Page 66 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Üyeler ve Sektörlere Dönük Çalışmalar
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
66
Yıllardan beri geleneksel yöntemler ile
gemi inşa sektöründe inanılmazları ger-
çekleştiren Karadenizli gemi üreticileri,
Trabzon Gemi İnşa Kümelenmesi kap-
samında ilk kez grup olarak Almanya ve
Hollanda’da tersanelerde incelemelerde
bulundular ve Hamburg fuarına katıldılar.
Programa, Ekonomi Bakanlığı, Trabzon
Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ İşbirliği ve
Kümelenme Projesi ve firmalardan oluşan
20 kişilik heyet katıldı.
Trabzon Gemi İnşa Sektörü Strateji Çalıştayı 1 Ekim 2012 tarihinde Trabzon Ticaret ve Sanayi
Odası’nda yapıldı. Çalıştaya Trabzon Gemi İnşa Kümesi üyesi firmaların yanı sıra TTSO Yö-
netim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, TTSO Genel Sekreteri Hakan Gürhan, Ekonomi
Bakanlığı KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi Şube Müdürü Zeynep İyiler, Proje Koordi-
nasyon Ofisi Genel Koordinatörü Ümit Orhan, KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Takım Lide-
ri Michael Dan, Kümelenme Danışmanı Yeliz Çuvalcı, Uzman Hasan Ölmez,Trabzon Kümelen-
me Bilgi Merkezi Koordinatörü Emrah Ayvaz, Avrupa İşletmeler Ağı Uzmanı Elif Duman katıldı.
Ekonomi Bakanlığı tarafından Türkiye’de 5 pilot ilde yürütülen KOBİ İşbirliği ve kümelenme
projeleri arasında Trabzon Gemi İnşa Kümelenmesi başarıyla devam ediyor.
Trabzonlu Gemi Üreticileri Avrupa’da Tersanelerini İnceledi
Trabzon Gemi İnşaa Sektörü Strateji Çalıştayı Yapıldı