Page 9 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

9
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
Misyon
• Kalite hedeflerimizi gerçekleştirerek, sürekli iyileşen, sürekli öğrenen ve sürekli gelişen bir organizasyon yapı-
sına sahip olmak,
• İlimizin sosyal, kültürel ekonomik yaşam seviyesini yükseltmek,
• Yatırım ve istihdamı artırıcı ortamın oluşmasına katkıda bulunmak,
• Çevre bilinci sorumluluğunu taşımak ve çevresel gelişmeleri desteklemek,
• Kurumsal saygınlığı artırarak öncü ve örnek bir kurum olma imajını sürdürmek,
• Üyelerimizin beklenti ve menfaatlerini yasal mevzuatlar çerçevesinde en üst düzeyde karşılamak, rekabet güç-
lerini ulusal ve uluslararası ortamda artırmak.
• Ülkemizin saygın dünya devletleri arasına girerek, uluslararası ticaretten daha fazla pay alan,
küresel boyutlardaki siyasi ve ekonomik oluşumları kendi yararı doğrultusunda yönlendirebilen
bölgesel bir güç olmasına katkıda bulunmak,
• Özel sektörün yapısal ve güncel sorunlarının çözümü bilinciyle, iş dünyasının gelişmesinin
önündeki engelleri saptamak ve kaldırılması için faaliyetlerde bulunmak,
• Trabzon ve bölgenin kalkınmasının sağlanması amacıyla, kamu ve özel her türlü mesleki, bilim-
sel, toplumsal ve kültürel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
• Hizmetlerimizi ulusal ve uluslararası standartların üzerine taşıyarak müşteri memnuniyetini en
üst seviyeye taşımak,
• Komşu ülkeler başta olmak üzere mevcut dış ticaret ilişkilerinin artırılması ve üyelerimizin dış
ticaretinin gelişmesini sağlamak,
• İlimizi fuarlar, konferanslar, toplantılar ve bunlara bağlı turizm merkezi haline getirmek,
• İlimizin bölgenin sağlık merkezi olmasını teşvik etmek ve bu konuda çalışmak,
• İlimizin bölgemizin eğitim merkezi olmasını teşvik etmek ve bu konuda çalışmak,
• İlimizin küçük ve orta ölçekli sanayinin geliştiği bir merkez olması için çalışmalar yapmaktır.
Vizyon
Kalite Politikamız
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası olarak kalite politikamız; kalite yönetim
sistemi şartları çerçevesinde, 5174 sayılı kanun ve buna bağlı yönetmelik-
ler ile yürürlükteki diğer ilgili mevzuatların vermiş olduğu görevleri,
• Teknolojinin imkânlarından en üst düzeyde faydalanarak,
• Bütün organlarımız ve çalışanlarımızın, kalite yönetim sistemine bağlı-
lığıyla,
• Daimi müşteri memnuniyeti hedefi ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan
bir üst yönetim anlayışla,
• Doğru, tarafsız, güler yüzlü, çağdaş, müşteri memnuniyeti odaklı, en
kısa sürede ve en kaliteli hizmetleri sunmaktır.