Page 76 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Üyeler ve Sektörlere Dönük Çalışmalar
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
76
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile Ziraat Bankası arasında yapılan düşük faizli kredi protoko-
lü Ziraat Bankası Karadeniz Başkanı Mehmet Emiroğlu ile TTSO Yönetim Kurulu Başkanı M.
Suat Hacısalihoğlu tarafından imzalandı. İmza törenine Bankanın Trabzon Şube Müdürü Uğur
Akdeniz ve Krediler Müdürü Halil Yüksel, TTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Coşkun
Kahraman, Muhasip Üye Adnan Sağlam, Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Öztürk, Tolga Avcı ve
Genel Sekreter Hakan Gürhan katıldı.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine yönelik
çok düşük faizli kredi kullandırıldı. TTSO Yönetim
Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ile Halk-
bank KOBİ Pazarlama-2 Daire Başkanı Hakan
Başaran’ın karşılıklı imzaladığı protokol imza tö-
renine, TTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Coşkun Kahraman, Muhasip Üye Adnan Sağlam,
Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Öztürk, Murat İs-
kender, Genel Sekreter Hakan Gürhan ile Halk-
bankası Karadeniz Bölge Müdürlüğü’nden Ab-
dulkadir Yazıcı, Mümhaneönü Şube Müdürü Ela
Hacıalihafız, Sanayi Şube Müdürü Sinan Burhan
ve yetkililer katıldı.
Bankalarla Protokoller
Odamız üyesi işletmelerin ihtiyaç duyduğu uygun koşullarda finansman çalışmalarına 2009-2012 dö-
neminde de devam edildi. Bu doğrultu da birçok ulusal banka ile genel müdürlük düzeyinde yapılan
protokollerle üyelerimize avantajlı kredi imkanı sağlandı. Üyelerimizin üretim, ticaret, yatırım, ihracat gibi
alanlarda en uygun kredi olanaklarına ulaşmasına önderlik yapıldı. Bankalar ve uluslararası kredi kuru-
luşlarının da Trabzon’daki üyelerimize ve özel sektöre yönelik fırsatlar yaratması sağlandı.
Ziraat Bankası İle Düşük Faizli Kredi Protokolü İmzalandı
TTSO- Halkbank İşbirliği’nde Üyelerimize 40 Milyon TL. Kredi İmkanı