Page 60 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Üyeler ve Sektörlere Dönük Çalışmalar
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
60
Ekonomi Bakanı Sayın Zafer Çağlayan’ın başkanlığında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde
düzenlenen Yeni Teşvik Sistemi’nin değerlendirildiği toplantı, 14 Nisan 2012 tarihinde Ankara’da
yapıldı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, yeni teşvikte 3. Bölge yerine 5. Bölgede Trabzon’un
bulunması gerektiğini gerekçeleri ile bakanlığa sunarak düzeltme talep etti.
31 Aralık 2012 tarihinde sona erecek olan
‘5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teş-
viki Hakkındaki Kanun’un uzatılması konu-
lu kampanyanın tanıtıldığı basın toplantısı,
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu,
Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim
Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu,
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB)
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi
Gürdoğan ve Trabzon Esnaf ve Sanat-
karlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı
Metin Kara’nın katılımıyla gerçekleştirildi.
TTSO’da yapılan basın toplantısında ortak
açıklamayı dile getiren Başkan Hacısali-
hoğlu, kalkınmada öncelikli 49 ili kapsa-
yan, Türkiye genelinde yaklaşık 600 bin
işçi ve 50 bine yakın işyerini ilgilendiren
5084 Sayılı Kanun’un, ağırlaşan ekonomik
koşullarda sona erdirilmesinin işveren ve
işçiler için ağır bir yük getireceği uyarısın-
da bulundu.
Ankara’da Teşvik Toplantısı
İş Dünyası 5084 Sayılı Kanunun 2015 Yılına Kadar Devam Etmesini İstiyor