hizmet vermeye başladı.
“Fikirden Projeye KOBİ Gelişimi Eğitim ve Çalıştayı”nı Tamamlayan KOBİ’lere Sertifikaları
Verildi
CE İşareti Toplantısı TTSO’da Yapıldı
Trabzon Teknokent İle İleri Teknolojiye Açıldı