Page 61 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

61
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, inşaat sektörünü krizden çıkarmak için dokuz maddelik öneri
paketini hükümete illetti. Krizin Türkiye ekonomisindeki etkilerinin en az zararla aşılmasında
yapı sektörünün kilit sektör olduğunu görüşünün yer aldığı öneri paketinde, yapı sektörünün
önünün açılması halinde bundan diğer sektörlerinde yüksek düzeyde olumlu olarak etkilene-
ceği vurgulandı. Öneri Paketi, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Mehmet Ali Babacan,
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Devlet Bakanları Za-
fer Çağlayan, Faruk Nafiz Özak, Trabzon Milletvekilleri ve Türkiye Odalar ve Barsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na yazılı olarak bugün iletildi.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası aktif üyelerinin profillerinin ortaya koyacak çalışmayı başlat-
mak için Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, 35. Meslek Komite Başkanı ile bir
toplantı yaptı. TTSO bünyesinde yapılan çalışma ile 200 üyeye ait detaylı şirket profilinin elde
edildiğini vurgulayan Başkan M. Suat Hacısalihoğlu,
“TTSO’nun 4500 aktif üyesi var. Biz bütün
üyelerimizin net bilgilerine ulaşmak istiyoruz. Üyelerimiz ile ticari bağlantı, işbirliği, ortak yatı-
rım ve benzeri ilişki kurmak isteyenler ile buluşturmak istiyoruz.”
dedi. TTSO’nun 35. Meslek
Komite Başkanı ile birlikte yaptığı toplantıda Başkan M. Suat Hacısalihoğlu, çalışmanın daha
sağlıklı yürümesi için, her meslek dalında faaliyetteki üyelere ulaşılması gerektiğini vurguladı.
Çalışma hakkında meslek komite başkanlarının görüşlerini dinledi.
Odamız üyelerinin şirket profillerini belirleyen anket çalışması yapıldı. Avrasya Danışmanlık
ve Araştırma Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan anket çalışmasında 25 anketör odaya
kayıtlı aktif beş bin üyeyi ziyaret ederek
“KOBİ Profilleri ve Üyelerin Memnuniyet Anketi”
ni ger-
çekleştirdi. Aktif oda üyelerinin detaylandırılmış profillerinin çıkarıldığı çalışmadan çıkan geniş
kapsamlı bilgiler bir data da toplandı. Dokuz bölümden oluşan anket çalışması şu başlıklardan
oluştu: İşletmenin Kimlik Profili, İşletmenin Satış ve Bilanço Profili, İşletmenin İnsan Kaynakları
Profili, İşletmenin Kalite ve Ürün Belgelendirme Profili, İşletmenin Dış Ticaret Profili, İşletmenin
Yatırım Profili, İşletmenin Bugüne Kadar Aldığı veya İhtiyaç Duyduğu Danışmanlık ve Eğitim
Profili, İşletmenin İşbirliği Profili, İşletmenin TTSO’yu Algılama ve Beklenti Profili.
TTSO, Hükümetten İnşaat Sektörü’ne Dokuz Ana Başlıkta Çözüm İstedi
TTSO Üyesi Şirketlerin Profili Çıkarıldı
TTSO, Üye Profili Anket Çalışması Bilgileri Bir Data’da Toplandı