Page 88 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Üyeler ve Sektörlere Dönük Çalışmalar
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
88
Sanayi Bakanlığı’nın Ar-Ge destekleri Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan
Kongre Merkezi’nde tanıtıldı. Sanayicilere yönelik destek ve hibe programların tanıtımını Ba-
kanlığın Ar-Ge Genel Müdürü Ziya Karabulut yaptı. Günümüzde teknolojik ve bilimsel çalışma-
lar ışığında oluşturulan ürünlerin rekabet üstünlüğü ve pazar paylarının genişlemesi ile eko-
nomik kalkınmada itici güç oluşturması Trabzon’unda hedefleri arasında yer aldı. Bu amaçla
TTSO ve KTÜ işbirliğinde Trabzon Teknoloji Geliştirme Merkezi’ni hayata geçirilmesinin ardın-
dan Ar-Ge Merkezi gündeme alındı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROC-
HAMBERS) işbirliği ile gerçekleştirilen, AB - Sivil Toplum Diyalogu kapsamında, Avrupa Birliği
ve T.C. Hükümeti tarafından finansal desteği ile Sheffield Ticaret ve Sanayi Odası (İngiltere)
ortaklığında Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından uygulanan “Kilit Elemanlarının Eğitil-
mesi ile KOBİ’lerin Güçlendirilmesi” Projesi TTSO’da başlatıldı. Sivil Toplum Diyaloğu, Avrupa
Birliği ilişkilerinin güçlenmesi vasıtasıyla, Avrupa Birliği Odalarının deneyim ve tecrübelerinden
yararlanarak, KOBİlerin kurumsal yapılarının güçlenmesine yardımcı olmak, onların inovasyon
odaklı KOBİler haline gelmesini sağlamak ve uluslararası pazarda rekabet güçlerini arttırmak
amacıyla gerçekleştirilen bu projede 50 KOBİ’nin kilit eleman özelliği taşıyan çalışanlarına 3
ay boyunca 2’ şerli gruplar halinde teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.
Sanayi
Türkiye’deki bir çok KOBİ’nin yaşadığı sorunlar gibi, Trabzon’daki KOBİ’lerin de büyüme yolundaki en
büyük eksikleri araştırma, geliştirme konularında bilgi, deneyim ve sermaye eksikliğidir. KOBİ’lerin Ar-
Ge kapasitesini artırmak amacı ile devlet tarafından sağlanan bazı destekleri de bulunmaktadır. Üyele-
rimizin söz konusu desteklerden etkin bir şekilde yararlanması ve Ar-Ge kapasitelerinin artırılması için
çalışmalar yapıldı.
Trabzon, AR-GE Merkezi’ni Gündemine Aldı
Kilit Elemanlarının Eğitilmesi ile KOBİ’lerin Güçlendirilmesi Projesi Hayata Geçirildi