Page 64 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Üyeler ve Sektörlere Dönük Çalışmalar
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
64
Trabzon Sanayi ve Ticaret Odası tarafından düzenlenen ve Trabzon Avrupa İşletme Geliştirme
Merkezi’nce desteklenen
“Trabzon Turizm Çalıştayı”
birinci etabı tamamlandı. Kamu, sivil top-
lum ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı ilk toplantıda üç grupta katılımcılar görüş ve önerile-
rini dile getirdiler. Trabzon ABİGEM tarafından yönetilen Çalıştay sonucunda oluşturulan rapor
ve eylem planı
“Doğu Karadeniz Mastır Planı”
na da yansıtılıldı.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Doğu
Karadeniz Kalkınma Ajansı Turizme Yönelik Küçük
Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında
hazırlanan
“Her Mevsim Karadeniz”
projesinin pro-
tokolü, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Ha-
cısalihoğlu ve ihaleyi kazanan Ankon Danışmanlık
Firması Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Müderri-
soğlu tarafından imzalandı. Proje; Trabzon ve Rize
illerinde belirlenen bölgelerin turizm potansiyelinin
ortaya çıkarılması, bölgede eksikliği duyulan kış tu-
rizminin canlandırılması ve buna yönelik ulusal ve
uluslararası yatırımların artmasını sağlamak ama-
cıyla alt yapı araştırma faaliyetlerini yürütmeyi ve bölgenin her mevsim turizmine açık olduğunu
tanıtım faaliyetleri ile turizm aktörlerine duyurmayı amaçlıyor.
AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Genç İstihdamın Desteklenmesi Hibe
Programı kapsamında Trabzon Marangozlar ve Mobilyacılar Odası tarafından, TTSO ve KTÜ
ortaklığında gerçekleştirilen
“Ara Elemanlarının Yetiştirilmesi İle Mobilyacılık Sektörünün Can-
landırılması Projesi”
eğitimine katılan 65 kursiyerlerin sertifika töreni yapıldı.
Trabzon’da Büyümekte Olan Sektörler Arasında Yer Alan Turizm İçin TTSO’da Çalıştay
Düzenlendi
Odamız Doğu Karadeniz’de Turizm Yatırımlarına
Proje Hazırlıyor
Mobilyacılık Sektörüne Taze Kan