Page 73 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

73
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
TTSO’nun 2009–2013 dönemi için hazırlamış olduğu stratejik plan kapsamında
Oda üyelerinin dış ülkelere açılması konusuna özel bir önem verildi. İhracat ile dö-
viz girdilerinin artması hedeflenen Trabzon’da üretim ve istihdam da gelişme sağ-
lanması için gerekli tedbirlerin alınması öngörüldü. Tüm oda üyelerine açık hale
getirilen iş adamlarının yurt dışı iş görüşmeleri programları, ulusal ve uluslararası
kuruluşlar ve fonlar aracılığı ile daha da etkin hale getirildi. Bu kapsamda, Avrupa
Birliği, ABİGEM, KOSGEB, DEİK gibi kuruluşlar ile ortak çalışmalar planlanarak
uygulamaya konuldu.
Dış Ticaret
Ülkeler
2009 Yılı
2010 Yılı
2011 Yılı
2012 Yılı
Rusya Federasyonu
190.580
385.795
373.785
348.107
İtalya
93.878
83.497
121.350
141.968
Almanya
64.705
86.593
130.094
118.464
Fransa
64.084
116.056
124.465
108.354
Polonya
19.130
27.512
37.562
53.264
Yıllara Göre Trabzon’dan İhracat Yapılan İlk 5 Ülke (1000 $)